Razne vrste obožavanja

Razne vrste obožavanja

Bhagavad-gītā 17.4

yajante sāttvikā devān
yaksa-raksāmsi rājasāh
pretān bhūta-ganāmś cānye
yajante tāmasā janāh

yajante — obožavaju; sāttvikāh — osobe u guni vrline; devān — polubogove; yaksa-raksāmsi — demone; rājasāh — osobe u guni strasti; pretān — duhove umrlih; bhūta-ganān — sablasti; ca — i; anye — drugi; yajante — obožavaju; tāmasāh — u guni neznanja; janāh — ljudi.

Ljudi u guni vrline obožavaju polubogove, ljudi u guni strasti obožavaju demone, a ljudi u guni neznanja obožavaju sablasti i duhove.

Smisao: U ovom stihu Svevišnja Božanska Osoba opisuje razne vrste obožavatelja prema njihovim vanjskim djelatnostima. Prema odredbi spisa samo je Svevišnja Božanska Osoba vrijedna obožavanja, ali oni koji ne poznaju dobro spise ili ne slijede vjerno njihove odredbe obožavaju razne predmete obožavanja, ovisno o svom položaju u gunama materijalne prirode. Osobe u vrlini obično obožavaju polubogove, u koje se ubrajaju ubrajaju Brahmā, Śiva i drugi polubogovi kao što su Indra, Candra i bog Sunca.

Postoje razni polubogovi. Osobe u vrlini obožavaju određenog poluboga s određenim ciljem. Osobe u guni strasti obožavaju demone. Sjećamo se da je za vrijeme Drugog svjetskog rata jedan čovjek u Calcutti obožavao Hitlera, jer je zahvaljujući ratu zgrnuo ogromno bogatstvo, poslujući na crnoj burzi. Osobe u gunama strasti i neznanja obično izabiru moćnoga čovjeka za Boga. Misle da svakoga mogu obožavati kao Boga i da će steći isti rezultat. Ovdje je jasno rečeno da ljudi u guni strasti obožavaju i stvaraju takve bogove, a ljudi u gubi neznanja, ili tame, obožavaju duhove mrtvaca.

Katkada izvode obred obožavanja pred grobom nekog mrtvaca. Smatra se da je seksualno služenje također u guni tame. U zabačenim selima Indije postoje obožavatelji sablasti. Vidjeli smo da u Indiji niži slojevi ljudi ponekad idu u šumu i ako znaju da u nekom drvetu živi sablast, obožavaju to drvo i prinose mu žrtve. Te razne vrste obožavanja ne predstavljaju obožavanje Boga. Obožavanje Boga namijenjena je za osobe koje su transcendentalno utemeljene u čistoj vrlini. U Śrīmad-Bhāgavatamu (4.3.23.) rečeno je sattvam viśuddham vasudeva-śabditam: “Čovjek utemeljen u čistoj vrlini obožava Vasudevu”. To znači da Svevišnju Božansku Osobu mogu obožavati osobe utemeljene na transcendentalnoj razini, koje su se potpuno pročistile od materijalnih guna prirode.

Smatra se da su impersonalisti u guni vrline. Oni obožavaju pet vrsta polubogova. Obožavaju neosobni oblik Visnua u materijalnom svijetu, poznat kao filozofski Visnu. Visnu je ekspanzija Svevišnje Božanske Osobe, ali impersonalisti ne vjeruju u Svevišnju Božansku Osobu i zato zamišljaju da je Visnuov oblik samo jedan vid neosobnog Brahmana. Isto tako zamišljaju da je Brahmā neosobni oblik u materijalnoj guni strasti. Tako ponekad opisuju pet vrsta bogova vrijednih obožavanja, ali na kraju odbacuju sve obožavane bogove, jer misle da je neosobni Brahman prava istina. Možemo zaključiti da se razne odlike materijalnih guna prirode mogu pročistiti druženjem s osobama transcendentalne prirode.

(iz Bhagavad-gite kakva jest, prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)