Reinkarnacija

Reinkarnacija

Bhagavad-gītā 15.8

śarīram yad avāpnoti
yac cāpy utkrāmatīśvarah
grhītvaitāni samyāti
vāyur gandhān ivāśayāt

śarīram — tijelo; yat — kao što; avāpnoti — dobiva; yat — kao što; ca api — također; utkrāmati — napušta; īśvarah — gospodar tijela; grhītvā — prihvaća; etāni — sva ta; samyāti — odlazi; vāyuh — zrak; gandhān — mirise; iva — kao; āśayāt — iz njihova izvora.

Živo biće u materijalnom svijetu prenosi svoja različita životna shvaćanja iz jednoga tijela u drugo, kao što zrak prenosi mirise. Tako prihvaća jednu vrstu tijela i ponovno je napušta kako bi prihvatilo drugu.

Smisao: U ovom je stihu živo biće opisano kao īśvara, gospodar vlastita tijela. Ako želi, može dobiti tijelo na višoj razini ili može preći u nižu vrstu života. Ima sićušnu neovisnost. Promjena tijela ovisi o njemu. U trenutku smrti svjesnost koju je stvorilo prenijet će ga u sljedeću vrstu tijela. Ako je razvilo svjesnost mačke ili psa, sigurno će prijeći u tijelo mačke ili psa. Ako je usredotočilo svoju svjesnost na božanske odlike, prijeći će u tijelo poluboga.

Ako je svjesno Krišne, bit će preneseno u duhovni svijet na Krišnaloku i družit će se s Krišnom. Tvrdnja da nakon uništenja ovoga tijela sve biva svršeno je pogrešna. Duša se seli iz jednoga tijela u drugo i njezino sadašnje tijelo i djelatnosti predstavljaju temelj idućeg tijela. Prema karmi dobiva drugačije tijelo i nakon određena vremena mora ga napustiti. Ovdje je rečeno da suptilno tijelo nosi predodžbu sljedećeg tijela i u sljedećem životu razvija drugo tijelo. Ovaj proces seljenja iz jednoga tijela u drugo i borbe za vrijeme boravka u tijelu naziva se karsati, borba za opstanak.

(iz Bhagavad-gīte kakva jest; prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)