Vrlina je najbolja!

Vrlina je najbolja!

Śrīmad-Bhāgavatam 1.2.24.

pārthivād dāruno dhūmas
tasmād agnis trayīmayah
tamasas tu rajas tasmāt
sattvaṁ yad brahma-darśanam

pārthivāt — od zemlje; dārunah — drvo za ogrjev; dhūmah — dim; tasmāt — od toga; agnih — vatra; trayī — vedska žrtvovanja; mayah — načinjena; tamasah — u guni neznanja; tu — ali; rajah — guna strasti; tasmāt — od toga; sattvam — guna vrline; yat — koje; brahma — Apsolutne Istine; darśanam — spoznaja.

Drvo za ogrjev je preobražena zemlja, ali dim je bolji od sirova drveta. Još je bolja vatra jer zahvaljujući njoj možemo steći dobrobiti višega znanja [vedskim žrtvovanjima]. Slično tome, strast [rajas] je bolja od neznanja [tamasa], no najbolja je vrlina [sattva] jer omogućuje spoznaju Apsolutne Istine.

Smisao: Kao što je objašnjeno, predano služeći transcendentalnu Božansku Osobu možemo se osloboditi uvjetovanog života materijalnog postojanja. Iz ovoga stiha također možemo shvatiti da se osoba mora uzdignuti na razinu vrline (sattve) kako bi postala dostojna da predano služi Gospodina. Međutim, ako postoje zapreke na putu napretka, pod iskusnim vodstvom duhovnog učitelja moguće se je čak i s razine tamasa postupno uzdignuti na razinu sattve. Iskreni kandidati moraju prići iskusnom duhovnom učitelju kako bi napredovali brzim koracima.

Vjerodostojni, iskreni duhovni učitelj može povesti učenika bez obzira s koje razine življenja on stigao: tamasa, rajasa ili sattve. Pogrešno je smatrati da je obožavanje bilo koje odlike ili oblika Svevišnje Božanske Osobe jednako blagotvorno. Svi Božji oblici osim onih iz kategorije Visnua (znači, sve odvojene ekspanzije) očituju se kao oblici materijalne energije te ne mogu nikome pomoći da se uzdigne na razinu sattve koja jedina može osloboditi osobu materijalnoga ropstva. Neciviliziranim načinom života, ili životom nižih životinja, upravlja guna tamasa.

Civilizirani ljudski život, pun žudnje za različitim vrstama materijalnih dobrobiti, odgovara stadiju rajasa. On donekle pruža ključ za spoznaju Apsolutne Istine u vidu plemenitih osjećaja u filozofiji, umjetnosti i kulturi, s načelima etike i ćudoređa, ali guna sattve predstavlja još viši stadij materijalne odlike koja pomaže u spoznaji Apsolutne Istine. Drugim riječima, postoji kvalitativna razlika između različitih oblika obožavanja, kao i rezultata koji se dobivaju od vladajućih božanstava, Brahme, Visnua i Hare.

(iz Śrīmad-Bhāgavatama, krunskog dragulja vedske književnosti. Prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)