Śrīmad-Bhāgavatam

Śrīmad-Bhāgavatam

U beskrajnom oceanu vedske književnosti koja obuhvaća djela o medicini, yogi, psihologiji, prirodnim i metafizičkim zakonitostima, politici, umjetnosti i filozofiji te epska i mnoga druga izlaganja, Śrīmad-Bhāgavatam blista jednim posebnim sjajem. Bhagavatam je nesumnjivo zreli plod vedskog znanja, jer obrazlaže najuzvišeniju i najznačajniju temu koja može zaokupiti ljudsku svijest – ime, slavu, oblik i zabave Svevišnjeg beskrajnog Gospodina. Prijevod stihova sa sanskrta i njihovo tumačenje napisao je Śrī Śrīmad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupadā, učitelj koji je s ljubavlju proširio ovo djelo diljem svijeta. Mnogi govore o Bogu, mnogi Ga žele upoznati, mnogi Mu se žele približiti, no rijetki su oni koji posjeduju precizne, logičke i povjerljive obavijesti o Njemu. Čitanje Śrīmad-Bhāgavatama otvorenog srca i s poštovanjem, istinski može promijeniti naš život te beskrajno uzvisiti našu spoznaju i poimanje Boga, nas samih, materijalne prirode i njezinih zakona.

Prabhupada-Sitting

His Divine Grace Śrī Śrīmad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupadā

Željezno doba Kali

Željezno doba Kali

Śrīmad-Bhāgavatam 1.1.10.

prāyenālpāyusah sabhya
kalāv asmin yuge janāh
mandāh sumanda-matayo
manda-bhāgyā hy upadrutāh

prāyema — gotovo uvijek; alpa — kratak; āyusah — životni vijek; sabhya — član učena društva; kalau — u ovom dobu Kali (svađe); asmin — ovdje; yuge — dobu; janāh — ljudi; mandāh — lijeni; sumanda-matayah — zavedeni; manda-bhāgyāh — nesretni; hi — i povrh svega; upadrutāh — uvijek uznemireni.

O učeni, u ovom željeznom dobu Kali ljudi žive kratko. Svadljivi su, lijeni, zavedeni, nesretni i, povrh svega, uvijek uznemireni.

Smisao: Bhakte Svevišnjega uvijek žele duhovni napredak svih ljudi. Kada su mudraci u Naimisāranyi ispitali stanje ljudi u dobu Kali, predvidjeli su da će kratko živjeti. U Kali-yugi životni je vijek skraćen, ne toliko zbog nedostatka hrane, koliko zbog neurednih navika. Ustaljenim navikama i vegetarijanskom prehranom čovjek može održati zdravlje. Prejedanje, prekomjerno osjetilno uživanje, prevelika ovisnost o tuđoj milosti te neprirodni načini života crpe čovjekovu životnu energiju. Zato je životni vijek skraćen. Ljudi ovoga doba veoma su lijeni, ne samo u materijalnom smislu, već i u smislu samospoznaje.

Ljudski je život posebno namijenjen samospoznaji. To znači da čovjek treba spoznati tko je, u kakvom svijetu živi i što je vrhovna istina. Ljudski je život sredstvo kojim živo biće može okončati sve bijede teške borbe za opstanak u materijalnom postojanju i vratiti se Bogu, svome vječnom domu. No zbog lošeg sustava naobrazbe ljudi ništa ne znaju o pravom putu samospoznaje, a ako čak nešto i saznaju, na žalost postaju žrtve zavedenih učitelja. U ovom dobu ljudi su žrtve ne samo različitih političkih uvjerenja i stranaka, već i različitih vrsta razonoda namijenjenih osjetilnom uživanju, kao što su kina, sportovi, kockanje, klubovi, svjetovne knjižnice, loše društvo, pušenje, opijanje, varanje, krađe, svađanje itd.

Umovi su im uvijek uznemireni i puni tjeskobe zbog mnogobrojnih obveza. U ovom dobu mnogo bezobzirnih ljudi izmišlja vlastite vjeroispovijesti neutemeljene na razotkrivenim spisima, a veoma često takve ustanove privlače osobe odane osjetilnom uživanju. U ime religije čini se toliko mnogo grešnih djela da ljudi nemaju ni duševni mir ni zdravo tijelo. Zajednice učenika (brahmacāríja) više se ne održavaju, a obiteljski ljudi ne slijede pravila i ograničenja grhastha-āšrame. Zato tobožnji vānaprasthe i sanyāsīji koji dolaze iz takvih grhastha-āśrama ne slijede strogo put. U Kali-yugi cijelo je ozračje prožeto bezbožnošću. Ljude više ne zanimaju duhovne vrijednosti.

