Važnost slušanja

Važnost slušanja

Šrimad Bhagavatam 1.7.7

yasyam vai sruyamanayam
krsne parama-puruse
bhaktir utpadyate pumsah
soka-moha-bhayapaha

yasyam – ovaj vedski spis; vai – zacijelo; sruyamanayam – samim slušanjem; krsne – Šri Krišne; parama – vrhovni; puruse – Božanske Osobe; bhaktih – želja za predanim služenjem; utpadyate – niče; pumsah – živog bića; soka – jadikovanje; moha – iluzija; bhaya – strahovanje; apaha – gase se.

Samim slušanjem ovoga vedskog spisa budi se želja za predanim služenjem Šri Krišne s ljubavlju koja odmah gasi vatru jadikovanja, iluzije i strahovanja.

SMISAO: Među različitim osjetilima uho je najdjelotvornije. Ono djeluje čak i u dubokom snu. Dok je budna, osoba se može rukama zaštititi od neprijatelja, ali dok spava, štiti je samo uho. Ovdje je istaknuta važnost slušanja za dostizanje savršenstva života: oslobođenja od materijalnih patnji. Svi se neprestano na nešto žale, tragaju za iluzijom i uvijek se boje mogućega neprijatelja. To su osnovni simptomi materijalne bolesti. Ovdje je rečeno da samim slušanjem poruke Šrimad-Bhagavatama osoba postaje privržena Svevišnjoj Božanskoj Osobi, Šri Krišni, i čim se to zbije, simptomi materijalnih bolesti nestaju. Šrila Vyasadeva je vidio svesavršenu Božansku Osobu i ovom je izjavom jasno potvrdio postojanje svesavršene Božanske Osobe, Šri Krišne.

Krajnji plod predana služenja jest razvijanje prave ljubavi prema Vrhovnoj Osobi. Ljubav je riječ koja se često koristi u odnosu između muškarca i žene. To je jedina riječ kojom se može pravilno opisati odnos između Šri Krišne i živih bića. Živa su bića u Bhagavad-giti opisana kao prakrti, koja je na sanskrtu ženske prirode. Gospodin se uvijek opisuje kao parama-purusa, vrhovna muška osoba. Tako se ljubav između Gospodina i živih bića može usporediti s ljubavlju između muškarca i žene, a izraz „ljubav prema Bogu” sasvim je odgovarajući. Predano služenje s ljubavlju za Gospodina započinje slušanjem o Njemu. Nema razlike između Gospodina i riječi koje govore o Njemu. Gospodin je apsolutan u svakom smislu te nema razlike između Njega i razgovora o Njemu. Stoga izgovaranje transcendentalnoga zvuka, dok slušamo o Njemu, omogućava izravan dodir s Njim. Transcendentalni je zvuk tako djelotvoran da odmah djeluje, uklanjajući sve materijalne patnje.

Kao što je već rečeno, materijalnim se druženjem živo biće zapleće, a iluzorni kavez materijalnoga tijela prihvaća kao stvarnost. U spletu takvih lažnih shvaćanja, bića u različitim vrstama života bivaju obmanuta na različite načine. Čak i na najrazvijenijem stupnju – ljudskom životu – ista iluzija prevladava u obliku različitih -izama i prekida ljubavni odnos s Gospodinom te time i ljubavni odnos s ljudima. Slušanjem Šrimad-Bhagavatama lažni splet materijalističkih shvaćanja biva razmršen, a društvom se širi istinski mir, za kojim političari u najrazličitijim političkim situacijama tako žude. Političari žele mir među ljudima i narodima, no istodobno su, zbog prevelike sklonosti materijalnoj vlasti, prisutni iluzija i strah. Stoga mirovne konferencije političara ne mogu donijeti mir u društvu. Mir se može postići samo slušanjem Šrimad-Bhagavatama koji govori o Svevišnjoj Božanskoj Osobi. Nerazumni političari mogu nastaviti održavati mirovne konterencije i sastanke na najvišoj razini stotinama godina, ali neće biti uspješni.

