Sve dobre odlike

Sve dobre odlike

Śrīmad-Bhāgavatam 8.3.16.

gunārani-cchanna-cid-usmapāya
tat-ksobha-visphūrjita-mānasāya
naiskarmya-bhāvena vivarjitāgama-
svayam-prakāśāya namas karomi

guna — triju guna materijalne prirode (sattva, rajas i tamas); arani — arani drvetom; channa — prekriveno; cit — znanjem; usmapāya — Njemu čija vatra; tat-ksobha — kretanja guna materijalne prirode; visphūrjita — izvan; mānasāya — Njemu, čiji um; naiskarmya-bhāvena — zbog nivoa duhovnog razumjevanja; vivarjita — u onima koji odbacuju; āgama — vedske principe; svayam — lično; prakāśāya — Njemu koji je očitovan; namah karomi — odajem svoje ponizno poštovanje.

Gospodine moj, kao što je vatra skrivena u arani drvetu, gune materijalne prirode skrivaju Tebe i Tvoje neograničeno znanje. Tvoj um, međutim, nije usmjeren na djelatnosti guna (odlika) prirode. Oni koji su napredni u duhovnom znanju ne moraju slijediti regulativne principe propisane u vedskim spisima. Budući da su takve napredne duše transcendentalne, Ti se Osobno pojavljuješ u njihovim čistim umovima. Zato Ti odajem svoje ponizno poštovanje.

Smisao:U Bhagavad-gīti (10.11) je rečeno:

tesām evānukampārtham
aham ajñāna-jam tamah
nāśayāmy ātma-bhāva stho
jñāna-dīpena bhāsvatā

Bhakti koji je u svom srcu uzeo utočište Gospodinovih lotosolikih stopala Gospodin ukazuje posebnu milost dajući mu iznutra duhovno prosvjetljenje, poznato kao jñāna-dīpa. Ta jñāna-dīpa se uspoređuje s vatrom skrivenom u arani drvetu. Da bi vršili žrtvovanja, veliki mudraci ranije nisu neposredno palili vatru; vatra bi se prizivala iz arani drveta. Slično tome, sva živa bića su prekrivena gunama materijalne prirode i vatru znanja u njima može zapaliti samo Svevišnji Gospodin kada Ga stave u svoje srce. Sa vai manah krsna-padāravindayoh.

Ako ozbiljno prihvatimo lotosolika stopala Krišne, koji prebiva u našim srcima, Gospodin će raspršiti svo neznanje. Zahvaljujući Gospodinovoj posebnoj milosti odmah ćemo uz pomoć baklje znanja sve pravilno shvatiti i postati samospoznati. Drugim rječima, mada bhakta izvanjski gledano ne mora biti dobro obrazovan, Svevišnja Božanska Osoba ga zbog njegovog predanog služenja prosvjetljuje iznutra. Ako bhaktu iznutra prosvjetljuje Gospodin, kako može biti u neznanju? Zato je tvrdnja mayavadija da je predano služenje namjenjeno neinteligentnima ili neobrazovanima netočna.

yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā
sarvair gunais tatra samāsate surāh
(Bhag. 5.18.12)

Ako osoba postane neokaljani bhakta Svevišnjeg Gospodina, samim tim razvija sve dobre odlike. Takav bhakta je iznad uputa Veda. On je paramahamsa. Čak i ako ne proučava vedsku literaturu, bhakta postaje čist i prosvjetljen Gospodinovom milošću. Bhakta kaže: „Zato Ti, Gospodine moj, odajem svoje ponizno poštovanje”.

(iz Śrīmad-Bhāgavatama, krunskog dragulja vedske književnosti; Prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)