Krišnu mogu shvatiti samo bhakte

Krišnu mogu shvatiti samo bhakte

Bhagavad-gītā 10.2

na me viduh sura-ganāh
prabhavam na maharsayah
aham ādir hi devānām
maharsīṇām ca sarvaśah

na – nikada; me – Moje; viduh – znaju; sura-ganāh – polubogovi; prabhavam – podrijetlo, obilja; na – nikada; mahā-rsayah – veliki mudraci; aham – Ja sam; ādih – podrijetlo; hi – zacijelo; devānām – polubogova; mahā-rsīnām – velikih mudraca; ca – također; sarvaśah – u svakom pogledu.

Ni mnoštvo polubogova ni veliki mudraci ne znaju Moje podrijetlo ili obilje, jer sam u svakom pogledu izvor polubogova i mudraca.

SMISAO: Kao što je rečeno u Brahma-saṁhiti, Gospodin Krišna je Svevišnji Gospodin. Nitko nije veći od Njega; On je uzrok svih uzroka. Ovdje Gospodin osobno kaže da je uzrok svih polubogova i mudraca. Čak ni polubogovi ni veliki mudraci ne mogu shvatiti Krišnu. Ne mogu shvatiti ni Njegovo ime ni Njegovu osobnost. Kakav je onda položaj tobožnjih učenjaka ovog malog planeta? Nitko ne može shvatiti zašto Vrhovni Bog dolazi na Zemlju kao obično ljudsko biće i čini čudesna, neobična djela. Trebamo znati da učenost nije preduvjet za razumijevanje Krišne. Čak su i polubogovi i veliki mudraci pokušali shvatiti Krišnu umnom spekulacijom i nisu u tome uspjeli. U Śrīmad-Bhāgavatamu jasno je rečeno da čak ni veliki polubogovi ne mogu shvatiti Svevišnju Božansku Osobu. Mogu spekulirati u granicama svojih nesavršenih osjetila i doći do impersonalističkog zaključka o suprotnosti, o onome što nije očitovanje triju odlika materijalne prirode ili mogu u umu zamisliti nešto, ali takvom budalastom spekulacijom ne mogu shvatiti Krišnu.

Ako netko želi upoznati Apsolutnu Istinu, Gospodin u ovom stihu posredno kaže: „Prisutan sam ovdje kao Svevišnja Božanska Osoba. Ja sam Svevišnji.” Toga trebamo biti svjesni. Premda ne možemo shvatiti osobno prisutnog nepojmljivog Gospodina, On postoji. Krišnu, koji je pun vječnosti, znanja i blaženstva, možemo shvatiti jednostavno proučavajući Njegove riječi u Bhagavad-gīti i Śrīmad-Bhāgavatamu. Osobe pod utjecajem Gospodinove niže energije mogu zamisliti Boga kao vladajuću moć ili neosobnog Brahmana, ali onaj tko nije utemeljen na transcendentalnoj razini ne može shvatiti Božansku Osobu.

Budući da većina ljudi ne može shvatiti Krišnin pravi položaj, Krišna se iz Svoje bezuzročne milosti pojavljuje kako bi iskazao milost takvim spekulantima. No unatoč neobičnim djelima Svevišnjega Gospodina spekulanti, okuženi materijalnom prirodom, misle da je Svevišnji neosobni Brahman. Samo bhakte potpuno predani Svevišnjem Gospodinu mogu Njegovom milošću shvatiti da je On Krišna. Gospodinovi bhakte ne obraćaju pozornost na impersonalističku predodžbu o Bogu. Zahvaljujući svojoj vjeri i predanosti odmah se predaju Svevišnjem Gospodinu i Krišninom bezuzročnom milošću spoznaju Krišnu. Nitko drugi ne može Ga shvatiti. Tako se čak i veliki mudraci slažu: „Što je ātmā, što je Svevišnji? On je taj koga moramo obožavati.”

(iz Bhagavad-gīte kakva jest; prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)