Ako ponovno ne uspostavimo naš izgubljeni odnos s Krišnom, prevladat će iluzija prihvaćanja tijela kao jastva, a s njom i strah. Što se tiče činjenice da je Šri Krišna Svevišnja Božanska Osoba, postoje tisuće svjedočanstava razotkrivenih spisa kao i tisuće svjedočanstava bhakta iz različitih mjesta, kao što su Vrindavana, Navadvipa i Puri, utemeljena na osobnom iskustvu. Čak su i u rječniku Kaumudl sinonimi za Krišnu Yašodin sin i Svevišnja Božanska Osoba, Parabrahman. Možemo zaključiti da samim slušanjem vedskoga spisa, Šrimad-Bhagavatama, možemo uspostaviti izravnu vezu sa Svevišnjom Božanskom Osobom Šri Krišnom i time postići najviše savršenstvo života, nadišavši svjetovne bijede, iluziju i strah. To su praktični testovi za onoga tko ponizno sluša Šrimad-Bhagavatam.

(iz Śrīmad-Bhāgavatama, krunskog dragulja vedske književnosti. Prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Čudesne odlike Šri Krišne

Čudesne odlike Šri Krišne

Šrimad Bhagavatam 1.7.10.

suta uvaca
atmaramas ca munayo
nirgrantha apy urukrame
kurvanty ahaitukim bhaktim
ittham-bhuta-guno harih

sutah uvaca – Suta Gosvaml reče; atmaramah – oni koji nalaze zadovoljstvo u atmi (duhovnom jastvu); ca – također; munayah – mudraci; nirgranthah – oslobođeni sveg ropstva; api – unatoč tomu; urukrame – velikom pustolovu; kurvanti – obavljaju; ahaitukim – čisto; bhaktim – predano služenje; ittham-bhuta – čudesne; gunah -odlike; harih – Gospodina.

Sve vrste atmarama (onih koji nalaze zadovoljstvo u atmi ili duhovnom jastvu), osobito oni utemeljeni na putu samospoznaje, iako oslobođeni svih vrsta materijalnoga ropstva, žele čisto i predano služiti Božansku Osobu. To znači da Gospodin posjeduje transcendentalne odlike i zato može privući svakoga, uključujući oslobođene duše.

Smisao: … Hetu znači „uzročan”. Postoji mnogo uzroka osjetilnoga zadovoljstva, koji se mogu svrstati u kategoriju materijalnoga uživanja, mističnih moći ili oslobođenja, kojem obično teže napredne osobe. Što se tiče materijalnih užitaka, oni su bezbrojni, a materijalisti ih neprestano žele povećavati jer se nalaze pod utjecajem iluzorne energije. Nema kraja popisu materijalnih užitaka, niti ih itko u materijalnom svemiru može sve posjedovati. Što se tiče mističnih moći, njih ima osam vrsta (npr. postati najmanji, biti bez težine, imati sve što poželimo, vladati materijalnom prirodom, upravljati drugim živim bićima, stvoriti planete itd.) Te se mistične moći spominju u Bhagavatamu.

Postoji pet vrsta oslobođenja. Neokaljana predanost stoga znači služiti Gospodina bez želje za spomenutim osobnim dobicima. Takvi čisti bhakte, oslobođeni svih želja za osobnom dobiti, mogu potpuno zadovoljiti moćnu Božansku Osobu.

