Neustrašivi Vidura

Neustrašivi Vidura

Šrimad Bhagavatam 3.1.42

so ’ham harer martya-vidambanena
drso nrnam calayato vidhatuh
nanyopalaksyah padavim prasadac
carami pasyan gata-vismayo ’tra

sah aham — zbog toga, ja; hareh — Božanske Osobe; martya — u ovom smrtnom svijetu; vidambanena — a da nisu prepoznali; drsah — na prvi pogled; nrnam — od ljudi uopće; calayatah — zbunjujući; vidhatuh — da bi to učinio; na — ne; anya — ostali; upalaksyah — koga su ostali ugledali; padavim — slave; prasadat — milošću; carami — putujem; pasyan — vidjeći; gata-vismayah — bez sumnje; atra — u tom pogledu.

To me ne čudi jer sam proputovao svijet neprimjećen od ljudi. Djelatnosti Božanske Osobe, nalik djelatnostima čovjeka u ovom smrtnom svijetu, zbunjujuće su za ostale, ali Njegovom milošću poznajem Njegovu veličinu i zato sam sretan u svakom pogledu.

SMISAO: Iako je bio Dhritaraštrin brat, Vidura je bio potpuno različit. Milošću Gospodina Krišne nije bio nerazborit kao njegov brat i zato društvo kralja nije moglo utjecati na njega. Dhritaraštra i njegovi materijalistički sinovi željeli su vlastitom snagom nezakonito zavladati čitavim svijetom. Gospodin ih je u tome ohrabrio, a oni su zbog toga bili sve više i više zbunjeni. Međutim, Vidura je želio dostići iskreno predano služenje Gospodina i zato je postao duša potpuno predana Apsolutnoj Božanskoj Osobi. Mogao je to shvatiti za vrijeme hodočašća i zbog toga je bio oslobođen svih sumnji. Uopće nije žalio što je izgubio dom i ognjište jer je sada imao iskustvo da je ovisnost o milosti Gospodina veća sloboda od tzv. slobode kod kuće. Nitko ne treba prihvatiti odvojeni red života ako nije čvrsto uvjeren da ga Gospodin štiti.

Ovaj nivo života objašnjen je u Bhagavad-giti kao abhayam sattva-samsuddhih: svako živo biće je potpuno ovisno o Gospodinovoj milosti, ali ako nije u čistom stanju postojanja, ne može biti utemeljeno u tom položaju. Ova razina ovisnosti naziva se sattva-samsuddhih ili pročišćenje postojanja. Rezultat ovakvog pročišćenja je neustrašivost. Gospodinov bhakta koji se naziva narayana-para nikada se ničega ne boji jer je uvijek svjestan da ga Gospodin štiti u svim okolnostima. Uvjeren u to, Vidura je putovao sam. Ni prijatelj, ni neprijatelj ga nije primijetio, niti prepoznao. Tako je uživao u slobodi bez ikakvih obveza prema mnogim dužnostima u materijalnom svijetu. Kada je Gospodin Šri Krišna bio osobno prisutan u ovom smrtnom svijetu u Svom vječnom blaženom obliku Šyamasundare, oni koji nisu bili Njegovi čisti bhakte nisu Ga mogli prepoznati niti znati Njegove slave. Avajananti mam mudha manusim tanum asritam (Bg. 9.11): Stalno zbunjuje abhakte, ali Ga bhakte uvijek vide zahvaljujući svom čistom predanom služenju.

(iz Śrīmad-Bhāgavatama, krunskog dragulja vedske književnosti. Prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)