Čisti put povratka Bogu

Čisti put povratka Bogu

Śrimad-Bhagavatam 1.8.41

atha visvesa visvatman
visva-murte svakesu me
sneha-pasam imam chindhi
drdham pandusu vrsnisu

atha — stoga; visva-isa — o gospodaru svemira; visva-atman — o dušo svemira; visva-murte — o kozmički obliče; svakesu — prema mojim rođacima; me — moje; sneha-pasam — spone ljubavi; imam — ove; chindhi — presijeci; drdham — duboku; pandusu — prema Pandavama; vrsnisu — i Vrsnijima.

O gospodaru svemira, o dušo svemira, o kozmički obliče, molim Te, stoga, presijeci spone privrženosti koje me vezuju za moje rođake, Pandave i Vrišnije.

SMISAO: Čisti se bhakta srami tražiti od Gospodina bilo što za osobnu korist. Međutim, obiteljski su ljudi katkada prisiljeni tražiti blagoslove od Gospodina jer su vezani sponama ljubavi prema obitelji. Šrimati Kuntidevi bila je toga svjesna i zato je molila Gospodina da presiječe spone njezine privrženosti prema rođacima, Pandavama i Vrišnijima. Pandave su bili njezini vlastiti sinovi, a Vrišniji članovi njezine obitelji s očeve strane. Krišna se jednako ophodio prema obje obitelji. I jednoj i drugoj bila je potrebna Njegova pomoć, jer su kao bhakte ovisili o Njemu.

Šrimati Kuntidevi je željela da Krišna ostane s njezinim sinovima, Pandavama, ali time bi njezini rođaci s očeve strane bili lišeni dobrobiti. Sve je to mučilo njezin um i zato je željela presjeći spone vezanosti. Čisti bhakta presijeca spone ograničene ljubavi prema svojoj obitelji i proširuje svoje djelatnosti predanog služenja na sve zaboravljene duše. Tipičan su primjer šestorica Gosvamija, koji su slijedili put Šri Čaitanye. Svi su pripadali najprosvijetljenijim i najobrazovanijim bogatim obiteljima viših staleža, ali su za dobrobit širih slojeva ljudi napustili svoje udobne domove i postali pustinjaci.

Presjeći vezanost za obitelj znači proširiti polje djelovanja. Bez toga nitko ne može biti kvalificirani brahmana, kralj, vođa naroda ili bhakta Gospodina. Božanska je Osoba, kao uzoriti kralj, to pokazala vlastitim primjerom. Šri Ramačandra je presjekao vezu ljubavi prema Svojoj voljenoj ženi da bi pokazao odlike uzorita kralja. Osobe kao što su brahmana, bhakta, kralj ili vođa naroda moraju biti veoma širokogrudne u obavljanju svojih dužnosti. Šrimati Kuntidevi bila je toga svjesna i budući da je bila slaba, molila je Gospodina da je oslobodi ropstva vezanosti za obitelj.

Gospodinu se obratila kao gospodaru svemira ili gospodaru kozmičkog uma, ukazujući na Njegovu svemoćnu sposobnost presijecanja obiteljske ljubavi. Zato ponekad možemo vidjeti da Gospodin, iz posebne naklonosti prema bhakti obuzetom slabošću, raskida obiteljsku ljubav silom prilika koje uređuje Njegova svemoćna energija. Zahvaljujući tome, Njegov bhakta postaje potpuno ovisan o Njemu i tako čisti put svoga povratka Bogu.

(iz Śrimad-Bhagavatama, krunskog dragulja vedske književnosti. Prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Čisti put povratka Bogu

Čisti put povratka Bogu

Śrimad-Bhagavatam 1.8.41

atha visvesa visvatman
visva-murte svakesu me
sneha-pasam imam chindhi
drdham pandusu vrsnisu

atha — stoga; visva-isa — o gospodaru svemira; visva-atman — o dušo svemira; visva-murte — o kozmički obliče; svakesu — prema mojim rođacima; me — moje; sneha-pasam — spone ljubavi; imam — ove; chindhi — presijeci; drdham — duboku; pandusu — prema Pandavama; vrsnisu — i Vrsnijima.

O gospodaru svemira, o dušo svemira, o kozmički obliče, molim Te, stoga, presijeci spone privrženosti koje me vezuju za moje rođake, Pandave i Vrišnije.

SMISAO: Čisti se bhakta srami tražiti od Gospodina bilo što za osobnu korist. Međutim, obiteljski su ljudi katkada prisiljeni tražiti blagoslove od Gospodina jer su vezani sponama ljubavi prema obitelji. Šrimati Kuntidevi bila je toga svjesna i zato je molila Gospodina da presiječe spone njezine privrženosti prema rođacima, Pandavama i Vrišnijima. Pandave su bili njezini vlastiti sinovi, a Vrišniji članovi njezine obitelji s očeve strane. Krišna se jednako ophodio prema obje obitelji. I jednoj i drugoj bila je potrebna Njegova pomoć, jer su kao bhakte ovisili o Njemu.

Šrimati Kuntidevi je željela da Krišna ostane s njezinim sinovima, Pandavama, ali time bi njezini rođaci s očeve strane bili lišeni dobrobiti. Sve je to mučilo njezin um i zato je željela presjeći spone vezanosti. Čisti bhakta presijeca spone ograničene ljubavi prema svojoj obitelji i proširuje svoje djelatnosti predanog služenja na sve zaboravljene duše. Tipičan su primjer šestorica Gosvamija, koji su slijedili put Šri Čaitanye. Svi su pripadali najprosvijetljenijim i najobrazovanijim bogatim obiteljima viših staleža, ali su za dobrobit širih slojeva ljudi napustili svoje udobne domove i postali pustinjaci.

Presjeći vezanost za obitelj znači proširiti polje djelovanja. Bez toga nitko ne može biti kvalificirani brahmana, kralj, vođa naroda ili bhakta Gospodina. Božanska je Osoba, kao uzoriti kralj, to pokazala vlastitim primjerom. Šri Ramačandra je presjekao vezu ljubavi prema Svojoj voljenoj ženi da bi pokazao odlike uzorita kralja. Osobe kao što su brahmana, bhakta, kralj ili vođa naroda moraju biti veoma širokogrudne u obavljanju svojih dužnosti. Šrimati Kuntidevi bila je toga svjesna i budući da je bila slaba, molila je Gospodina da je oslobodi ropstva vezanosti za obitelj.

Gospodinu se obratila kao gospodaru svemira ili gospodaru kozmičkog uma, ukazujući na Njegovu svemoćnu sposobnost presijecanja obiteljske ljubavi. Zato ponekad možemo vidjeti da Gospodin, iz posebne naklonosti prema bhakti obuzetom slabošću, raskida obiteljsku ljubav silom prilika koje uređuje Njegova svemoćna energija. Zahvaljujući tome, Njegov bhakta postaje potpuno ovisan o Njemu i tako čisti put svoga povratka Bogu.

(iz Śrimad-Bhagavatama, krunskog dragulja vedske književnosti. Prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)