Madhya lila – str. 319 – 341

Caitanya-Caritamrita Madhya lila – 15. pogl. str. 319 – 341

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”. VAŽNO!!! Za korisnike Firefoxa desni klik na “Download” i potom “Save link as…”..

 

 
Pancha Tattva

Razne vrste obožavanja

Razne vrste obožavanja

Bhagavad-gītā 17.4.

yajante sāttvikā devān
yaksa-raksāmsi rājasāh
pretān bhūta-ganāmś cānye
yajante tāmasā janāh

yajante — obožavaju; sāttvikāh — osobe u guni vrline; devān — polubogove; yaksa-raksāmsi — demone; rājasāh — osobe u guni strasti; pretān — duhove umrlih; bhūta-ganān — sablasti; ca — i; anye — drugi; yajante — obožavaju; tāmasāh — u guni neznanja; janāh — ljudi.

Ljudi u guni vrline obožavaju polubogove, ljudi u guni strasti obožavaju demone, a ljudi u guni neznanja obožavaju sablasti i duhove.

Smisao: U ovom stihu Svevišnja Božanska Osoba opisuje razne vrste obožavatelja prema njihovim vanjskim djelatnostima. Prema odredbi spisa samo je Svevišnja Božanska Osoba vrijedna obožavanja, ali oni koji ne poznaju dobro spise ili ne slijede vjerno njihove odredbe obožavaju razne predmete obožavanja, ovisno o svom položaju u gunama materijalne prirode. Osobe u vrlini obično obožavaju polubogove, u koje se ubrajaju ubrajaju Brahmā, Śiva i drugi polubogovi kao što su Indra, Candra i bog Sunca.

Postoje razni polubogovi. Osobe u vrlini obožavaju određenog poluboga s određenim ciljem. Osobe u guni strasti obožavaju demone. Sjećamo se da je za vrijeme Drugog svjetskog rata jedan čovjek u Calcutti obožavao Hitlera, jer je zahvaljujući ratu zgrnuo ogromno bogatstvo, poslujući na crnoj burzi. Osobe u gunama strasti i neznanja obično izabiru moćnoga čovjeka za Boga. Misle da svakoga mogu obožavati kao Boga i da će steći isti rezultat. Ovdje je jasno rečeno da ljudi u guni strasti obožavaju i stvaraju takve bogove, a ljudi u gubi neznanja, ili tame, obožavaju duhove mrtvaca.

Katkada izvode obred obožavanja pred grobom nekog mrtvaca. Smatra se da je seksualno služenje također u guni tame. U zabačenim selima Indije postoje obožavatelji sablasti. Vidjeli smo da u Indiji niži slojevi ljudi ponekad idu u šumu i ako znaju da u nekom drvetu živi sablast, obožavaju to drvo i prinose mu žrtve. Te razne vrste obožavanja ne predstavljaju obožavanje Boga. Obožavanje Boga namijenjena je za osobe koje su transcendentalno utemeljene u čistoj vrlini. U Śrīmad-Bhāgavatamu (4.3.23.) rečeno je sattvam viśuddham vasudeva-śabditam: “Čovjek utemeljen u čistoj vrlini obožava Vasudevu”. To znači da Svevišnju Božansku Osobu mogu obožavati osobe utemeljene na transcendentalnoj razini, koje su se potpuno pročistile od materijalnih guna prirode.

Smatra se da su impersonalisti u guni vrline. Oni obožavaju pet vrsta polubogova. Obožavaju neosobni oblik Visnua u materijalnom svijetu, poznat kao filozofski Visnu. Visnu je ekspanzija Svevišnje Božanske Osobe, ali impersonalisti ne vjeruju u Svevišnju Božansku Osobu i zato zamišljaju da je Visnuov oblik samo jedan vid neosobnog Brahmana. Isto tako zamišljaju da je Brahmā neosobni oblik u materijalnoj guni strasti. Tako ponekad opisuju pet vrsta bogova vrijednih obožavanja, ali na kraju odbacuju sve obožavane bogove, jer misle da je neosobni Brahman prava istina. Možemo zaključiti da se razne odlike materijalnih guna prirode mogu pročistiti druženjem s osobama transcendentalne prirode.

