Pogrešiva i nepogrešiva bića

Pogrešiva i nepogrešiva bića

Bhagavad-gita 15.16


dvav imau purusau loke
ksaras caksara eva ca
ksarah sarvani bhutani
kuta-stho ’ksara ucyate

dvau – dva; imau – ta; purusau – živa bića; loke – u svijetu; ksarah – pogrešiva; ca – i; aksarah – nepogrešiva; eva – zacijelo; ca – i; ksarah – pogrešiva; sarvāni – sva; bhūtāni – živa bića; kūta-sthah – u jedinstvu; aksarah – nepogrešiva; ucyate – rečeno je.

Postoje dvije vrste bića, pogrešiva i nepogrešiva. U materijalnom je svijetu svako živo biće pogrešivo, a u duhovnom svijetu svako se živo biće naziva nepogrešivim.

SMISAO: Kao što je već objašnjeno, Gospodin je u inkarnaciji Vyāsadeve napisao Vedānta-sūtru. Ovdje Gospodin ukratko izlaže sadržaj Vedānta-sūtre. On kaže da postoje dvije vrste živih bića: pogrešiva i nepogrešiva. Živa su bića vječno odvojeni djelići Svevišnje Božanske Osobe. U dodiru s materijalnim svijetom nazivaju se jīva-bhūta i riječi ksarah sarvāni bhūtāni u ovom stihu znače da su pogrešiva. Međutim, u jedinstvu sa Svevišnjom Božanskom Osobom nazivaju se nepogrešivim.

Jedinstvo ne znači da nemaju osobnost, već da nema nesloge. Oni potpuno prihvaćaju svrhu stvorena svijeta. Naravno, u duhovnom svijetu ne postoji stvaranje, ali budući da je Svevišnja Božanska Osoba izvor svih emanacija, kao što je objašnjeno u Vedānta-sūtri, ponekad se upotrebljava taj pojam. Prema riječima Svevišnje Božanske Osobe, Gospodina Krišne, postoje dvije vrste živih bića. Vede pružaju svjedočanstvo o tome i zato u to nema sumnje.

Živa bića koja se u ovom svijetu bore s umom i pet osjetila imaju materijalna tijela koja se mijenjaju. Sve dok je živo biće uvjetovano, njegovo se tijelo mijenja zbog dodira s materijom. Materija se mijenja i zato se živo biće naizgled mijenja, ali u duhovnom svijetu tijelo nije načinjeno od materije; stoga nema promjene. U materijalnom svijetu živo biće prolazi kroz šest stadija promjene – rađa se, raste, živi neko vrijeme, razmnožava se, slabi i nestaje. To su promjene materijalnog tijela, ali u duhovnom svijetu tijelo se ne mijenja. Nema starosti, rođenja ili smrti. Ondje sve postoji u jedinstvu. Ksarah sarvāni bhūtāni: svako živo biće koje je došlo u dodir s materijom, od prvog stvorenog bića (Brahme) sve do maloga mrava, mijenja svoje tijelo; zato je pogrešivo. Međutim, u duhovnom svijetu uvijek je oslobođeno u jedinstvu.

(iz Bhagavad-gīte kakva jest; prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Pogrešiva i nepogrešiva bića

Pogrešiva i nepogrešiva bića

Bhagavad-gita 15.16


dvav imau purusau loke
ksaras caksara eva ca
ksarah sarvani bhutani
kuta-stho ’ksara ucyate

dvau – dva; imau – ta; purusau – živa bića; loke – u svijetu; ksarah – pogrešiva; ca – i; aksarah – nepogrešiva; eva – zacijelo; ca – i; ksarah – pogrešiva; sarvāni – sva; bhūtāni – živa bića; kūta-sthah – u jedinstvu; aksarah – nepogrešiva; ucyate – rečeno je.

Postoje dvije vrste bića, pogrešiva i nepogrešiva. U materijalnom je svijetu svako živo biće pogrešivo, a u duhovnom svijetu svako se živo biće naziva nepogrešivim.

SMISAO: Kao što je već objašnjeno, Gospodin je u inkarnaciji Vyāsadeve napisao Vedānta-sūtru. Ovdje Gospodin ukratko izlaže sadržaj Vedānta-sūtre. On kaže da postoje dvije vrste živih bića: pogrešiva i nepogrešiva. Živa su bića vječno odvojeni djelići Svevišnje Božanske Osobe. U dodiru s materijalnim svijetom nazivaju se jīva-bhūta i riječi ksarah sarvāni bhūtāni u ovom stihu znače da su pogrešiva. Međutim, u jedinstvu sa Svevišnjom Božanskom Osobom nazivaju se nepogrešivim.

Jedinstvo ne znači da nemaju osobnost, već da nema nesloge. Oni potpuno prihvaćaju svrhu stvorena svijeta. Naravno, u duhovnom svijetu ne postoji stvaranje, ali budući da je Svevišnja Božanska Osoba izvor svih emanacija, kao što je objašnjeno u Vedānta-sūtri, ponekad se upotrebljava taj pojam. Prema riječima Svevišnje Božanske Osobe, Gospodina Krišne, postoje dvije vrste živih bića. Vede pružaju svjedočanstvo o tome i zato u to nema sumnje.

Živa bića koja se u ovom svijetu bore s umom i pet osjetila imaju materijalna tijela koja se mijenjaju. Sve dok je živo biće uvjetovano, njegovo se tijelo mijenja zbog dodira s materijom. Materija se mijenja i zato se živo biće naizgled mijenja, ali u duhovnom svijetu tijelo nije načinjeno od materije; stoga nema promjene. U materijalnom svijetu živo biće prolazi kroz šest stadija promjene – rađa se, raste, živi neko vrijeme, razmnožava se, slabi i nestaje. To su promjene materijalnog tijela, ali u duhovnom svijetu tijelo se ne mijenja. Nema starosti, rođenja ili smrti. Ondje sve postoji u jedinstvu. Ksarah sarvāni bhūtāni: svako živo biće koje je došlo u dodir s materijom, od prvog stvorenog bića (Brahme) sve do maloga mrava, mijenja svoje tijelo; zato je pogrešivo. Međutim, u duhovnom svijetu uvijek je oslobođeno u jedinstvu.

(iz Bhagavad-gīte kakva jest; prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)