Materijalno osjetilno uživanje sada je mjerilo civilizacije. Da bi održao takvu materijalističku civilizaciju, čovjek je stvorio složene zajednice i narode među kojima neprestano postoji napetost zbog oružanih sukoba i hladnih ratova. Stoga je zbog sadašnjih iskrivljenih vrijednosti ljudskoga društva postalo veoma teško podići duhovni standard. Mudraci u Naimisāranyi žele izbaviti sve pale duše i ovdje traže lijek od Śrīla Sūte Gosvāmīja.

(iz Śrīmad-Bhāgavatama, krunskog dragulja vedske književnosti. Prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Moć Svetog Imena

Moć Svetog Imena

Śrīmad-Bhāgavatam 1.1.14.

āpannah samsṛtim ghorām
yan-nāma vivaśo grnan
tatah sadyo vimucyeta
yad bibheti svayam bhayam

āpannah — zapleten; samsrtim — u mrežu rođenja i smrti; ghorām — zamršenu; yat — što; nāma — ime Apsoluta; vivaśah — nesvjesno; grnan — pjevajući; tatah — od toga; sadyah — odmah; vimucyeta — oslobađa se; yat — što; bibheti — boji se; svayam — utjelovljeni; bhayam — strah.

Živa bića zapletena u složenu mrežu rođenja i smrti mogu se odmah osloboditi čak i nesvjesnim pjevanjem Krišnina svetog imena kojeg se boji i utjelovljeni strah.

Smisao: Vāsudeva, ili Śri Krišna, Apsolutna Božanska Osoba, vrhovni je upravitelj svega. Nema nikoga u svijetu tko se ne boji srdžbe Svemogućeg. Velike asure poput Rāvane, Hiranyakaśipua, Kamse i ostala vrlo moćna živa bića ubila je Božanska Osoba. Svemogući Vāsudeva obdario je Svoje ime moćima osobnoga Jastva. Sve što je izravno povezano s Njim, istovjetno je s Njim. Ovdje je rečeno da se Krišnina imena plaši čak i utjelovljeni strah. To pokazuje da se Krišnino ime ne razlikuje od Krišne. Stoga je Krišnino ime moćno kao sam Śri Krišna. Nema nikakve razlike. Svatko može steći dobrobit od svetih imena Śri Krišne čak i usred najveće opasnosti. Krišnino transcendentalno ime, čak i ako se izgovori nesvjesno, silom prilika, može pomoći osobi da se oslobodi spona rođenja i smrti.

(iz Śrīmad-Bhāgavatama, krunskog dragulja vedske književnosti. Prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Slušanje o Božanskoj Osobi

Slušanje o Božanskoj Osobi

Śrīmad-Bhāgavatam 1.1.19.

vayaṁ tu na vitrpyāma
uttama-śloka-vikrame
yac-chrnvatām rasa-jñānām
svādu svādu pade pade

vayam — mi; tu — ali; na — ne; vitrpyāmah — bit ćemo mirni; uttama-śloka — Božanska Osoba, koja se slavi transcendentalnim molitvama; vikrame — zabave; yat — koje; śrnvatām — neprestanim slušanjem; rasa — raspoloženje; jñānām — upućeni; svādu — uživajući; svādu — ukusan; pade pade — na svakom koraku.

Nikada nas ne umara slušanje o transcendentalnim zabavama Božanske Osobe, koja se slavi himnama i molitvama. Oni koji su razvili ukus za transcendentalne odnose s Njim svakoga trenutka uživaju u slušanju o Njegovim zabavama.

Smisao: Postoji velika razlika između svjetovnih priča, romana ili pripovijesti i Božjih transcendentalnih zabava. Djela o povijesti cijeloga svemira sadrže opise zabava Božjih inkarnacija. Rāmāyaṇa, Mahābhārata, i Purāne pripovijesti su o prošlim vremenima i zabavama Božjih inkarnacija, stoga ostaju svježe čak i nakon ponovna čitanja. Svatko može cijeli život neprestano čitati Bhagavad-gītu ili Śrīmad-Bhāgavatam, a ipak u njima nalazi novo svjetlo znanja. Svjetovne su novosti statične, dok su transcendentalne dinamične – jer duh je dinamičan, a materija statična. One koji su razvili ukus za razumijevanje transcendentalnih tema nikada ne zamara slušanje takvih pripovijesti.