(iz Bhagavad-gite kakva jest, prijevod i tumačenja
A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Madhya lila – str. 259 – 286

Caitanya-Caritamrita Madhya lila – 14. pogl. str. 259 – 286

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”. VAŽNO!!! Za korisnike Firefoxa desni klik na “Download” i potom “Save link as…”..

 

 
Pancha Tattva

Madhya lila – str. 227 – 259

Caitanya-Caritamrita Madhya lila – 14. pogl. str. 227- 259

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”. VAŽNO!!! Za korisnike Firefoxa desni klik na “Download” i potom “Save link as…”..

 

 
Pancha Tattva

Madhya lila – str. 206 – 227

Caitanya-Caritamrita Madhya lila – 14. pogl. str. 206- 227

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”. VAŽNO!!! Za korisnike Firefoxa desni klik na “Download” i potom “Save link as…”..

 

 
Pancha Tattva

Madhya lila – str. 178 – 205

Caitanya-Caritamrita Madhya lila – 13. pogl. str. 178 – 205

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”. VAŽNO!!! Za korisnike Firefoxa desni klik na “Download” i potom “Save link as…”..

 

 
Pancha Tattva

Madhya lila – str. 163 – 178

Caitanya-Caritamrita Madhya lila – 13. pogl. str. 163 – 178

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”. VAŽNO!!! Za korisnike Firefoxa desni klik na “Download” i potom “Save link as…”..

 

 
Pancha Tattva

Šest vrsta obilja

Šest vrsta obilja

beauty of naturePrema Vedama postoji šest osnovnih obilja: ljepota, snaga, slava, znanje, bogatstvo i odvojenost. Neki su ljudi lijepi, neki učeni, neki bogati, a neki su poznati i slavni. Ponekad se više vrsta obilja mogu očitovati u jednoj osobi i tada ona postaje posebno privlačna. Naravno, nije potrebno previše objašnjavati moć i utjecaj navedenih obilja, jer se oko njih događa sve. Sve novine, svi filmovi, pjesme, povijest, kriminal, politika itd, sve se vrti oko zamamnih intriga, čarolije uživanja u dodiru s navedenim obiljima.

No, ono što je posebno zanimljivo i za što je ponekad potrebno malo više vremena da bi se uopće i razumjelo kao pitanje i tema, jest – odakle sva ta obilja dolaze? Koji je izvor sve te estetike? Zašto snaga, bogatstvo i ljepota posjeduju takvu neodoljivu privlačnost? Otkud uopće dolazi taj za nas čaroban i opijajući utjecaj? Mirisi, boje, okusi, melodije i oblici prisutni su posvuda oko nas. Kombiniraju se na tako nevjerojatne načine koji u srcu svake trezvene osobe bude čuđenje i divljenje.

Cijeli tekst pročitajte ovdje.

Darwinova pogreška

Darwinova pogreška

U proteklih 150 godina, uloga znanosti u gotovo svakoj sferi života proizvela je revoluciju ideja – revoluciju sažetu Charles Darwinovom teorijom evolucije. Milijuni su je prihvatili kao činjenicu, iako dokazivanje nije nikad odmaklo dalje od teorije. Studirajući posljedice i utjecaj te teorije, ponuditi ćemo objašnjenje evolucije koje je istovremeno i religijsko i znanstveno, a koje se ne oslanja na nesavršene metode špekulacije koje je koristio Darwin. Njegovi zaključci počivaju uglavnom na tankim temeljima nagađanja. Pravih dokaza koji bi podržali njegovu teoriju nedostatan je. Budući da je ovo objašnjenje ljudskog podrijetla donedavno bilo poznato samo u vedskoj literaturi, izvorno pisanoj na sanskritu, većina ljudi na zapadu nije upoznata sa njegovim dubokim značajem.

Znanost protiv religije

Charles-DarwinKroz srednji vijek i renesansu, zapadna civilizacija je počivala na vjerovanju u postojanje Svevišnjeg Boga, a nagađanje o nastajanju života držalo se te vjere. Napretkom doba razuma, vjerodostojnost kršćanstva bilo je podvrgnuto teškim kušnjama znanstvenog prosuđivanja. lako su mnogi kršćani u otkriću znanstvenog zakona vidjeli nova otkrivenja Božje slave, istraživački znanstveni kriticizam objašnjenja kreacije dan u Bibliji, potkopao je tradicionalni autoritet kršćanske doktrine.

