Brahma-Samhita 5.36

Brahma-Samhita 5.36

yad-bhava-bhavita-dhiyo manujas tathaiva
samprapya rupa-mahimasana-yana-bhusah
suktair yam eva nigama-prathitaih stuvanti
govindam adi-purusam tam aham bhajami

yat – prema kojem; bhava – s devocijom; bhavita – prožeti su; dhiyah – čija srca; manujah – ljudi; thata eva – slično tome; samprapya – stekli su; rupa – ljepotu; mahima – uzvišenost; asana – prijestolja; yana – vozila; bhusah – i ukrase; suktaih – vedskim himnama; yam – koje; eva – svakako; nigama – od strane Veda; prathitaih – saopćene; stuvanti – slave; govindam – Govindu; adi-purusam – izvornu osobu; tam – Njega; aham – ja; bhajami – obožavam.

Obožavam tog istog Govindu (Krišnu), prvobitnog Gospodina, u čiju slavu ljudi prožeti devocijom pjevaju mantra-sukte što izrekle su ih Vede, dostižući tako svoju primjerenu ljepotu, uzvišenost, prijestolja, vozila i ukrase.

Tumačenje Šrila Jive Gosvamija: Kako mora da je Svevišnja Božanska Osoba milostiva prema Svojim iskrenim bhaktama? To je objašnjeno u ovom stihu.

Spisi kažu da, kao što dječaci pastiri dostižu vrline, karakter, dob, zabave i izgled poput onih kod Gospodina Krišne, i kao što su dostigli Njegovo vječno društvo, tako i oni koji na neki način meditiraju na Gospodina Krišnu također dostižu vječno društvo Gospodina Krišne. To je opisano u slijedećem iskazu Šrimad- Bhagavatama (11.5.48):vairena yam nrpatayah šišupala-paundrasalvadayo gati-vilasa-vilokanadyaih dhyayanta akrta-dhiyah sayanasanadau tad-bhavam apur anurakta-dhiyarh punah kim “Neprijateljski kraljevi poput Šišupale, Paundrake i Šalve, uvijek su mislili na Gospodina Krišnu. Čak i dok su ležali, sjedili ili se bavili drugim aktivnostima, prethodno su meditirali na pokrete Gospodinovog tijela, na Njegove radosne zabave, na Njegove poglede koje je s ljubavlju upućivao Svojim bhaktama i na druga privlačna obilježja koja je iskazivao Gospodin. Budući da su tako uvijek bili zaokupljeni Krišnom, dostigli su duhovno oslobođenje u Gospodinovom vlastitom prebivalištu.

Što onda reći o blagoslovima ponuđenim onima koji neprestano usredotočuju svoj um na Gospodina Krišnu na povoljan način, s ljubavlju?”

(vedski klasik Śrī Brahma-samhitā, tumačenja Śrila Jive Goswamija)