Čisto predano služenje Gospodina razvija se kroz različite stadije. Predano služenje na materijalnom polju posjeduje osamdeset jednu odliku, a uzvišenije od takvih djelatnosti je transcendentalno predano služenje, zvano sadhana-bhakti, koje je jedno. Kada čista sadhana-bhakti sazrije u transcendentalnu ljubav prema Gospodinu transcendentalno se služenje, puno ljubavi za Gospodina, počinje postupno razvijati kroz devet stupnjeva služenja – privrženost, ljubav, naklonost, osjećaje, privlačnost, odanost, slijeđenje, zanos i snažan osjećaj odvojenosti. Privrženost bhakte koji s Gospodinom ima pasivan odnos razvija se do stadija transcendentalne ljubavi prema Bogu. Privrženost aktivnog sluge razvija se do stadija odanosti, a privrženost bhakte u prijateljskom odnosu, kao i u roditeljskom odnosu, do stadija slijeđenja. Bhakte u bračnoj ljubavi razvijaju zanos do stadija snažnih osjećaja odvojenosti. To su neka od obilježja čistog predanog služenja Gospodina.
Nastavak teksta...


Prema Hari-bhakti-sudhodayi, riječ ittham-bhuta znači „potpuno blaženstvo”. Transcendentalno blaženstvo koje potječe od spoznaje neosobnog Brahmana može se usporediti s malo vode sadržane u otisku kravljega papka. Ono je beznačajno u usporedbi s oceanom blaženstva koje potječe od vizije Božanske Osobe. Osobni je oblik Šri Krišne tako privlačan da sadrži sve čari, svo blaženstvo i sve draži (rase). Te čari su tako snažne da ih nitko ne želi mijenjati za materijalno uživanje, mistične moći i oslobođenje.

Nisu potrebni logički argumenti za podržavanje ove izjave, jer živo biće prirodno privlače odlike Šri Krišne. Moramo znati da Gospodinove odlike nemaju ništa zajedničko sa svjetovnim odlikama. Sve su pune blaženstva, znanja i vječnosti. Gospodin ima bezbroj odlika i nekoga privlači jedan, a nekoga drugi oblik. Velike mudrace, poput četvorice bhakta u celibatu, Sanake, Sanatane, Sanandane i Sanat-kumare, privukao je miris cvijeća i lišća tulasi premazanih sandalovom pomašću i ponuđenih lotosolikm stopalima Gospodina. Šukadevu Gosvamija privukle su Gospodinove transcendentalne zabave. On je već bio utemeljen na razini oslobođenja, no ipak su ga privukle Gospodinove zabave. To dokazuje da priroda Njegovih zabava nema ništa zajedničko s materijalnom privlačnošću. Mlade su pastirice privukla Gospodinova tjelesna obilježja, a Rukmini slušanje o Gospodinovim slavama. Šri Krišna privlači čak i um božice sreće. U posebnim slučajevima, privlači umove svih mladih djevojaka. Umove starijih gospođa privlači dražima roditeljske ljubavi, a umove muškaraca dražima služenja i prijateljstva. Riječ hari ima različita značenja, a glavno je da Gospodin uništava sve nepovoljno i osvaja um bhakte darujući mu čistu transcendentalnu ljubav.

Sjećanjem na Gospodina u velikoj nesreći osoba se može osloboditi svih vrsta bijeda i tjeskoba. Čistom bhakti Gospodin postupno čisti put predana služenja otklanjajući sve zapreke i očituje plod deveterostrukoga procesa predanog služenja – slušanje i pjevanje.

Svojim osobnim obilježjima i transcendentalnim osobinama, Gospodin privlači cijelo biće čistoga bhakle. Takva je privlačna moć Šri Krišne. Privlačnost je tako moćna da čisti bhakta nikad ne žudi ni za jednim od četiri načela religije. To su privlačna obilježja Gospodinovih transcendentalnih osobina. Dodajući tome riječi api i ca, značenje se može neograničeno povećati. Prema sanskrtskoj gramatici postoji sedam sinonima za riječ api. Tumačeći svaku pojedinu riječ ove strofe možemo uvidjeti bezbrojne odlike Šri Krišne, koje privlače um čistoga bhakte.
Zatvori

(iz Śrīmad-Bhāgavatama, krunskog dragulja vedske književnosti. Prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Brahma-Samhita 5.36

