Najinteligentnije djelovanje

Najinteligentnije djelovanje

Bhagavad-gītā 18.66

sarva-dharmān parityajya
mām ekam śaranam vraja
aham tvām sarva-pāpebhyo
moksayisyāmi mā śucah

sarva-dharmān — sve vrste religija; parityajya — ostavi; mām — Meni; ekam — samo; śaranam — da se predaš; vraja — dođi; aham — Ja; tvām — tebe; sarva — svih; pāpebhyah — grešnih posljedica; moksayisyāmi — oslobodit ću; mā — ne; śucah — brini.

Ostavi sve vrste religija i samo se predaj Meni. Osloboditi ću te svih grešnih posljedica. Ne boj se.

Smisao: Gospodin je opisao različite vrste znanja i procesa religije – znanje o Vrhovnom Brahmanu, znanje o Nad-duši, znanje o različitim vrstama duhovnih redova i staleža društva, znanje o redu odricanja, znanje o nevezanosti, znanje o vladanju umom i osjetilima, meditaciji itd. Na toliko mnogo načina opisao je različite vrste religije. Sada, sažeto izlažući Bhagavad-gītu, Gospodin kaže Arjuni da treba ostaviti sve vrste procesa koje mu je objasnio; jednostavno se treba predati Krišni. To će ga predavanje spasiti od svih vrsta grešnih posljedica, jer Gospodin osobno obećava da će ga zaštititi.

U osmom je poglavlju bilo rečeno da se samo onaj tko se oslobodio svih grešnih posljedica može posvetiti obožavanju Gospodina Krišne. Netko može misliti da ne može prihvatiti proces predavanja sve dok se ne oslobodi svih grešnih posljedica. U odgovoru na takve sumnje u ovom je stihu rečeno da čak i onaj tko nije oslobođen svih grešnih posljedica samim procesom predavanja Šri Krišni biva oslobođen. Ne treba ulagati veliki napor da bi se oslobodio grešnih posljedica. Treba bez oklijevanja prihvatiti Krišnu kao vrhovnog spasitelja svih živih bića i predati Mu se s vjerom i ljubavlju.
Nastavak teksta...

Proces predavanja Krišni opisan je u Hari-bhakti-vilāsi (11.676):

ānukūlyasya sankalpah
prātikūlyasya varjanam
raksisyatīti viśvāso
goptrtve varanam tathā
ātma-niksepa-kārpanye
sad-vidhā śaranāgatih

Prema procesu bhakti, trebamo prihvatiti samo religijska načela koja vode k predanom služenju Gospodina. Čovjek se može baviti, određenim zanimanjem u skladu sa svojim položajem u društvenom poretku, ali ako obavljanjem svoje dužnosti ne dođe do svjesnosti Krišne, sve su njegove djelatnosti uzaludne. Treba izbjegavati sve što ne vodi do savršene razine svjesnosti Krišne, siguran da će ga Krišna u svim okolnostima zaštititi od svih poteškoća. Ne treba razmišljati o tome kako će održati tijelo i dušu zajedno. Krišna će se za to pobrinuti. Treba uvijek misliti da je bespomoćan i da je Krišna jedini temelj njegova napretka u životu. Čim se ozbiljno posveti predanom služenju Gospodina i postane potpuno svjestan Krišne, oslobađa se svih nečistoća materijalne prirode.

Postoje razni religijski procesi i procesi pročišćenja njegovanjem znanja, meditacijom u sustavu mistične yoge itd., ali ako se predamo Krišni, ne moramo slijediti toliko mnogo procesa. To jednostavno predavanje Krišni spasit će nas od nepotrebnoga gubljenja vremena. Tako možemo odmah ostvariti sav napredak i osloboditi se svih grešnih posljedica. Trebamo osjećati privlačnost prema Krišninu predivnom liku. Njegovo je ime Krišna, jer sve privlači. Onaj tko razvije privlačnost prema predivnom svemoćnom liku Krišne je sretan. Postoje različite vrste transcendentalista – neke privlači neosobni Brahman, neke privlači oblik Nad-duše, ali najsavršenijí transcendentalist je onaj tko osjeća privlačnost prema osobnom obliku Svevišnje Božanske Osobe i, iznad svega onaj tko osjeća privlačnost prema samom Krišni, Svevišnjoj Božanskoj Osobi.

Drugim riječima, predano služenje Krišne u potpunoj svjesnosti najpovjerljiviji je dio znanja i bit Bhagavad-gīte. Karma-yogíji, empirijski filozofi, mistici i bhakte nazivaju se transcendentalistima, ali čisti je bhakta najbolji od svih. Riječi koje su ovdje upotrijebljene, mā śucah, “ne boj se, ne oklijevaj, ne brini se”, veoma su značajne. Osoba može biti zbunjena, pitajući se kako može ostaviti sve vrste religije i jednostavno se predati Krišni, ali takva je zabrinutost nepotrebna.
Zatvori

(iz Bhagavad-gīte kakva jest, prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Najinteligentnije djelovanje

Najinteligentnije djelovanje

Bhagavad-gītā 18.66

sarva-dharmān parityajya
mām ekam śaranam vraja
aham tvām sarva-pāpebhyo
moksayisyāmi mā śucah

sarva-dharmān — sve vrste religija; parityajya — ostavi; mām — Meni; ekam — samo; śaranam — da se predaš; vraja — dođi; aham — Ja; tvām — tebe; sarva — svih; pāpebhyah — grešnih posljedica; moksayisyāmi — oslobodit ću; mā — ne; śucah — brini.

