Simptomi zanosne ljubavi

Simptomi zanosne ljubavi

CC Madhya 6.13.

‘adhirūdha bhāva’ yāṅra, tānra e vikāra
manusyera dehe dekhi, — bada camatkāra

adhirūdha bhāva — zanos stručno poznat kao adhirūdha; yānra — koji; tānra — kod Njega; e — taj; vikāra — preobražaj; manusyera — ljudskog bića; dehe — u tijelu; dekhi — vidim; bada camatkāra — veoma čudno.

Sārvabhauma Bhattācārya je razmišljao: „U tijelu Śrī Caitanye Mahāprabhua pojavljuju se neobični zanosni simptomi adhirūdha-bhāve. To je zadivljujuće! Kako se takvi simptomi mogu pojaviti u tijelu ljudskog bića?”

Smisao: Adhirūdha-bhāva ili adhirūdha-mahābhāva objašnjena je u Ujjvala-nīlamaniju Śrīla Rūpe Gosvāmīja. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Thākura navodi sljedeće riječi Rupe Gosvamija: „Sklonost k ljubavi koju osjeća āśraya (bhakta) prema visayi (Gospodinu) postaje toliko zanosna da bhakta, čak i nakon što uživa u društvu voljenog, osjeća da nije dovoljno uživao. U takvim trenucima bhakta vidi voljenog na razne načine. Takvo očitovanje zanosa naziva se anurāga. Kada anurāga dostigne najvišu točku i postane vidljiva u tijelu, naziva se bhāva. Međutim, kada tjelesni simptomi nisu jako izraženi, emocionalno stanje se naziva anurāga, a ne bhāva. Kada se zanos bhāve poveća, naziva se mahā-bhāva. Simptomi mahā-bhāve mogu se vidjeti samo u tijelu vječnih pratilaca kao što su gopije.”

(iz Caitanya-caritamrite; prijevod i komentari A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)