Brahma-Samhita 5.36

yad-bhava-bhavita-dhiyo manujas tathaiva
samprapya rupa-mahimasana-yana-bhusah
suktair yam eva nigama-prathitaih stuvanti
govindam adi-purusam tam aham bhajami

yat – prema kojem; bhava – s devocijom; bhavita – prožeti su; dhiyah – čija srca; manujah – ljudi; thata eva – slično tome; samprapya – stekli su; rupa – ljepotu; mahima – uzvišenost; asana – prijestolja; yana – vozila; bhusah – i ukrase; suktaih – vedskim himnama; yam – koje; eva – svakako; nigama – od strane Veda; prathitaih – saopćene; stuvanti – slave; govindam – Govindu; adi-purusam – izvornu osobu; tam – Njega; aham – ja; bhajami – obožavam.

Obožavam tog istog Govindu (Krišnu), prvobitnog Gospodina, u čiju slavu ljudi prožeti devocijom pjevaju mantra-sukte što izrekle su ih Vede, dostižući tako svoju primjerenu ljepotu, uzvišenost, prijestolja, vozila i ukrase.

Tumačenje Šrila Jive Gosvamija: Kako mora da je Svevišnja Božanska Osoba milostiva prema Svojim iskrenim bhaktama? To je objašnjeno u ovom stihu.

Spisi kažu da, kao što dječaci pastiri dostižu vrline, karakter, dob, zabave i izgled poput onih kod Gospodina Krišne, i kao što su dostigli Njegovo vječno društvo, tako i oni koji na neki način meditiraju na Gospodina Krišnu također dostižu vječno društvo Gospodina Krišne. To je opisano u slijedećem iskazu Šrimad- Bhagavatama (11.5.48):vairena yam nrpatayah šišupala-paundrasalvadayo gati-vilasa-vilokanadyaih dhyayanta akrta-dhiyah sayanasanadau tad-bhavam apur anurakta-dhiyarh punah kim “Neprijateljski kraljevi poput Šišupale, Paundrake i Šalve, uvijek su mislili na Gospodina Krišnu. Čak i dok su ležali, sjedili ili se bavili drugim aktivnostima, prethodno su meditirali na pokrete Gospodinovog tijela, na Njegove radosne zabave, na Njegove poglede koje je s ljubavlju upućivao Svojim bhaktama i na druga privlačna obilježja koja je iskazivao Gospodin. Budući da su tako uvijek bili zaokupljeni Krišnom, dostigli su duhovno oslobođenje u Gospodinovom vlastitom prebivalištu.

Što onda reći o blagoslovima ponuđenim onima koji neprestano usredotočuju svoj um na Gospodina Krišnu na povoljan način, s ljubavlju?”

(vedski klasik Śrī Brahma-samhitā, tumačenja Śrila Jive Goswamija)

Molitve kraljice Kunti (1.dio)

Molitve kraljice Kunti (1.dio)

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”.

 


 

Caitanya-Caritamrita Adi lila – 3.knjiga – str-367-403

Caitanya-Caritamrita Adi lila – 3.knjiga – str-367-403

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”.

 

 

Pancha Tattva

Nektar Uputa – Strofa 7

Nektar Uputa – Strofa 7

syat krsna-nama-caritadi-sitapy avidya
pittopatapta-rasanasya na rocika nu
kintv adarad anudinam khalu saiva justa
svadvi kramad bhavati tad-gada-mula-hantri

syat-jest; krsna-Gospodina Krišne; nama-sveto ime; carita-adi-osobine, zabave, itd.; sita-kandis šećer; api-iako; avidya-neznanja; pitta-žuči; upatapta- bolestan; rasanasya-jezika; na-ne; rocika- ukusno; nu-o, kako je zadivljujuće; kintu-ali; adarat- pažljivo; anudinam-svaki dan ili dvadeset četiri sata na dan; khalu-prirodno; sa-to (kandis šećer svetog imena); eva-svakako; justa-koji se prihvaća ili se pjeva; svadvi-ukusan; kramat-postupno; bhavati- postaje; tat-gada-te bolesti; mula-korijena; hantri- uništavatelj.

