Učeničko naslijeđe

Učeničko naslijeđe

Bhagavad-gītā 4.2

evam paramparā-prāptam
imaṁ rājarsayo viduh
sa kāleneha mahatā
yogo nastah paran-tapa

evam — tako; paramparā — učeničkim naslijeđem; prāptam — primljen; imam — ovaj nauk; rāja-rsayah — sveti kraljevi; viduh — shvatili; sah — ovo znanje; kālena — s vremenom; iha — u ovom svijetu; mahatā — veliko; yogah — znanje o odnosu sa Svevišnjim; nastah — bilo je izgubljeno; param-tapa — o Arjuna, pokoritelju neprijatelja.

Tako se ovaj najuzvišeniji nauk prenosio lancem učeničkog naslijeđa i sveti su ga kraljevi shvatili na taj način. No s vremenom je učeničko naslijeđe bilo prekinuto i zato se čini da je znanje u svom izvornom obliku izgubljeno.

Smisao: Jasno je rečeno da je Gītā bila namijenjena napose svetim kraljevima, jer su oni trebali ostvariti, njezinu svrhu vladajući građanima. Bhagavad-gītā sigurno nikada nije bila namijenjena demonskim osobama, koje bi umanjile njezinu vrijednost ni za čije dobro i izmislili razna tumačenja prema svojim hirovima. Čim su bezobzirni tumači iskrivili njezin izvorni smisao, pojavila se potreba za ponovnim uspostavljanjem učeničkog naslijeđa. Prije pet tisuća godina sam je Gospodin primijetio da se učeničko naslijeđe prekinulo i zato je izjavio da je pravi smisao Gite izgubljen.

Danas ima toliko mnogo izdanja Gíte (osobito na engleskom), ali nijedno od njih nije strogo u skladu s naučavanjem ovlaštenog učeničkog naslijeđe. Postoji bezbroj tumačenja koja su napisali razni svjetovni učenjaci, ali gotovo nijedno od njih ne prihvaća Svevišnju Božansku Osobu Krišnu, premda dobro zarađuju na riječima Šri Krišne. Taj je duh demonski, jer demoni ne vjeruju u Boga, već jednostavno uživaju u imovini Svevišnjeg. Budući da postoji velika potreba za engleskim izdanjem Bhagavad-gīte kakva je primljena lancem učeničkog naslijeđa (paramparā), ovim izdanjem pokušavamo zadovoljiti tu veliku potrebu. Bhagavad-gītā – prihvaćena kakva jest – predstavlja velik blagoslov za čovječanstvo, ali ako se prihvati kao rasprava o filozofskim spekulacijama, predstavlja samo gubljenje vremena.

(iz Bhagavad-gīte kakva jest; prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)