Izvori bijede

Izvori bijede

Bhagavad-gītā 5.22

ye hi samsparśa-jā bhogā
duhkha-yonaya eva te
ādy-antavantaḥ kaunteya
na tesu ramate budhah

ye — ti; hi — zacijelo; samsparśa-jāh — dodirom s materijalnim osjetilima; bhogāh — užitaka; duhkha — nesreće; yonayaḥ — izvori; eva — zacijelo; te — oni su; ādi — početku; anta — kraju; vantah — podložni; kaunteya — o Kuntīn sine; na — nikada; tesu — u njima; ramate — ne nalazi zadovoljstvo; budhah — inteligentna osoba.

Inteligentna osoba ne uživa u izvorima bijede, koji nastaju dodirom s materijalnim osjetilima. O Kuntīn sine, takvi užici imaju početak i kraj i mudar čovjek ne nalazi u njima zadovoljstvo.

Smisao: Materijalno osjetilno zadovoljstvo rezultat je dodira s materijalnim osjetilima, koja su privremena kao što je i samo tijelo privremeno. Oslobođenu dušu ne zanima ništa privremeno. Znajući dobro radosti transcendentalnog zadovoljstva, kako može pristati da uživa u lažnu zadovoljstvu? U Padma Purāni rečeno je:

ramante yogino ’nante
satyānande cid-ātmani
iti rāma-padenāsau
parah brahmābhidhīyate

“Mistici nalaze neograničeno transcendentalno zadovoljstvo u Apsolutnoj Istini i zato je Vrhovna Apsolutna Istina, Božanska Osoba, poznata kao Rāma.”

U Śrīmad-Bhāgavatamu (5.5.1) također je rečeno:

nāyah deho deha-bhājām nr-loke
kastān kāmān arhate vid-bhujām ye
tapo divyam putrakā yena sattvam
śuddhyed yasmād brahma-saukhyam tv anantam

“Dragi moji sinovi, ne biste trebali teško raditi u ovom ljudskom obliku života kako biste stekli osjetilno zadovoljstvo; takva su zadovoljstva dostupna i bićima koja jedu izmet (svinjama). U ovom životu trebate se podvrći strogostima koje će pročistiti vaše postojanje. Tako ćete moći uživati u beskrajnu transcendentalnom blaženstvu.”

Pravi yogīji ili učeni transcendentalisti ne osjećaju privlačnost prema osjetilnim zadovoljstvima, koja su uzroci neprestana materijalnog postojanja. Što se netko više odaje materijalnim zadovoljstvima, to više biva sputan materijalnim bijedama.

(iz Bhagavad-gite kakva jest, prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)