Bhagavad-gītā / 12.1-9

Bhagavad-gītā / 12.1-9

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”.

 

 

Bhagavad-gītā / 11.54-55

Bhagavad-gītā / 11.54-55

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”.

 

 

Bhagavad-gītā / 11.44-53

Bhagavad-gītā / 11.44-53

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”.

 

 

Bhagavad-gītā / 11.26-43

Bhagavad-gītā / 11.26-43

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”.

 

 

Bhagavad-gītā / 11.5-25

Bhagavad-gītā / 11.5-25

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”.

 

 

Bhagavad-gītā / 10.36-11.4

Bhagavad-gītā / 10.36-11.4

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”.

 

 

Bhagavad-gītā / 10.21-35

Bhagavad-gītā / 10.21-35

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”.