Poruke sadhua

Poruke sadhua

Śrimad-Bhagavatam 3.25.21

titiksavah karunikah
suhrdah sarva-dehinam
ajata-satravah santah
sadhavah sadhu-bhusanah

titiksavah — snošljiv; karunikah — milostiv; suhrdah — prijateljski naklonjen; sarva-dehinam — prema svim živim bićima; ajata-satravah — nema neprijatelja; santah — miran; sadhavah — slijedi svete spise; sadhu-bhusanah — ukrašen uzvišenim odlikama.

Simptomi sadhua (svete osobe) su da je snošljiv, milostiv i prijateljski naklonjen prema svim živim bićima. Nema neprijatelja, miran je, slijedi svete spise i sve njegove osobine su uzvišene.

SMISAO: Kao što je gore opisano, sadhu je Gospodinov bhakta (predana duša). Njegovo je zanimanje, stoga, da prosvijetljuje ljude o predanom služenju Gospodina. To je njegova milost. On zna da je ljudski život, bez predanog služenja Gospodina, upropašten. Bhakta putuje po čitavoj zemlji, od vrata do vrata i propovijeda: “Budite svjesni Krišne. Budite bhakta Gospodina Krišne. Ne upropaštavajte život jednostavno udovoljavajući svojim životinjskim sklonostima. Ljudski je život namjenjen samospoznaji ili svjesnosti Krišne”. To su poruke sadhua. On nije zadovoljan samo vlastitim oslobođenjem. Uvijek misli na druge. Gospodinov bhakta je najsamilosniji prema svim palim dušama. Jedna od njegovih odlika je stoga karunika, velika samilost prema palim dušama.

Dok je zaokupljen propovijedanjem, susreće se s toliko mnogo protivnika i, stoga, sadhu ili Gospodinov bhakta mora biti veoma snošljiv. Netko se može loše ophoditi prema njemu, jer uvjetovane duše nisu spremne primiti transcendentalno znanje o predanom služenju. Ne sviđa im se; to je njihova bolest. Sadhu ima nezahvalan zadatak da im ukaže na značaj predanog služenja. Ponekad se nad bhaktama vrši nasilje. Isus Krist je bio razapet na križ, Haridasa Thakura je bio bičevan na dvadeset i dva trga, a glavnog pratitelja Gospodina Čaitanye, Nityanandu, grubo su napali Đagai i Madhai. Ali svi oni ipak su bili tolerantni jer je njihova misija bila da izbave pale duše. Jedna od odlika sadhua je da je veoma tolerantan i milostiv prema svim palim dušama. Milostiv je, jer je dobronamjenik svih živih bića.

Ne samo da je dobronamjernik ljudskog društva, već isto tako i životinjskog. Ovdje je rečeno sarva-dehinam, što ukazuje na sva živa bića koja su prihvatila materijalna tijela. Nemaju samo ljudska bića materijalno tijelo, već ga imaju i druga živa bića, kao što su psi i mačke. Gospodinov bhakta je milostiv prema svakome — mačkama, psima, drveću itd. Prema svim živim bićima ophodi se na takav način da konačno mogu dostići oslobođenje od materijalne zapletenosti. Šivananda Sena, jedan od učenika Gospodina Čaitanye, oslobodio je psa, postupajući s njim na transcendentalan način. Ima puno primjera da je pas dostigao oslobođenje, družeći se sa sadhuom, jer je sadhu zaokupljen najvišim filantropskim djelatnostima za dobrobit svih živih bića. Ipak, iako sadhu nije neprijateljski raspoložen ni prema kome, svijet je toliko nezahvalan da čak i on ima mnogo neprijatelja.

Koja je razlika između prijatelja i neprijatelja? Razlika je u ponašanju. Sadhu se ophodi prema svim uvjetovanim dušama tako da se na kraju mogu osloboditi materijalne zapletenosti. Stoga, nitko nije veći prijatelj od sadhua u oslobađanju uvjetovanih duša. Sadhu je smiren, tiho i mirno slijedi principe svetih spisa. Sadhu znači onaj tko slijedi principe svetih spisa i u isto vrijeme je Gospodinov bhakta. Onaj tko zaista slijedi principe svetih spisa mora biti bhakta Boga, jer nas sve šastre (sveti spisi) poučavaju da se pokoravamo naredbama Božanske Osobe. Stoga, sadhu znači — sljedbenik uputa svetih spisa i Gospodinov bhakta. Sve te osobine istaknute su kod bhakte. Bhakta razvija sve dobre osobine polubogova, za razliku od abhakte koji, mada može biti veoma obrazovan, prema mjerilima transcendentalne spoznaje nema dobrih odlika ili osobina.

