Bhagavad-gītā / stihovi – 09. Najpovjerljivije znanje

Bhagavad-gītā / stihovi – 09. Najpovjerljivije znanje

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”. VAŽNO!!! Za korisnike Firefoxa desni klik na “Download” i potom “Save link as…”.

 

 

Bhagavad-gītā / stihovi – 10. Obilje Apsoluta

Bhagavad-gītā / stihovi – 10. Obilje Apsoluta

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”. VAŽNO!!! Za korisnike Firefoxa desni klik na “Download” i potom “Save link as…”.

 

 

Bhagavad-gītā / stihovi – 12. Predano služenje

Bhagavad-gītā / stihovi – 12. Predano služenje

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”. VAŽNO!!! Za korisnike Firefoxa desni klik na “Download” i potom “Save link as…”.

 

 

Bhagavad-gītā / stihovi – 13. Priroda, uživatelj i svjesnost

Bhagavad-gītā / stihovi – 13. Priroda, uživatelj i svjesnost

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”. VAŽNO!!! Za korisnike Firefoxa desni klik na “Download” i potom “Save link as…”.

 

 

Bhagavad-gītā / stihovi – 14. Tri gune materijalne prirode

Bhagavad-gītā / stihovi – 14. Tri gune materijalne prirode

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”. VAŽNO!!! Za korisnike Firefoxa desni klik na “Download” i potom “Save link as…”.

 

 

Bhagavad-gītā / stihovi – 15. Yoga Vrhovne Osobe

Bhagavad-gītā / stihovi – 15. Yoga Vrhovne Osobe

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”. VAŽNO!!! Za korisnike Firefoxa desni klik na “Download” i potom “Save link as…”.

 

 

Bhagavad-gītā / stihovi – 16. Božanska i Demonska Priroda

Bhagavad-gītā / stihovi – 16. Božanska i Demonska Priroda

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”. VAŽNO!!! Za korisnike Firefoxa desni klik na “Download” i potom “Save link as…”.

 

 

Bhagavad-gītā / stihovi – 17. Vrste Vjere

Bhagavad-gītā / stihovi – 17. Vrste Vjere

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”. VAŽNO!!! Za korisnike Firefoxa desni klik na “Download” i potom “Save link as…”.