26 Odlika Vaišnave – 26

Bhakta je šutljiv

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”.

 

 

26 Odlika Vaišnave – 25

Bhakta je stručan

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”.

 

 

26 Odlika Vaišnave – 24

Bhakta je pjesnik

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”.

 

 

26 Odlika Vaišnave – 23

Bhakta je prijatelj

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”.

 

 

26 Odlika Vaišnave – 22

Bhakta je samilostan

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”.

 

 

26 Odlika Vaišnave – 21

Bhakta je ozbiljan

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”.

 

 

26 Odlika Vaišnave – 20

Bhakta nema osjećaj lažnog ugleda

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”.

 

 

26 Odlika Vaišnave – 19

Bhakta je pun poštovanja

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”.

 

 

26 Odlika Vaišnave – 18

Bhakta nije opijen

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”.

 

 

26 Odlika Vaišnave – 17

Bhakta jede samo koliko je neophodno

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”.