(iz Śrīmad-Bhāgavatama, krunskog dragulja vedske književnosti. Prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Poruke sadhua

Poruke sadhua

Śrimad-Bhagavatam 3.25.21

titiksavah karunikah
suhrdah sarva-dehinam
ajata-satravah santah
sadhavah sadhu-bhusanah

titiksavah — snošljiv; karunikah — milostiv; suhrdah — prijateljski naklonjen; sarva-dehinam — prema svim živim bićima; ajata-satravah — nema neprijatelja; santah — miran; sadhavah — slijedi svete spise; sadhu-bhusanah — ukrašen uzvišenim odlikama.

Simptomi sadhua (svete osobe) su da je snošljiv, milostiv i prijateljski naklonjen prema svim živim bićima. Nema neprijatelja, miran je, slijedi svete spise i sve njegove osobine su uzvišene.

SMISAO: Kao što je gore opisano, sadhu je Gospodinov bhakta (predana duša). Njegovo je zanimanje, stoga, da prosvijetljuje ljude o predanom služenju Gospodina. To je njegova milost. On zna da je ljudski život, bez predanog služenja Gospodina, upropašten. Bhakta putuje po čitavoj zemlji, od vrata do vrata i propovijeda: “Budite svjesni Krišne. Budite bhakta Gospodina Krišne. Ne upropaštavajte život jednostavno udovoljavajući svojim životinjskim sklonostima. Ljudski je život namjenjen samospoznaji ili svjesnosti Krišne”. To su poruke sadhua. On nije zadovoljan samo vlastitim oslobođenjem. Uvijek misli na druge. Gospodinov bhakta je najsamilosniji prema svim palim dušama. Jedna od njegovih odlika je stoga karunika, velika samilost prema palim dušama.

Dok je zaokupljen propovijedanjem, susreće se s toliko mnogo protivnika i, stoga, sadhu ili Gospodinov bhakta mora biti veoma snošljiv. Netko se može loše ophoditi prema njemu, jer uvjetovane duše nisu spremne primiti transcendentalno znanje o predanom služenju. Ne sviđa im se; to je njihova bolest. Sadhu ima nezahvalan zadatak da im ukaže na značaj predanog služenja. Ponekad se nad bhaktama vrši nasilje. Isus Krist je bio razapet na križ, Haridasa Thakura je bio bičevan na dvadeset i dva trga, a glavnog pratitelja Gospodina Čaitanye, Nityanandu, grubo su napali Đagai i Madhai. Ali svi oni ipak su bili tolerantni jer je njihova misija bila da izbave pale duše. Jedna od odlika sadhua je da je veoma tolerantan i milostiv prema svim palim dušama. Milostiv je, jer je dobronamjenik svih živih bića.

Ne samo da je dobronamjernik ljudskog društva, već isto tako i životinjskog. Ovdje je rečeno sarva-dehinam, što ukazuje na sva živa bića koja su prihvatila materijalna tijela. Nemaju samo ljudska bića materijalno tijelo, već ga imaju i druga živa bića, kao što su psi i mačke. Gospodinov bhakta je milostiv prema svakome — mačkama, psima, drveću itd. Prema svim živim bićima ophodi se na takav način da konačno mogu dostići oslobođenje od materijalne zapletenosti. Šivananda Sena, jedan od učenika Gospodina Čaitanye, oslobodio je psa, postupajući s njim na transcendentalan način. Ima puno primjera da je pas dostigao oslobođenje, družeći se sa sadhuom, jer je sadhu zaokupljen najvišim filantropskim djelatnostima za dobrobit svih živih bića. Ipak, iako sadhu nije neprijateljski raspoložen ni prema kome, svijet je toliko nezahvalan da čak i on ima mnogo neprijatelja.

Koja je razlika između prijatelja i neprijatelja? Razlika je u ponašanju. Sadhu se ophodi prema svim uvjetovanim dušama tako da se na kraju mogu osloboditi materijalne zapletenosti. Stoga, nitko nije veći prijatelj od sadhua u oslobađanju uvjetovanih duša. Sadhu je smiren, tiho i mirno slijedi principe svetih spisa. Sadhu znači onaj tko slijedi principe svetih spisa i u isto vrijeme je Gospodinov bhakta. Onaj tko zaista slijedi principe svetih spisa mora biti bhakta Boga, jer nas sve šastre (sveti spisi) poučavaju da se pokoravamo naredbama Božanske Osobe. Stoga, sadhu znači — sljedbenik uputa svetih spisa i Gospodinov bhakta. Sve te osobine istaknute su kod bhakte. Bhakta razvija sve dobre osobine polubogova, za razliku od abhakte koji, mada može biti veoma obrazovan, prema mjerilima transcendentalne spoznaje nema dobrih odlika ili osobina.

(iz Śrīmad-Bhāgavatama, krunskog dragulja vedske književnosti. Prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)