Bog je brži od svih

Bog je brži od svih

Śrī Īśopanisada – Četvrta mantra

anejad ekam manaso javīyo
nainad devā āpnuvan pūrvam arsat
tad dhāvato ‘nyān atyeti tisthat
tasminn apo mātariśvā dadhāti

anejat — nepomičan; ekam — jedan; manasah — od uma; javīyah — brži; na — ne; enat — ovomu
Svevišnjem Gospodinu; devāh — polubogovi poput Indre; āpnuvan — mogu se približiti; pūrvam — ispred; arsat — brzo se krećući; tat — On; dhāvatah — koji trče; anyān — ostale; atyeti — nadmašuje; tisthat — stojeći na jednom mjestu; tasmin — u Njemu; apah — kišu; mātariśvā — bogovi koji upravljaju vjetrom i kišom; dadhāti — opskrbljuju.

Iako nikada ne napušta Svoje prebivalište, Svevišnji Gospodin brži je od uma i može svakoga prestići u trčanju. Moćni polubogovi ne mogu Mu se približiti. Premda boravi na jednom mjestu, upravlja onima koji opskrbljuju živa bića zrakom i kišom te nadmašuje sve u savršenstvu.

Smisao: Čak ni najveći filozof ne može umnom spekulacijom spoznati Svevišnjega Gospodina, koji je Apsolutna Božanska Osoba. Svevišnjega mogu Njegovom milošću spoznati samo Njegovi bhakte. U Brahma-samhiti (5.34) je rečeno da filozof koji nije bhakta, čak i kad bi putovao kroz svemir brzinom vjetra ili uma stotinama milijuna godina, uvidio bi da je Apsolutna Istina još uvijek daleko od njega. Brahma-samhitā (5.37) nadalje izjavljuje da Apsolutna Božanska Osoba ima Svoje transcendentalno prebivalište, poznato kao Goloka, u kojem provodi Svoje zabave. A ipak, Svojim nepojmljivim moćima može istodobno dosegnuti svaki dio Svoje stvaralačke energije. U Višnu Purāni Njegove se moći uspoređuju s toplinom i svjetlošću koje izviru iz vatre. Iako se nalazi na jednome mjestu, vatra širi svjetlost i toplinu. Slično tomu, iako nikada ne napušta Svoje transcendentalno prebivalište, Apsolutna Božanska Osoba posvuda širi Svoje različite energije.

Premda Gospodin posjeduje bezbroj energija, one se mogu svrstati u tri osnovne kategorije: unutarnja moć, granična moć i vanjska moć. Svaka od ovih kategorija ima milijune podvrsta. Svi upravni polubogovi kojima je povjerena moć upravljanja prirodnim pojavama, kao što su zrak, svjetlo ili kiša, pripadaju graničnoj moći Apsolutne Osobe. Niža živa bića, uključujući ljude, također pripadaju Gospodinovoj graničnoj moći. Materijalni je svijet tvorevina Gospodinove vanjske moći, a duhovno nebo, u kojem se nalazi Božje carstvo, očitovanje Njegove unutarnje moći.

Gospodinove različite energije prisutne su svugdje. Iako nema razlike između Gospodina i Njegovih energija, te energije ne smijemo zamijeniti s Vrhovnom Istinom, niti pogrešno smatrati da se Svevišnji Gospodin neosobno svuda prostire ili da gubi Svoje osobno postojanje. Ljudi obično donose zaključke u skladu s vlastitom sposobnošću razumijevanja, ali Svevišnji Gospodin ne ovisi o našoj ograničenoj moći razumijevanja. Zbog toga nas Upanišade upozoravaju da nitko ne može prići Gospodinu svojim ograničenim moćima.

U Bhagavad-gīti (10.2) Gospodin kaže da Ga čak ni veliki rsiji i sure ne mogu spoznati, a da ne govorimo o asurama koji nipošto ne mogu shvatiti Gospodinove postupke. Četvrta mantra Śrī Īśopanisade jasno pokazuje da je Apsolutna Istina izvorno Apsolutna Osoba. U protivnom, ne bi bilo potrebno spominjati toliko mnogo raznovrsnih odlika kao dokaz Njegove osobne prirode.

Iako pojedini sastavni djelići Gospodinovih moći posjeduju sva obilježja samog Gospodina, oni imaju ograničeno polje djelovanja i stoga su ograničeni. Sastavni djelići nikada nisu jednaki cjelini. Zato ne mogu u potpunosti shvatiti Gospodinovu moć. Pod utjecajem materijalne prirode, budalasta, neuka živa bića, koja su samo sastavni djelići Gospodina, pokušavaju shvatiti Gospodinov transcendentalni položaj. Śrī Īśopanisada upozorava kako je pokušaj da se Božja osobnost utvrdi umnom spekulacijom uzaludan. Osoba treba primiti znanje o Transcendenciji od samog Gospodina, vrhovnoga izvora Veda, jer samo Gospodin posjeduje potpuno znanje o Transcendenciji.

Svaki sastavni djelić Potpune Cjeline obdaren je izvjesnom energijom kako bi djelovao po Gospodinovoj volji. Kad sastavni djelić, živo biće, zaboravi svoje djelatnosti podređene Gospodinovoj volji, smatra se da je u mayi, iluziji. Śrī Īśopanisada nas od samoga početka upozorava da pažljivo igramo ulogu koju nam je dodijelio Gospodin. To ne znači da pojedina duša nema vlastitih pobuda. Budući da je Gospodinov sastavni djelić, ona mora, kao i Gospodin, imati slobodnu volju. Kada osoba pravilno i inteligentno koristi tu slobodnu volju ili aktivnu prirodu, shvaćajući da je sve Gospodinova moć, oživjet će svoju izvornu svjesnost, izgubljenu zbog druženja s mayom, vanjskom energijom.

Sva moć potječe od Gospodina; stoga se mora upotrijebiti samo za provođenje Gospodinove volje. Gospodina može spoznati samo onaj tko ima takav ponizan stav služenja. Savršeno znanje obuhvaća znanje o svim vidovima Gospodina, Njegovim moćima i načinu na koji one djeluju po Njegovoj volji. Gospodin to objašnjava u Bhagavad-gīti, suštini svih Upanisada.

(iz Śrī Īśopanisade, prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)