Najvažnija Tema

Najvažnija Tema

Śrīmad-Bhāgavatam 2.1.1

sri-suka uvaca
variyan esa te prasnah
krto loka-hitam nrpa
atmavit-sammatah pumsam
srotavyadisu yah parah

sri-sukah uvaca — Šri Sukadeva Gosvami rekao je; variyan — slavno; esah — ovo; te — tvoje; prasnah — pitanje; krtah — koje si postavio; loka-hitam — blagotvorno za sve ljude; nrpa — o, kralju; atmavit — transcendentalist; sammatah — odobrio; pumsam — svih ljudi; srotavya-adisu — o slušanju svih vrsta; yah — što je; parah — vrhovni.

Šri Šukadeva Gosvami reče: Dragi moj kralju, tvoje je pitanje slavno jer je blagotvorno za sve vrste ljudi. Odgovor na nj najvažnija je tema koju možemo slušati i odobravaju je svi transcendentalisti.

TUMAČENJE: Čak je i samo pitanje tako divno da je najbolja tema koja se može čuti. Takvim raspitivanjem i slušanjem možemo dostići najviši stupanj savršenstva života. Budući da je Gospodin Krišna izvorna Svevišnja Osoba, svako pitanje koje se odnosi na Njega jedinstveno je i savršeno. Gospodin Sri Caitanya Mahaprabhu rekao je da je dostizanje transcendentalnoga služenja Krišne s ljubavlju najviše savršenstvo života. Pitanja i odgovori o Krišni uzdižu nas na taj transcendentalni položaj, zato su pitanja Maharaje Pariksita o Krišni iznimno slavna.

Maharaja Pariksit želio je potpuno zaokupiti um Krišnom, a to se može postići jednostavno slušanjem o Krišninim neobičnim djelima. Primjerice, u Bhagavad-giti rečeno je da se razumijevanjem transcendentalne prirode pojave, nestanka i djelatnosti Gospodina Krišne možemo odmah vratiti kući, Bogu, odakle nikada nećemo ponovno doći u ovo bijedno materijalno postojanje. Vrlo je povoljno neprestano slušati o Krišni, zato je Maharaja Pariksit zamolio Šukadevu Gosvamija da priča o Krišninim djelima kako bi svoj um mogao zaokupiti Njime. Krišnine se djelatnosti ne razlikuju od samoga Krišne. Sve dok slušamo o Krišninim transcendentalnim djelatnostima, uvjetovani život materijalnog postojanja ne utječe na nas.

Teme o Gospodinu Krišni toliko su blagotvorne da pročišćavaju govornika, slušatelja i onoga tko postavlja pitanja. Uspoređuju se s vodom Gange koja izvire iz nožnoga palca Gospodina Krišne. Gdje god Ganga protječe, pročišćava zemlju i ljude koji se u njoj kupaju. Slično tomu, teme o Krišni, krišna-katha, toliko su čiste da pročišćavaju mjesto, slušatelja, onoga tko se raspituje, govornika i sve prisutne.

(iz Śrīmad-Bhāgavatama, krunskog dragulja vedske književnosti. Prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Ostavite komentar:

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)