Simptomi ljubavi prema Bogu

Simptomi ljubavi prema Bogu

CC Madhya 6.11.

vasi’ bhattācārya mane karena vicāra
ei krsna-mahāpremera sāttvika vikāra

vasi’ — sjedi; bhattācārya — Sārvabhauma Bhattācārya; mane — u umu; karena-vicāra — razmišlja; ei — o; krsna-mahā-premera — zbog zanosne ljubavi prema Krišni; sāttvika — transcendentalni; vikāra – preobražaj

“Dok je sjedio pored Šri Caitanye Mahaprabhua, razmišljao je: „Ovo je transcendentalni zanosni preobražaj izazvan ljubavlju prema Krišni”.

CC Madhya 6.12.

Kada je vidio znakove sūddīpta-sāttvike, Sarvabhauma Bhattacarya je odmah shvatio transcendentalne zanosne preobražaje tijela Gospodina Caitanye Mahaprabhua. Takvi se znaci očituju samo u tijelima vječno oslobođenih bhakta.

Smisao: Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura je objasnio riječ sūddīpta-sāttvika na sljedeći način: “U Bhakti-rasamrta-sindhuu opisano je osam vrsta transcendentalnih preobražaja u tijelu naprednog bhakte. Bhakta ponekad sprječava njihovo ispoljavanje i postoje dva stadija takvog sprječavanja, koji se stručno nazivaju dhūmāyitā i jvalitā. U stadiju dhūmāyitā (stadiju dima) u maloj mjeri prisutni su jedan ili dva preobražaja i bhakta ih može prikriti. Kada se očituju više od dva ili tri transcendentalna preobražaja, ali se još uvijek mogu prikriti, mada dosta teško, taj stadij se naziva jvalitā (gorući stadij).

Kada se očituju četiri ili pet simptoma nastupa stadij dīpta (plamteći stadij). Kada se istovremeno očituje pet, šest ili svih osam simptoma, taj stadij se naziva uddīpta (rasplamsali stadij), a kada se svih osam simptoma poveća tisuću puta i svi se mogu istovremeno opaziti, bhakta se nalazi u stadiju sūddīpta (snažno rasplamsalom stadiju). Riječ nitya-siddha-bhakta ukazuje na osobe koje su vječno oslobođeni pratioci Gospodina. Takvi bhakte uživaju u Gospodinovom društvu u jednom od četiri odnosa – kao sluge, prijatelji, roditelji ili ljubavnice.”

(iz Caitanya-caritamrite; prijevod i komentari A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Ostavite komentar:

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)