Svatko se brzo zasiti svjetovnih djelatnosti, no nitko se ne može zasititi transcendentalnih djelatnosti predanog služenja. Riječ uttama-sloka ukazuje na književnost koja je oslobođena neznanja. Svjetovna je književnost u guni tame ili neznanja, dok je transcendentalna književnost posve drugačija. Ona je iznad gune tame, a njezino svjetlo postaje sve sjajnije s napretkom u čitanju i spoznavanju transcendentalnog sadržaja. Takozvane oslobođene osobe nikada ne postaju zadovoljne ponavljanjem riječi aham brahmāsmi. Takva umjetna spoznaja Brahmana postaje otrcana te, da bi iskusili pravo zadovoljstvo, okreću se pripovijestima Śrīmad-Bhāgavatama. Oni koji nemaju tu sreću okreću se altruizmu i svjetovnoj filantropiji. To znači da je filozofija mayavade svjetovna, dok je filozofija Bhagavad-gīte i Śrīmad-Bhāgavatama transcendentalna.

(iz Śrīmad-Bhāgavatama, krunskog dragulja vedske književnosti. Prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Iznad treperave sreće i nesreće

Iznad treperave sreće i nesreće

Šrimad Bhagavatam 1.5.18.

tasyaiva hetoh prayateta kovido
na labhyate yad bhramatam upary adhah
tal labhyate duhkhavad anyatah sukham
kalena sarvatra gabhira-ramhasa


tasya — u tu svrhu; eva — jedini; hetoh — razlog; prayateta — treba se truditi; kovidah — osoba sklona filozofiji; na – ne; labhyate — ne postiže se; yat — što; bhramatam — lutajući; upari adhah — od vrha do dna; tat — to; labhyate — može se postići; duhkhavat — kao bijede; anyatah — kao rezultat prijašnjeg djelovanja; sukham — osjetilno uživanje; kalena — tijekom vremena; sarvatra — svuda; gabhira — suptilni; ramhasa — napredak.

Inteligentne osobe sklone filozofiji trebaju težiti samo svrhovitom cilju koji se ne može dostići čak ni putovanjem od najvišega planeta [Brahmaloke] do najnižega [Patale]. Što se tiče sreće koja potječe od osjetilnog uživanja, ona sama dolazi tijekom vremena baš kao i bijede, iako ih ne želimo.

SMISAO: Svaki čovjek pokušava raznim naporima ostvariti što više osjetilnog uživanja. Neki se ljudi bave trgovinom, gospodarskim razvojem ili politikom, a neki plodonosnim (koristoljubivim) radom, kako bi u sljedećem životu dostigli više planete i postali sretni. Rečeno je da stanovnici Mjeseca kušaju veće užitke pijući soma-rasu, dok se dobrotvornim radom može dostići Pitriloka (rajski planeti predaka). Tako postoje različiti programi za osjetilno uživanje, bilo u ovom bilo u sljedećem životu.

Neki pokušavaju dostići Mjesec ili druge planete mehaničkim sredstvima, jer žarko žele otići na takve planete ne čineći dobra djela. Međutim, to nije moguće. Prema zakonu Svevišnjega, različita su mjesta namijenjena različitim vrstama živih bića, ovisno o njihovu djelovanju. Kao što je propisano u svetim spisima, samo se dobrim djelovanjem može steći rođenje u dobroj obitelji, obilje, visoko obrazovanje i lijep izgled. Vidimo da se čak i u ovom životu dobrim djelovanjem može steći obrazovanje ili novac. Slično tome, željene položaje u sljedećem životu možemo postići jedino dobrim djelovanjem. Inače se ne bi događalo da dvije osobe, rođene na istom mjestu u istu vrijeme, imaju različite životne okolnosti.

Međutim, svi su takvi materijalni položaji prolazni jer i oni na najvišoj Brahmaloki i oni na najnižoj Patali ovise o našem djelovanju i mijenjaju se pod njegovim utjecajem.