Točan Biblijski opis ljudskog podrijetla došao je na tešku kušnju 1859, kada je Darwin objavio raspravu “O podrijetlu vrsta” namijenjenu dokazivanju postupne evolucije čovjeka iz nižih oblika života. Do Darwinovog doba, crkvenu su doktrinu zastupali takvi autoriteti kao nadbiskup Ussher, koji je utvrdio da je svijet stvoren u “9,00 sati, 23. Listopada 4004. godine prije Krista”.

Taj je datum izračunat iz biblijskih zapisa, vraćanjem povijesti do Adama i Eve, do kreacije svemira. Ali crkveni zastupnici teško su mogli pobiti Darwinovo sveobuhvatno objašnjenje. Nakon malo početnog otpora, većina branitelja biblijske teorije evolucije, shvatila je tok vremena i počela hvaliti Darwina, pokazujući kako je Bog inteligentno uredio evoluciju vrsta od nižih do ljudskog oblika života. Darwin je, međutim, izbjegavao spominjanje Boga u svojim djelima.

Privatno je priznao: “Promatram sve ljudske osjećaje kao trag koji ima začetak u životinjskom”. Krajem 19. stoljeća, fundamentalisti više nisu mogli zadovoljiti znanstvenike svojim citatima i objašnjenjima Biblije, pa su crkveni autoriteti pokušali kršćansku teologiju prilagoditi znanstvenim promjenama. U porastu materijalističkog društva znanstvenici su vidjeli zrelo doba za napad na ljudsku vjeru u Boga i za uspostavljanje znanosti za novo božanstvo, a sebe za njegove svećenike. Npr. 1893. Ernst Mach je rekao: “Teološka koncepcija stvari pružala je mogućnost krutim koncepcijama. Na taj način je udružena s krajnjim ciljem u prosvjetljenju … Fizička filozofija teologije besplodna su dostignuća protivna izjavama znanstvene kulture.”

Cijeli tekst pročitajte ovdje.

Vedski nauk o samospoznaji

Vedski nauk o samospoznaji

samospoznajaBudući da se bave svim granama znanja, Vede su vrlo opsežne i nemoguće je spomenuti u ovom članku sve teme koje obrađuju. Termin “vedski spisi” odnosi se na ogromno literarno djelo koje se sastoji od mnoštva epova, himni, pjesama, priča, filozofskih traktata, i drugih spisa čiju suštinu čine četiri Vede: Rig, Yajur, Sama i Atharva. Sastavni dio Veda su i širom svijeta poznati filozofski zapisi Upanišade. U vedske spise takoder se ubrajaju i djela koja proširuju ovo znanje predstavljeno u izvornim Vedama. U njih spada i spis namijenjen filozofima – Vedanta sutra, koji se sastoji od kratkih filozofskih izreka – sutra (biser), od nekoliko riječi koje su bremenite značenjem. Vedanta sutru je teško razumjeti bez tumačenja koja su dali najveći mislioci lndije. Tu su takoder i pristupačnija djela poput Mahabharate i Ramayane, te povjesnih priča – Purana i Itihasa.

Vedskim se smatraju također i vjerodostojna tumačenja, odnosno komentari velikih učitelja koji su slijedili i poučavali vedsku misao. Od svih vedskih spisa najzanimljiviji su Bhagavad-gita i Šrimad Bhagavatam. U njima je na vrlo jasan i privlačan način predstavljena najvažniji nauk Veda – nauk o samospoznaji. Vede ne ostaju samo kod materijalnih aranžmana za udoban život u ovom svijetu, već nas posebno upoznavaju sa svrhom postojanja. Tko smo mi? Zašto živimo? Odakle dolazimo i kamo idemo? Zašto patimo i kako se možemo osloboditi patnje? To su bitna pitanja važna za svakog bez razlike, jer svi patimo, tražimo sreću i umiremo. Stoga ova tema prožima sve dijelove Veda. Dok su određene grane znanja važne ljudima određenih interesa i profesija, nauk o samospoznaji (odnosno umjetnost življenja, kako se naziva u Bhagavad-giti) omogućuje svim ljudima da razumiju život i svijet i nađu ključ koji rješava sve probleme u korijenu.

Cijeli tekst pročitajte ovdje.