Susreti s Krišnom / 1. Odlazak u Mathuru (3.dio)

Susreti s Krišnom / 1. Odlazak u Mathuru (3.dio)

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”.

 

 

Susreti s Krišnom / 1. Odlazak u Mathuru (2.dio)

Susreti s Krišnom / 1. Odlazak u Mathuru (2.dio)

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”.

 

 

Susreti s Krišnom / 1. Odlazak u Mathuru (1.dio)

Susreti s Krišnom / 1. Odlazak u Mathuru (1.dio)

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”.

 

 

Bhagavad-gītā / stihovi – 07. Znanje o Apsolutu

Bhagavad-gītā / stihovi – 07. Znanje o Apsolutu

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”.

 

 

Bhagavad-gītā / stihovi – 08. Dostizanje Svevišnjeg

Bhagavad-gītā / stihovi – 08. Dostizanje Svevišnjeg

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”.

 

 

Bhagavad-gītā / stihovi – 09. Najpovjerljivije znanje

Bhagavad-gītā / stihovi – 09. Najpovjerljivije znanje

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”.

 

 

Bhagavad-gītā / stihovi – 10. Obilje Apsoluta

Bhagavad-gītā / stihovi – 10. Obilje Apsoluta

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”.

 

 

Bhagavad-gītā / stihovi – 11. Kozmički oblik

Bhagavad-gītā / stihovi – 11. Kozmički oblik

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”.

 

 

Bhagavad-gītā / stihovi – 12. Predano služenje

Bhagavad-gītā / stihovi – 12. Predano služenje

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”.

 

 

Bhagavad-gītā / stihovi – 13. Priroda, uživatelj i svjesnost

Bhagavad-gītā / stihovi – 13. Priroda, uživatelj i svjesnost

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”.