Osoba sklona filozofiji ne bi smjela biti primamljena takvim nestalnim položajima. Treba pokušati dostići vječni život, pun blaženstva i znanja, u kojem neće biti prisiljena ponovno se vratiti u bijedni materijalni svijet, bilo na ovom bilo na nekom drugom planetu. Nevolje i promjenjiva sreća dva su obilježja materijalnoga života koja postoje i na Brahmaloki i na drugim lokama (planetima). Prisutni su i u životu polubogova, i u životu pasa i svinja. Razlikuju se samo po količini i vrsti, no nitko nije oslobođen nedaća rođenja, smrti, starosti i bolesti. Slično tome, svatko ima sreću koja mu je predodređena i nitko ju ne može povećati ili smanjiti vlastitim naporima. Čak i ako netko dobije, uvijek može izgubiti. Stoga ne bi trebalo tratiti vrijeme na takve ništavne stvari, već uložiti napor da se vratimo Bogu. To bi trebala biti misija svačijeg života.

(iz Śrīmad-Bhāgavatama, krunskog dragulja vedske književnosti. Prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Mir u ljudskom društvu

Mir u ljudskom društvu

Šrimad Bhagavatam 1.17.14

jane ’nagasy agham yunjan
sarvato ’sya ca mad-bhayam
sadhunam bhadram eva syad
asadhu-damane krte

jane — živim bićima; anagasi — oni koji ne vrijeđaju; agham — patnje; yunjan — primjenjujući; sarvatah — posvuda; asya — takvog vrijeđaoca; ca — i; mat-bhayam — strah od mene; sadhunam — poštenih osoba; bhadram — sreća; eva — zacijelo; syat — dogodit će se; asadhu — nepošteni nitkovi; damane — obuzdani; krte — tako učinjeno.

Tko god nanosi bol bezazlenim živim bićima neka me se plaši ma gdje god bio! Čovjek pomaže pravednima samim tim što kažnjava nitkove.

SMISAO: Nepošteni nitkovi postaju snažni zbog kukavičkih, nemoćnih vladara. Međutim, kada su vladari dovoljno jaki da obuzdaju sve vrste nepoštenih nitkova, u bilo kojem dijelu države, nitkovi sigurno neće moći ojačati. Kada se nitkovi kažnjavaju tako da kazna služi kao primjer drugima, sreća prirodno slijedi. Kao što smo već rekli, glavna je dužnost kralja ili vladara u svakom pogledu štititi miroljubive, bezazlene građane države. Gospodinovi su bhakte po prirodi miroljubivi i bezazleni i zato je glavna dužnost države pobrinuti se da svatko postane Gospodinov bhakta. Samim tim građani će postati miroljubivi i bezazleni, a jedina dužnost kralja bit će obuzdavanje nepoštenih nitkova. To će donijeti mir i sklad cijelome ljudskom društvu.

(Izrekao kralj Parikšit, pogl. Kažnjavanje i nagrađivanje Kalija)

(iz Śrīmad-Bhāgavatama, krunskog dragulja vedske književnosti. Prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Zašto dolaze Avatari?

Zašto dolaze Avatari?

Šrimad-Bhagavatam 1.19.23.

samagatah sarvata eva sarve
veda yatha murti-dharas tri-prsthe
nehatha namutra ca kascanartha
rte paranugraham atma-silam

samagatah — okupljeni; sarvatah — sa svih strana; eva — zacijelo; sarve — svi vi; vedah — vrhovno znanje; yatha — kao; murti-dharah — utjelovljeno; tri-prsthe — na Brahminom planetu (smještenom iznad tri planetarna sustava, viših, srednjih i nižih svjetova); na — ne; iha — u ovome svijetu; atha — zatim; na — niti; amutra — u drugome svijetu; ca — također; kascana — neki drugi; arthah — interes; rte — osim; para — ostali; anugraham — čineći dobro; atma-silam — vlastita priroda.

O veliki mudraci, došavši iz svih krajeva svemira, milostivo ste se okupili ovdje. Svi ste jednako dobri kao utjelovljenje vrhovnoga znanja koje prebiva na planetu iznad triju svjetova [Satyaloki]. Zato ste prirodno skloni činiti dobro drugima i nemate drugih interesa, ni u ovom niti u sljedećem životu.

SMISAO: Šest vrsta obilja – bogatstvo, snaga, slava, ljepota, znanje i moć odricanja, izvorno su različite osobine Apsolutne Božanske Osobe. Živa bića, sastavni djelići Vrhovnoga Bića, djelomično posjeduju sve ove osobine i do sedamdeset osam posto.

U materijalnom svijetu, ove su osobine (do sedamdeset osam posto Gospodinovih osobina) prekrivene materijalnom energijom, kao što je sunce prekriveno oblakom. U usporedbi s izvornim sjajem, moć prekrivenog sunca vrlo je slaba. Slično tome, izvorna boja živoga bića s takvim osobinama gotovo iščezava.

