Vizija jednakosti

Vizija jednakosti

Bhagavad-gītā 5.18

vidyā-vinaya-sampanne
brāhmane gavi hastini
śuni caiva śva-pāke ca
panditāh sama-darśinah

vidyā — obrazovanje; vinaya — i plemenitost; sampanne — u potpunosti posjeduju; brāhmane — brāhmanu; gavi — kravi; hastini — slonu; śuni — psa; ca — i; eva — zacijelo; śva-pāke — onoga koji jede pse:(koji ne pripada ni jednoj kasti); ca — u svim; panditāh — mudri; sama-darśinah — vide jednakim očima.

Ponizni mudraci, zahvaljujući pravom znanju, vide jednakim očima učena i plemenita brāhmanu, kravu, slona, psa i čovjeka koji jede pse (koji ne pripada ni jednoj kasti).

Smisao: Osoba svjesna Krišne ne pravi nikakvu razliku između životnih vrsta ili kasta. Brāhmana i čovjek koji ne pripada ni jednoj kasti mogu se razlikovati s društvenoga gledišta, a pas, krava i slon mogu pripadati različitim vrstama života, ali učeni transcendentalisti, zbog svog odnosa sa Svevišnjim, te razlike smatraju beznačajnim, jer je Svevišnji Gospodin u obliku Svoje djelomične ekspanzije Paramātme, prisutan u srcima svih živih bića. Takvo razumijevanje Svevišnjeg pravo je znanje.

Što se tiče tijela koja pripadaju različitim kastama i vrstama života, Gospodin je prema svakome jednako ljubazan, jer se ophodi prema svakom živom biću kao prema prijatelju. No bez obzira na okolnosti u kojima se živo biće nalazi, Gospodin zadržava položaj Paramātme. Gospodin je kao Paramātma i u čovjeku koji ne pripada ni jednoj kasti i u brāhmani, iako se njihova tijela razlikuju. Tijela su materijalne tvorevine različitih guna materijalne prirode, ali duša i Nad-duša u tijelu iste su duhovne prirode.

Unatoč tome, kvalitativna srodnost duše i Nad-duše ne čini ih kvantitativno istovjetnim, jer je osobna duša prisutna u samo jednom tijelu, dok je Paramātma prisutna u svakom tijelu. Osoba svjesna Krišne potpuno je svjesna toga i stoga je istinski učena i sve vidi jednakim očima. Srodne su osobine duše i Nad-duše svjesnost, vječnost i blaženstvo, ali za razliku od osobne duše koja je svjesna svoga ograničenog tijela, Nad-duša je svjesna svih tijela. Nad-duša je prisutna u svim tijelima, bez razlike.

(iz Bhagavad-gite kakva jest, prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Vizija jednakosti

Vizija jednakosti

Bhagavad-gītā 5.18.

vidyā-vinaya-sampanne
brāhmane gavi hastini
śuni caiva śva-pāke ca
panditāh sama-darśinah

vidyā — obrazovanje; vinaya — i plemenitost; sampanne — u potpunosti posjeduju; brāhmane — brāhmanu; gavi — kravi; hastini — slonu; śuni — psa; ca — i; eva — zacijelo; śva-pāke — onoga koji jede pse:(koji ne pripada ni jednoj kasti); ca — u svim; panditāh — mudri; sama-darśinah — vide jednakim očima.

Ponizni mudraci, zahvaljujući pravom znanju, vide jednakim očima učena i plemenita brāhmanu, kravu, slona, psa i čovjeka koji jede pse (koji ne pripada ni jednoj kasti).

Smisao: Osoba svjesna Krišne ne pravi nikakvu razliku između životnih vrsta ili kasta. Brāhmana i čovjek koji ne pripada ni jednoj kasti mogu se razlikovati s društvenoga gledišta, a pas, krava i slon mogu pripadati različitim vrstama života, ali učeni transcendentalisti, zbog svog odnosa sa Svevišnjim, te razlike smatraju beznačajnim, jer je Svevišnji Gospodin u obliku Svoje djelomične ekspanzije Paramātme, prisutan u srcima svih živih bića. Takvo razumijevanje Svevišnjeg pravo je znanje.

Što se tiče tijela koja pripadaju različitim kastama i vrstama života, Gospodin je prema svakome jednako ljubazan, jer se ophodi prema svakom živom biću kao prema prijatelju. No bez obzira na okolnosti u kojima se živo biće nalazi, Gospodin zadržava položaj Paramātme. Gospodin je kao Paramātma i u čovjeku koji ne pripada ni jednoj kasti i u brāhmani, iako se njihova tijela razlikuju. Tijela su materijalne tvorevine različitih guna materijalne prirode, ali duša i Nad-duša u tijelu iste su duhovne prirode.

Unatoč tome, kvalitativna srodnost duše i Nad-duše ne čini ih kvantitativno istovjetnim, jer je osobna duša prisutna u samo jednom tijelu, dok je Paramātma prisutna u svakom tijelu. Osoba svjesna Krišne potpuno je svjesna toga i stoga je istinski učena i sve vidi jednakim očima. Srodne su osobine duše i Nad-duše svjesnost, vječnost i blaženstvo, ali za razliku od osobne duše koja je svjesna svoga ograničenog tijela, Nad-duša je svjesna svih tijela. Nad-duša je prisutna u svim tijelima, bez razlike.

(iz Bhagavad-gite kakva jest, prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)