Krišnino sveto ime, osobine i djelatnosti su transcendentalno slatki poput kandis šećera. Iako jezik onoga tko boluje od žutice avidye [neznanja] ne može okusiti ništa slatko, zadivljujuće je što se svakodnevnim pažljivim pjevanjem i mantranjem ovih slatkih imena na njegovu jeziku budi prirodan okus, a bolest postupno biva sasječena u korijenu.

Smisao: Sveto ime Gospodina Krišne, Njegove odlike, zabave i ostalo imaju prirodu apsolutne istine, ljepote i blaženstva. Prirodno su vrlo slatki poput kandis šećera, koji se svakome sviđa. Međutim, neznanje se uspoređuje s bolešću žuticom koja uzrokuje izlučivanje žuči. Jezik osobe oboljele od žutice ne može uživati u ugodnu okusu kandis šećera. Naprotiv, ona smatra da su slatki okusi vrlo gorki. Slično tome, avidya (neznanje) iskrivljuje sposobnost kušanja Krišninih transcendentalno ukusnih imena, osobina, oblika i zabava. Ako se netko s velikom brigom i pozornošću posveti svjesnosti Krišne, pjevanju i mantranju svetog imena, te slušanju o Krišninim transcendentalnim zabavama, njegovo će neznanje unatoč ovoj bolesti biti uništeno, a njegov će jezik moći kušati slatkoću transcendentalne prirode Krišne. Samo redovno njegovanje svjesnosti Krišne omogućava takav povratak duhovnog zdravlja.

Osobu u materijalnom svijetu, koju više zanima materijalistički način života od svjesnosti Krišne, treba smatrati oboljelom. Prirodno je stanje živoga bića da je vječni sluga Gospodina (jivera ‘svarupa’ haya-krsnera ‘nitya-dasa’). To zdravo stanje nestaje kada živo biće zaboravi Krišnu uslijed privučenosti vanjskim obilježjima Krišnine energije maye. Ovaj svijet maye naziva se durašraya, što znači “lažno ili loše okrilje”. Onaj tko polaže vjeru u durašraju, postaje kandidat za uzaludno nadanje.

U materijalnom svijetu svi pokušavaju postati sretni i mada njihovi pokušaji propadaju u svakom pogledu, uslijed neznanja ne mogu shvatiti svoje pogreške. Ljudi pokušavaju ispraviti jednu pogrešku tako što čine drugu. Na ovaj se način odvija borba za opstanak u materijalnom svijetu. Ako se nekome u ovom stanju savjetuje da se posveti svjesnosti Krišne i bude sretan, neće prihvatiti takve upute. Ovaj pokret za svjesnost Krišne širi se diljem svijeta samo da bi izliječio to grubo neznanje.

nastavi čitati...

Ljude uglavnom zavode slijepi vođe. Vođe ljudskoga društva – političari, filozofi i znanstvenici – slijepi su, jer nisu svjesni Krišne. Prema Bhagavad-glti, oni su zapravo grešni nitkovi i najniži medu ljudima, jer su zbog ateističkog načina života lišeni sveg stvarnog znanja.

na mam duskrtino mudhah
prapadyante naradhamah
mayayapahrta jnana
asuram bhavam ašritah

Oni nitkovi koji su tupi i budalasti, koji su najniži medu ljudima, čije je znanje ukrala iluzija i koji su prihvatili ateističku prirodu demona, ne predaju se Meni.” (Bg. 7.15)

Takvi se ljudi nikad ne predaju Krišni i suprotstavljaju se naporu onih koji žele stati pod Krišnino okrilje. Kad su takvi ateisti vode društva, cijelo je ozračje ispunjeno neznanjem. U takvim uvjetima, ljudi nisu vrlo entuzijastični da prihvate svjesnost Krišne, baš kao što osoba oboljela od žutice ne uživa u okusu kandis šećera. Međutim, bolesnik mora znati da je kandis šećer jedini propisani lijek za žuticu. Slično tome, u sadašnjem zbunjenom stanju u kojem se nalazi čovječanstvo, jedini lijek koji može izliječiti svijet je svjesnost Krišne, pjevanje i mantranje Gospodinovog svetog imena –