Postoje tri planetarna sustava, niži, srednji i viši svjetovi. Ljudska bića na Zemlji smještena su na početku srednjih svjetova, a živa bića kao što su Brahma i njegovi suvremenici žive u višim svjetovima, od kojih je najviši Satyaloka. Na Satyaloki stanovnici su potpuno upućeni u vedsku mudrost i tako je raspršen mistični oblak materijalne energije. Zato su poznati kao utjelovljene Vede.

Potpuno svjesne i svjetovnog i transcendentalnog znanja, takve osobe ne zanimaju ni materijalni ni transcendentalni svjetovi. Oni su bhakte bez želja. U materijalnom svijetu nemaju što postići, a u transcendentalnom su svijetu potpuni u sebi. Zašto onda dolaze u materijalni svijet? Po naredbi Gospodina, silaze na različite planete kao mesije kako bi izbavili pale duše. Dolaze na Zemlju i čine dobro ljudima svijeta u različitim okolnostima i različitim klimatskim uvjetima. Nemaju što činiti u ovome svijetu osim da spašavaju pale duše koje trunu u materijalnom postojanju, obmanute materijalnom energijom.

(iz Śrīmad-Bhāgavatama, krunskog dragulja vedske književnosti. Prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Savršena pitanja

Savršena pitanja

Śrīmad-Bhāgavatam 1.2.5.

munayaḥ sādhu prsto ’ham
bhavadbhir loka-mangalam
yat krtah krsna-sampraśno
yenātmā suprasīdati

munayah — o mudraci; sādhu — važna; prstah — pitanja; aham — meni; bhavadbhih — svi vi; loka — svijeta; mangalam — dobrobit; yat — zato što; krtah — čini; krsna — Božanska Osoba; sampraśnah — bitna pitanja; yena — kojima; ātmā — jastvo; suprasīdati — potpuno zadovoljstvo.

O mudraci, postavili ste mi vrijedna pitanja. Ona su bitna i značajna za dobrobit cijeloga svijeta jer se odnose na Śri Krišnu. Samo takva pitanja mogu u potpunosti zadovoljiti dušu.

Smisao: Budući da je predmet Bhagavatama spoznaja Apsolutne Istine, pitanja mudraca iz Naimisāranye su bila prikladna i opravdana jer se odnose na Krišnu, Svevišnju Božansku Osobu, Apsolutnu Istinu. U Bhagavad-gīti (15.15) Božanska Osoba izjavljuje da sve Vede potiču samo na traganje za Njim, Śri Krišnom. Tako su pitanja koja se odnose na Krišnu srž sveg vedskog raspitivanja. Cijeli je svijet pun pitanja i odgovora. Ptice, zvijeri i ljudi zaokupljeni su neprestanim postavljanjem pitanja i davanjem odgovora.

Ujutro se, u gnijezdu, ptice zaokupljaju pitanjima i odgovorima, a navečer, kada se vrate ponovo se bave istom temom. Ljudsko je biće, osim u dubokom snu, zaokupljeno pitanjima i odgovorima. Ona zaokupljaju poslovne ljude na burzi, odvjetnike na sudu, učenike u školama i sveučilištima, zakonodavce u parlamentu, političare i novinare. Premda čitav život pitaju i odgovaraju, ljudi nisu nimalo zadovoljni. Duša se može zadovoljiti samo pitanjima o Krišni i odgovorima na njih. Krišna je naš najbliskiji gospodar, prijatelj, otac, sin i predmet bračne ljubavi.

Zaboravivši Krišnu, počeli smo se raspitivati o svemu i svačemu i dobivati puno raznih odgovora, ali nam ništa od toga ne može pružiti potpuno zadovoljstvo. Ništa nam osim Krišne ne pruža trajno zadovoljstvo i zato se, ako želimo potpuno zadovoljstvo, moramo zaokupiti pitanjima i odgovorima o Krišni. Ni trenutak ne možemo živjeti bez postavljanja pitanja ili davanja odgovora.

Budući da se Śrīmad-Bhāgavatam bavi pitanjima i odgovorima koji se odnose na Krišnu, samo čitanjem i slušanjem tog transcendentalnog spisa možemo osjetiti najviše zadovoljstvo. Trebamo proučiti Śrīmad-Bhāgavatam i naći svestrano rješenje za sve probleme vezane uz društvena, politička i religijska pitanja. Śrīmad-Bhāgavatam i Krišna predstavljaju cjelokupnost svega.

