Pravila sannyase

Pravila sannyase

CC Antya 2.143.

mahāprabhu — krpa-sindhu, ke pāre bujhite?
priya bhakte danda karena dharma bujhāite

mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; krpā-sindhu — ocean milosti; ke pāre bujhite — tko može shvatiti; priya bhakte — Svoje drage bhakte; danda karena — kažnjava; dharma bujhāite — da bi postavio principe religije ili dužnosti.

Śrī Caitanya Mahāprabhu je ocean milosti. Tko Ga može shvatiti? Kada kažnjava Svoje drage bhakte, to čini da bi postavio principe religije ili dužnosti.

Smisao: Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Thākura u svezi s tim izjavljuje da je Śrī Caitanya Mahāprabhu, ocean milosti, kaznio Haridasu mlađeg, iako je bio Njegov dragi bhakta, da bi pokazao da bhakta koji je zaokupljen čistim predanim služenjem ne bi trebao biti licemjer. Za sannyāsīja koji predano služi, licemjerno je održavati prisne odnose sa ženama. Gospodin je kaznio Haridasu mlađeg da bi postavio primjer za buduće sahajiye koji mogu prihvatiti odjeću sannyāsīja da bi oponašali Rupu Gosvamija i druge vjerodostojne sannyāsīje, a potajno održavati nezakonite veze sa ženama. Da bi poučio takve ljude, Śrī Caitanya Mahāprabhu je kaznio Svog dragog bhaktu Haridasu za neznatno odstupanje od propisanih principa. Šrimati Madhavidevi je bila uzvišeni bhakta; stoga, prišavši joj da bi zatražio malo riže za Śrī Caitanya Mahāprabhua sigurno nije počinio veliku uvredu.

Uprkos tome, da bi održao propisane principe za budućnost, Śrī Caitanya Mahāprabhu je uveo strogo pravilo da se nijedan sannyāsī ne smije prisno družiti sa ženama. Da Śrī Caitanya Mahāprabhu nije kaznio Haridasu mlađeg za malo odstupanje od ovog pravila, tobožnji bhakte Gospodina bi iskoristili primjer Haridase mlađeg za neograničeno nezakonito druženje sa ženama. Oni još uvek propovjedaju da je takvo ponašanje dozvoljeno za vaisnavu. Ali izričito je rečeno da nije dozvoljeno. Śrī Caitanya Mahāprabhu je učitelj čitavog svijeta i zato je dodjelio ovu kaznu kao primjer da vaisnavska filozofija nikada ne dozvoljava nezakonite spolne odnose. Zato je kaznio Chotu Haridasu. Śrī Caitanya Mahāprabhu je najvelikodušnija inkarnacija Svevišnje Božanske Ličnosti, ali je strogo zabranio nezakoniti seks.

(iz Caitanya-caritamrite; prijevod i komentari A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)