Ostavi sve vrste religija i samo se predaj Meni. Osloboditi ću te svih grešnih posljedica. Ne boj se.

Smisao: Gospodin je opisao različite vrste znanja i procesa religije – znanje o Vrhovnom Brahmanu, znanje o Nad-duši, znanje o različitim vrstama duhovnih redova i staleža društva, znanje o redu odricanja, znanje o nevezanosti, znanje o vladanju umom i osjetilima, meditaciji itd. Na toliko mnogo načina opisao je različite vrste religije. Sada, sažeto izlažući Bhagavad-gītu, Gospodin kaže Arjuni da treba ostaviti sve vrste procesa koje mu je objasnio; jednostavno se treba predati Krišni. To će ga predavanje spasiti od svih vrsta grešnih posljedica, jer Gospodin osobno obećava da će ga zaštititi.

U osmom je poglavlju bilo rečeno da se samo onaj tko se oslobodio svih grešnih posljedica može posvetiti obožavanju Gospodina Krišne. Netko može misliti da ne može prihvatiti proces predavanja sve dok se ne oslobodi svih grešnih posljedica. U odgovoru na takve sumnje u ovom je stihu rečeno da čak i onaj tko nije oslobođen svih grešnih posljedica samim procesom predavanja Šri Krišni biva oslobođen. Ne treba ulagati veliki napor da bi se oslobodio grešnih posljedica. Treba bez oklijevanja prihvatiti Krišnu kao vrhovnog spasitelja svih živih bića i predati Mu se s vjerom i ljubavlju.
Nastavak teksta...

Proces predavanja Krišni opisan je u Hari-bhakti-vilāsi (11.676):

ānukūlyasya sankalpah
prātikūlyasya varjanam
raksisyatīti viśvāso
goptrtve varanam tathā
ātma-niksepa-kārpanye
sad-vidhā śaranāgatih

Prema procesu bhakti, trebamo prihvatiti samo religijska načela koja vode k predanom služenju Gospodina. Čovjek se može baviti, određenim zanimanjem u skladu sa svojim položajem u društvenom poretku, ali ako obavljanjem svoje dužnosti ne dođe do svjesnosti Krišne, sve su njegove djelatnosti uzaludne. Treba izbjegavati sve što ne vodi do savršene razine svjesnosti Krišne, siguran da će ga Krišna u svim okolnostima zaštititi od svih poteškoća. Ne treba razmišljati o tome kako će održati tijelo i dušu zajedno. Krišna će se za to pobrinuti. Treba uvijek misliti da je bespomoćan i da je Krišna jedini temelj njegova napretka u životu. Čim se ozbiljno posveti predanom služenju Gospodina i postane potpuno svjestan Krišne, oslobađa se svih nečistoća materijalne prirode.

Postoje razni religijski procesi i procesi pročišćenja njegovanjem znanja, meditacijom u sustavu mistične yoge itd., ali ako se predamo Krišni, ne moramo slijediti toliko mnogo procesa. To jednostavno predavanje Krišni spasit će nas od nepotrebnoga gubljenja vremena. Tako možemo odmah ostvariti sav napredak i osloboditi se svih grešnih posljedica. Trebamo osjećati privlačnost prema Krišninu predivnom liku. Njegovo je ime Krišna, jer sve privlači. Onaj tko razvije privlačnost prema predivnom svemoćnom liku Krišne je sretan. Postoje različite vrste transcendentalista – neke privlači neosobni Brahman, neke privlači oblik Nad-duše, ali najsavršenijí transcendentalist je onaj tko osjeća privlačnost prema osobnom obliku Svevišnje Božanske Osobe i, iznad svega onaj tko osjeća privlačnost prema samom Krišni, Svevišnjoj Božanskoj Osobi.

Drugim riječima, predano služenje Krišne u potpunoj svjesnosti najpovjerljiviji je dio znanja i bit Bhagavad-gīte. Karma-yogíji, empirijski filozofi, mistici i bhakte nazivaju se transcendentalistima, ali čisti je bhakta najbolji od svih. Riječi koje su ovdje upotrijebljene, mā śucah, “ne boj se, ne oklijevaj, ne brini se”, veoma su značajne. Osoba može biti zbunjena, pitajući se kako može ostaviti sve vrste religije i jednostavno se predati Krišni, ali takva je zabrinutost nepotrebna.
Zatvori

(iz Bhagavad-gīte kakva jest, prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)