Krišna Avatara

Krišna Avatara

U Caitanya-caritāmriti Krsnadāsa Kavirāje sljedeći stihovi (Madhya 20.263–264) sažeto opisuju ta načela inkarnacije:

srsti-hetu yei mūrti prapañce avatare
sei īśvara-mūrti ‘avatāra’ nāma dhare
māyātīta paravyome sabāra avasthāna
viśve avatari’ dhare ‘avatāra’ nāma

“Avatāra, inkarnacija Boga, silazi iz Božjeg Carstva da bi se očitovala u materijalnom svijetu. Oblik Božanske Osobe koja se tako pojavljuje zove se inkarnacija ili avatāra. Takve inkarnacije prebivaju u duhovnom svijetu, Božjem Carstvu. Kad se pojave u materijalnom svijetu, nazivaju se avatāre.”

Postoje razne vrste avatāra: purusāvatāre, gunāvatāre, līlāvatāre, śakty-āveśa avatāre, manvantara-avatāre i yugāvatāre, koje se pojavljuju u cijelom svemiru po utvrđenu redu, ali Gospodin Krišna je prvobitni Gospodin, izvor svih avatāra. Śrī Krišna se pojavljuje kako bi oslobodio tjeskobe čiste bhakte, koji Ga žarko žele vidjeti u Njegovim izvornim zabavama u Vrindāvani.

Stoga je glavna namjera Krišna avatāra zadovoljiti Svoje neokaljane bhakte. Gospodin kaže da se inkarnira u svakom mileniju. To znači da se inkarnira i u dobu Kali. Kao što je rečeno u Śrīmad-Bhāgavatamu, inkarnacija u dobu Kali je Gospodin Caitanya Mahāprabhu, koji je pokretom sankīrtane (skupnim pjevanjem svetih imena) raširio obožavanje Krišne i svjesnost Krišne po čitavoj Indiji. On je pretkazao da će kult sankīrtane preplaviti čitav svijet, šireći se od sela do sela, od grada do grada. Gospodin Caitanya posredno je opisan na prikriven način kao inkarnacija Krišne, Božanske Osobe, u povjerljivim dijelovima razotkrivenih spisa, kao što su Upanisade, Mahābhārata i Bhāgavatam. Bhakte Gospodina Krišne jako privlači sankīrtana pokret Gospodina Caitanye. Ovaj Gospodinov avatāra ne ubija bezbožnike, već ih Svojom bezuzročnom milošću izbavlja.

(iz Bhagavad-gīte kakva jest; prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Facebooktwitterredditpinteresttumblrmail

Ostavite komentar:

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)