Parvati proklinje Ćitraketua (2.dio)

Parvati proklinje Ćitraketua (2.dio)

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”.

 

 

 

Parvati proklinje Ćitraketua (1.dio)

Parvati proklinje Ćitraketua (1.dio)

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”.

 

 

 

Krišna ulazi u Dvaraku

Krišna ulazi u Dvaraku

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”.

 

 

 

Šri Krišna odlazi u Dvaraku

Šri Krišna odlazi u Dvaraku

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”.

 

 

 

Pročišćenje postojanja

Pročišćenje postojanja

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”.

 

 

 

Vladavina kralja Yudhišthire

Vladavina kralja Yudhišthire

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”.

 

 

 

Odlazak Bhišmadeve

Odlazak Bhišmadeve

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”.

 

 

 

Bhišmadeva se sprema za odlazak

Bhišmadeva se sprema za odlazak

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”.

 

 

 

Bhišmadevine upute (1.dio)

Bhišmadevine upute (1.dio)

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”.

 

 

Yudhištira prilazi Bhišmadevi

Yudhištira prilazi Bhišmadevi

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”.