Bog je Vrhovna Osoba

Bog je Vrhovna Osoba

Bhagavad-gītā 10.3

yo mām ajam anādim ca
vetti loka-maheśvaram
asammūdhah sa martyesu
sarva-pāpaih pramucyate

yah — onaj tko; mām — Ja; ajam — nerođen; anādim — bez početka; ca — također; vetti — zna; loka — planeta; mahā-īśvaram — vrhovni gospodar; asammūdhah — nije obmanut; sah — on; martyeṣu — među smrtnicima; sarva-pāpaih — svih grešnih posljedica; pramucyate — biva oslobođen.

Samo onaj tko, neobmanut među ljudima, zna da sam vrhovni gospodar svih svjetova, nerođen i bez početka, biva oslobođen svih grijeha.

Smisao: U sedmom poglavlju (7.3) bilo je rečeno – manusyānām sahasresu kaścid yatati siddhaye: oni koji se pokušavaju uzdignuti na razinu duhovne spoznaje nisu obični ljudi; viši su od milijuna običnih ljudi, koji nemaju znanje o duhovnoj spoznaji. Ali od onih koji pokušavaju shvatiti svoj duhovni položaj najuspješnija duhovno spoznata osoba je ona koja može shvatiti da je Krišna nerođena Svevišnja Božnnska Osoba, vlasnik svega. Samo se na toj razini, kad potpuno shvati Krišnin vrhovni položaj, može potpuno osloboditi svih grešnih posljedica. Gospodin je ovdje opisan riječju aja, koja znači “nerođen”, ali On se razlikuje od živih bića, koja su u drugom poglavlju takoder opisana riječju aja. Gospodin se razlikuje od živih bića koja se rađaju i umiru zbog materijalne vezanosti. Uvjetovane duše mijenjaju tijela, ali Njegovo se tijelo ne mijenja. Čak i kad dođe u materijalni svijet, pojavljuje se kao isti nerođeni Gospodin.

Zato je u četvrtom poglavlju rečeno da Gospodin, zahvaljujući Svojoj unutarnjoj moći, nije pod utjecajem niže, materijalne energije, već je uvijek utemeljen u višoj energiji. U ovom stihu riječi vetti loka-maheśvaram pokazuju da je Gospodin Krišna vrhovni vlasnik planetarnih sustava svemira. On je postojao prije stvaranja i razlikuje se od Svoje kreacije. Svi su polubogovi stvoreni u materijalnom svijetu, ali za Krišnu je rečeno da nije stvoren. Prema tome, Krišna se razlikuje čak i od velikih polubogova kao što su Brahma i Šiva. Budući da je stvoritelj Brahme, Šive i svih drugih polubogova, Vrhovna je Osoba na svim planetima. Šri Krišna se stoga razlikuje od svega što je stvoreno. Onaj tko to shvati odmah se oslobađa svih grešnih posljedica. Da bismo stekli znanje o Svevišnjem Gospodinu, moramo biti oslobođeni svih grešnih djelatnosti. Kao što je rečeno u Bhagavad-gīti, Gospodina možemo shvatiti samo predanim služenjem. Nema drugog načina. Ne bismo trebali pokušavati shvatiti Krišnu kao ljudsko biće.
Nastavak teksta...

Kao što je već bilo rečeno, samo Ga budale smatraju ljudskim bićem. To je ovdje potvrđeno na drugačiji način. Čovjek koji nije budalast, koji svojom inteligencijom shvati prirodni položaj Boga, uvijek je oslobođen svih grešnih posljedica. Ako je Krišna poznat kao sin Devaki, kako onda može biti nerođen? To je objašnjeno u Śrīmad-Bhāgavatamu. Kada se Krišna pojavio pred Devaki i Vasudevom, nije se rodio kao obično dijete; pojavio se u Svom izvornom obliku i potom preobrazio u obično dijete. Svako je djelo, učinjeno po Krišninu nalogu, transcendentalno i ne može biti okaljano materijalnim posljedicama, koje mogu biti povoljne ili nepovoljne. Shvaćanje da u materijalnom svijetu postoje povoljne i nepovoljne stvari manje ili više je tlapnja uma, jer u materijalnom svijetu ništa nije povoljno. Sve je nepovoljno, jer je sama materijalna priroda nepovoljna. Mi samo zamišljamo da je povoljna. Prava povoljnost ovisi o djelatnostima koje se vrše s potpunom predanošću, u duhu služenja u svjesnosti Krišne.

Stoga, ako želimo da naše djelatnosti budu povoljne, trebamo djelovati po uputama Svevišnjega Gospodina. Takve upute možemo naći u vjerodostojnim spisima kao što su Śrīmad-Bhāgavatam i Bhagavad-gīta ili ih možemo primiti od vjerodostojna duhovnog učitelja. Duhovni je učitelj predstavnik Svevišnjega Gospodina i stoga su njegove upute neposredno upute Svevišnjega Gospodina. Duhovni učitelj, svete osobe i spisi naučavaju isto. Između tih triju izvora ne postoji proturječje. Sve što učinimo po njihovoj naredbi oslobođeno je posljedica pobožnih i bezbožnih djela materijalnog svijeta. Bhakta uvijek djeluje u transcendentalnom duhu odricanja i to se naziva sannyasa. Kao što je rečeno u prvom stihu šestoga poglavlja Bhagavad-gīte, onaj tko postupa iz dužnosti, jer mu je to naredio Svevišnji Gospodin, i tko ne traži utočište u plodovima svojih djela (anāśritah karma-phalam) pravi je sannyasi. Pravi je sannyasi ili yogi onaj tko djeluje po nalogu Svevišnjega Gospodina, a ne onaj tko se odijeva kao sannyasi ili izigrava yogija.
Zatvori

(iz Bhagavad-gīte kakva jest, prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)