Tko je najbolji prijatelj?

Tko je najbolji prijatelj?

Bhagavad-gītā 6.6

bandhur ātmātmanas tasya
yenātmaivātmanā jitah
anātmanas tu śatrutve
vartetātmaiva śatru-vat

bandhuh — prijatelj; ātmā — um; ātmanah — živoga bića; tasya — onoga; yena — koji; ātmā — um; eva — zacijelo; ātmanā — živo bića; jitah — savladalo; anātmanah — onoga tko nije uspio ovladati umom; tu — ali; śatrutve — zbog neprijateljstva; varteta — ostaje; ātmā eva — sam um; śatru-vat — neprijatelj.

Onome tko je ovladao umom, um je najbolji prijatelj, ali onome tko to nije učinio um će ostati najveći neprijatelj.

Smisao: Svrha procesa osmerostruke yoge je ovladati umom kako bi postao prijatelj u ostvarivanju ljudske misije. Ako osoba ne vlada umom, slijedeći proces yoge (radi predstave) samo gubi vrijeme. Onaj tko ne može vladati umom uvijek živi s najvećim neprijateljem i tako upropaštava svoj život, ne ostvarujući misiju života. Prirodni je položaj živoga bića da izvršava naredbe autoriteta.

Sve dok je um nesavladani neprijatelj, mora izvršavati zapovijedi požude, srdžbe, pohlepe ili iluzije, ali kada je savladao dobrovoljno pristaje da se pokorava zapovijedima Božanske Osobe, koja se nalazi u srcu svakoga živog bića kao Paramātmā. Pravilno slijeđenje procesa yoge dovodi do susreta s Paramātmom u srcu i slijeđenja Njezinih zapovijedi. Onaj tko neposredno prihvaća svjesnost Krišne samim se tim savršeno predaje Gospodinovoj zapovijedi.

(iz Bhagavad-gīte kakva jest; prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)