(iz Śrīmad-Bhāgavatama, krunskog dragulja vedske književnosti. Prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Tri vida Apsolutne Istine

Tri vida Apsolutne Istine

Śrīmad-Bhāgavatam 1.2.11.

vadanti tat tattva-vidas
tattvam yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate

vadanti — kažu; tat — to; tattva-vidah — učene duše; tattvam — Apsolutna istina; yat — koja; jñānam — znanje; advayam — nepodvojena; brahma iti — poznata kao Brahman; paramātmā iti — poznata kao Paramātmā; bhagavān iti — poznata kao Bhagavān; śabdyate — naziva se.

Učeni transcendentalisti koji su spoznali Apsolutnu Istinu nazivaju tu nepodvojenu bit Brahmanom, Paramātmom ili Bhagāvanom.

Smisao: Apsolutna je Istina i subjekt i objekt, i u Njoj nema kvalitativne razlike. Stoga su Brahman, Paramātmā i Bhagāvan kvalitativno istovjetni. Istu tu bit proučavatelji Upaniṣada spoznaju kao neosobni Brahman, hiranyagarbe ili yogīji kao lokaliziranu Paramātmu, a bhakte kao Bhagāvana. Drugim riječima, Bhagāvan, Božanska Osoba, predstavlja Najviši vid Apsolutne Istine. Paramātmā je djelomična predstava Svevišnjeg Gospodina, a neosobni je Brahman Njegov blistavi sjaj, kao što su sunčeve zrake sjaj boga sunca. Manje razboriti predstavnici spomenutih škola katkada nastoje dokazati superiornost vlastite spoznaje, no oni koji savršeno vide Apsolutnu Istinu dobro znaju da su ta tri vida jedne Apsolutne Istine plod različitih kutova gledanja.

(iz Śrīmad-Bhāgavatama, krunskog dragulja vedske književnosti. Prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Utjecaj doba Kali

Utjecaj doba Kali

Śrīmad-Bhāgavatam 1.1.22.

tvam nah sandarśito dhātrā
dustaram nistitīrsatām
kalim sattva-haram pumsām
karna-dhāra ivārnavam

tvam — Tvoju Milost; naḥ — nama; sandarśitah — susrevši; dhātrā — providnošću; dustaram — nesavladiv; nistitīrhatām — za one koji žele prijeći; kalim — doba Kali; sattva-haram — koje izopačuje dobre odlike; pumsām — ljudi; karna-dhārah — kapetan; iva — kao; arnavam — ocean.

Prosuđujemo da smo voljom providnosti susreli Tvoju Milost samo da bismo te prihvatili kao kapetana broda za one koji žele prijeći nesavladiv ocean Kali, koji izopačuje sve dobre odlike ljudskoga bića.

Smisao: Doba Kali veoma je opasno za ljudsko biće. Ljudski je život namijenjen samospoznaji, no zbog utjecaja tog opasnog doba ljudi su posve zaboravili cilj života. U ovom će se dobu životni vijek postupno smanjivati. Ljudi će postupno gubiti pamćenje, istančanije osjećaje, snagu i vrline. Popis nepravilnosti u tom dobu naveden je u dvanaestom pjevanju ovoga djela. Zato je to doba veoma teško za one koji žele iskoristiti život za samospoznaju.

Ljudi su toliko obuzeti zadovoljavanjem osjetila da su potpuno zaboravili na samospoznaju. Iz ludosti otvoreno kažu da nema potrebe za samospoznajom jer ne shvaćaju da je ovaj kratki život samo trenutak na našem dugom putu k samospoznaji. Cijeli je sustav naobrazbe usko povezan sa zadovoljavanjem osjetila, a ako učen čovjek razmisli o tome, uvidjet će da se djeca ovoga doba namjerno šalju u klaonice takozvana obrazovanja. Učeni se ljudi, stoga, moraju čuvati ovoga doba.

Ako žele prijeći opasni ocean Kali, moraju slijediti stope mudraca iz Naimisāraṇye i prihvatiti Śrī Sūtu Gosvāmīja ili njegova vjerodostojna predstavnika, za kapetana broda. Brod je poruka Šri Krišne u obliku Bhagavad-gīte ili Śrīmad-Bhāgavatama.

(iz Śrīmad-Bhāgavatama, krunskog dragulja vedske književnosti. Prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

  • Kontakt

    Ako imate bilo kakvih pitanja slobodno nam se obratite popunjavanjem obrasca ili nam pišite na e-mail adresu info@sretna-dusa.com

    Kontakt