Susreti s Krišnom / 3. Uddhava predaje Vraji Krišninu poruku (2.dio)

Susreti s Krišnom / 3. Uddhava predaje Vraji Krišninu poruku (2.dio)

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”

 

 

Susreti s Krišnom / 3. Uddhava predaje Vraji Krišninu poruku (1.dio)

Susreti s Krišnom / 3. Uddhava predaje Vraji Krišninu poruku (1.dio)

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”

 

 

Susreti s Krišnom / 2. Odvojenost od Krišne (2.dio)

Susreti s Krišnom / 2. Odvojenost od Krišne (2.dio)

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”

 

 

Susreti s Krišnom / 2. Odvojenost od Krišne (1.dio)

Susreti s Krišnom / 2. Odvojenost od Krišne (1.dio)

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”

 

 

Susreti s Krišnom / 1. Odlazak u Mathuru (3.dio)

Susreti s Krišnom / 1. Odlazak u Mathuru (3.dio)

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”

 

 

Susreti s Krišnom / 1. Odlazak u Mathuru (2.dio)

Susreti s Krišnom / 1. Odlazak u Mathuru (2.dio)

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”

 

 

Susreti s Krišnom / 1. Odlazak u Mathuru (1.dio)

Susreti s Krišnom / 1. Odlazak u Mathuru (1.dio)

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”

 

 

Bhagavad-gītā / stihovi – 07. Znanje o Apsolutu

Bhagavad-gītā / stihovi – 07. Znanje o Apsolutu

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”

 

 

Bhagavad-gītā / stihovi – 08. Dostizanje Svevišnjeg

Bhagavad-gītā / stihovi – 08. Dostizanje Svevišnjeg

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”

 

 

Bhagavad-gītā / stihovi – 09. Najpovjerljivije znanje

Bhagavad-gītā / stihovi – 09. Najpovjerljivije znanje

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”