Hare Krišna Hare Krišna
Krišna Krišna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare

Iako svjesnost Krišne možda nije jako ukusna za bolesnika, Šrila Rupa Gosvami ipak savjetuje da je on mora prihvatiti s velikom brigom i pozornošću, ako se želi izliječiti od materijalne bolesti. Liječenje otpočinje pjevanjem i mantranjem maha-mantre Hare Krišna, jer se pjevanjem i mantranjem Gospodinovog svetog imena osoba u materijalnom svijetu oslobađa svih zabluda (ceto-darpana marjanam). Avidya, zabluda u pogledu vlastita duhovnog identiteta, predstavlja temelj za ahankaru ili lažni ego u srcu.

Prava se bolest nalazi u srcu. Međutim, materijalna bolest ne može nauditi osobi čiji su um i svjesnost pročišćeni. Da bi očistila um i srce od svih zabluda, treba početi pjevati i mantrati maha-mantru Hare Krišna. To je i lako i korisno. Pjevanjem Gospodinovog svetog imena, osoba se odmah oslobađa plamteće vatre materijalnog postojanja. Prilikom pjevanja i mantranja Gospodinovog svetog imena postoje tri stupnja – s uvredama, s manje uvreda, te čisto pjevanje i mantranje.

Kad početnik počne pjevati i mantrati mantru Hare Krišna, uglavnom čini mnogo uvreda. Postoji deset osnovnih uvreda i ako ih bhakta izbjegava, može dobiti uvid u sljedeći stupanj koji se nalazi između uvredljivog i čistog pjevanja. Kad dostigne čisti stupanj, odmah je oslobođen. To se naziva bhava-maha-davagni-nirvapanam. Čim je netko oslobođen plamteće vatre materijalnoga postojanja, može uživati u okusu transcendentalnoga života.

Zatvori

(iz Nektara uputa, prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Pogrešiva i nepogrešiva bića

Pogrešiva i nepogrešiva bića

Bhagavad-gita 15.16


dvav imau purusau loke
ksaras caksara eva ca
ksarah sarvani bhutani
kuta-stho ’ksara ucyate

dvau – dva; imau – ta; purusau – živa bića; loke – u svijetu; ksarah – pogrešiva; ca – i; aksarah – nepogrešiva; eva – zacijelo; ca – i; ksarah – pogrešiva; sarvāni – sva; bhūtāni – živa bića; kūta-sthah – u jedinstvu; aksarah – nepogrešiva; ucyate – rečeno je.

Postoje dvije vrste bića, pogrešiva i nepogrešiva. U materijalnom je svijetu svako živo biće pogrešivo, a u duhovnom svijetu svako se živo biće naziva nepogrešivim.

SMISAO: Kao što je već objašnjeno, Gospodin je u inkarnaciji Vyāsadeve napisao Vedānta-sūtru. Ovdje Gospodin ukratko izlaže sadržaj Vedānta-sūtre. On kaže da postoje dvije vrste živih bića: pogrešiva i nepogrešiva. Živa su bića vječno odvojeni djelići Svevišnje Božanske Osobe. U dodiru s materijalnim svijetom nazivaju se jīva-bhūta i riječi ksarah sarvāni bhūtāni u ovom stihu znače da su pogrešiva. Međutim, u jedinstvu sa Svevišnjom Božanskom Osobom nazivaju se nepogrešivim.

Jedinstvo ne znači da nemaju osobnost, već da nema nesloge. Oni potpuno prihvaćaju svrhu stvorena svijeta. Naravno, u duhovnom svijetu ne postoji stvaranje, ali budući da je Svevišnja Božanska Osoba izvor svih emanacija, kao što je objašnjeno u Vedānta-sūtri, ponekad se upotrebljava taj pojam. Prema riječima Svevišnje Božanske Osobe, Gospodina Krišne, postoje dvije vrste živih bića. Vede pružaju svjedočanstvo o tome i zato u to nema sumnje.

Živa bića koja se u ovom svijetu bore s umom i pet osjetila imaju materijalna tijela koja se mijenjaju. Sve dok je živo biće uvjetovano, njegovo se tijelo mijenja zbog dodira s materijom. Materija se mijenja i zato se živo biće naizgled mijenja, ali u duhovnom svijetu tijelo nije načinjeno od materije; stoga nema promjene. U materijalnom svijetu živo biće prolazi kroz šest stadija promjene – rađa se, raste, živi neko vrijeme, razmnožava se, slabi i nestaje. To su promjene materijalnog tijela, ali u duhovnom svijetu tijelo se ne mijenja. Nema starosti, rođenja ili smrti. Ondje sve postoji u jedinstvu. Ksarah sarvāni bhūtāni: svako živo biće koje je došlo u dodir s materijom, od prvog stvorenog bića (Brahme) sve do maloga mrava, mijenja svoje tijelo; zato je pogrešivo. Međutim, u duhovnom svijetu uvijek je oslobođeno u jedinstvu.

(iz Bhagavad-gīte kakva jest; prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Kažnjavanje Dronina sina

Kažnjavanje Dronina sina

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”.

 

 

 

Čudesne odlike Šri Krišne

Čudesne odlike Šri Krišne

Šrimad Bhagavatam 1.7.10.

suta uvaca
atmaramas ca munayo
nirgrantha apy urukrame
kurvanty ahaitukim bhaktim
ittham-bhuta-guno harih

sutah uvaca – Suta Gosvami reče; atmaramah – oni koji nalaze zadovoljstvo u atmi (duhovnom jastvu); ca – također; munayah – mudraci; nirgranthah – oslobođeni sveg ropstva; api – unatoč tomu; urukrame – velikom pustolovu; kurvanti – obavljaju; ahaitukim – čisto; bhaktim – predano služenje; ittham-bhuta – čudesne; gunah -odlike; harih – Gospodina.

Sve vrste atmarama (onih koji nalaze zadovoljstvo u atmi ili duhovnom jastvu), osobito oni utemeljeni na putu samospoznaje, iako oslobođeni svih vrsta materijalnoga ropstva, žele čisto i predano služiti Božansku Osobu. To znači da Gospodin posjeduje transcendentalne odlike i zato može privući svakoga, uključujući oslobođene duše.

Smisao: … Hetu znači „uzročan”. Postoji mnogo uzroka osjetilnoga zadovoljstva, koji se mogu svrstati u kategoriju materijalnoga uživanja, mističnih moći ili oslobođenja, kojem obično teže napredne osobe. Što se tiče materijalnih užitaka, oni su bezbrojni, a materijalisti ih neprestano žele povećavati jer se nalaze pod utjecajem iluzorne energije. Nema kraja popisu materijalnih užitaka, niti ih itko u materijalnom svemiru može sve posjedovati. Što se tiče mističnih moći, njih ima osam vrsta (npr. postati najmanji, biti bez težine, imati sve što poželimo, vladati materijalnom prirodom, upravljati drugim živim bićima, stvoriti planete itd.) Te se mistične moći spominju u Bhagavatamu.

Postoji pet vrsta oslobođenja. Neokaljana predanost stoga znači služiti Gospodina bez želje za spomenutim osobnim dobicima. Takvi čisti bhakte, oslobođeni svih želja za osobnom dobiti, mogu potpuno zadovoljiti moćnu Božansku Osobu.

Čisto predano služenje Gospodina razvija se kroz različite stadije. Predano služenje na materijalnom polju posjeduje osamdeset jednu odliku, a uzvišenije od takvih djelatnosti je transcendentalno predano služenje, zvano sadhana-bhakti, koje je jedno. Kada čista sadhana-bhakti sazrije u transcendentalnu ljubav prema Gospodinu transcendentalno se služenje, puno ljubavi za Gospodina, počinje postupno razvijati kroz devet stupnjeva služenja – privrženost, ljubav, naklonost, osjećaje, privlačnost, odanost, slijeđenje, zanos i snažan osjećaj odvojenosti. Privrženost bhakte koji s Gospodinom ima pasivan odnos razvija se do stadija transcendentalne ljubavi prema Bogu. Privrženost aktivnog sluge razvija se do stadija odanosti, a privrženost bhakte u prijateljskom odnosu, kao i u roditeljskom odnosu, do stadija slijeđenja. Bhakte u bračnoj ljubavi razvijaju zanos do stadija snažnih osjećaja odvojenosti. To su neka od obilježja čistog predanog služenja Gospodina.
Nastavak teksta...


Prema Hari-bhakti-sudhodayi, riječ ittham-bhuta znači „potpuno blaženstvo”. Transcendentalno blaženstvo koje potječe od spoznaje neosobnog Brahmana može se usporediti s malo vode sadržane u otisku kravljega papka. Ono je beznačajno u usporedbi s oceanom blaženstva koje potječe od vizije Božanske Osobe. Osobni je oblik Šri Krišne tako privlačan da sadrži sve čari, svo blaženstvo i sve draži (rase). Te čari su tako snažne da ih nitko ne želi mijenjati za materijalno uživanje, mistične moći i oslobođenje.

Nisu potrebni logički argumenti za podržavanje ove izjave, jer živo biće prirodno privlače odlike Šri Krišne. Moramo znati da Gospodinove odlike nemaju ništa zajedničko sa svjetovnim odlikama. Sve su pune blaženstva, znanja i vječnosti. Gospodin ima bezbroj odlika i nekoga privlači jedan, a nekoga drugi oblik. Velike mudrace, poput četvorice bhakta u celibatu, Sanake, Sanatane, Sanandane i Sanat-kumare, privukao je miris cvijeća i lišća tulasi premazanih sandalovom pomašću i ponuđenih lotosolikm stopalima Gospodina. Šukadevu Gosvamija privukle su Gospodinove transcendentalne zabave. On je već bio utemeljen na razini oslobođenja, no ipak su ga privukle Gospodinove zabave. To dokazuje da priroda Njegovih zabava nema ništa zajedničko s materijalnom privlačnošću. Mlade su pastirice privukla Gospodinova tjelesna obilježja, a Rukmini slušanje o Gospodinovim slavama. Šri Krišna privlači čak i um božice sreće. U posebnim slučajevima, privlači umove svih mladih djevojaka. Umove starijih gospođa privlači dražima roditeljske ljubavi, a umove muškaraca dražima služenja i prijateljstva. Riječ hari ima različita značenja, a glavno je da Gospodin uništava sve nepovoljno i osvaja um bhakte darujući mu čistu transcendentalnu ljubav.

Sjećanjem na Gospodina u velikoj nesreći osoba se može osloboditi svih vrsta bijeda i tjeskoba. Čistom bhakti Gospodin postupno čisti put predana služenja otklanjajući sve zapreke i očituje plod deveterostrukoga procesa predanog služenja – slušanje i pjevanje.

Svojim osobnim obilježjima i transcendentalnim osobinama, Gospodin privlači cijelo biće čistoga bhakle. Takva je privlačna moć Šri Krišne. Privlačnost je tako moćna da čisti bhakta nikad ne žudi ni za jednim od četiri načela religije. To su privlačna obilježja Gospodinovih transcendentalnih osobina. Dodajući tome riječi api i ca, značenje se može neograničeno povećati. Prema sanskrtskoj gramatici postoji sedam sinonima za riječ api. Tumačeći svaku pojedinu riječ ove strofe možemo uvidjeti bezbrojne odlike Šri Krišne, koje privlače um čistoga bhakte.
Zatvori

(iz Śrīmad-Bhāgavatama, krunskog dragulja vedske književnosti. Prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Neizmjerno privlačni Krišna

Neizmjerno privlačni Krišna

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”.