Misija inkarnacije

Misija inkarnacije

Bhagavad-gītā 4.7

yadā yadā hi dharmasya
glānir bhavati bhārata
abhyutthānam adharmasya
tadātmānam srjāmy aham

yadā yadā — kad god i gdje god; hi — zacijelo; dharmasya — u religiji; glānih —nepravilnost; bhavati —očituju se; bhārata — o potomče Bharate; abhyutthānam — prevladava; adharmasya — bezbožnost; tadā —tada; ātmānam — Sebe; srjāmi — očitujem; aham — Ja.

Kad god i gdje god dođe do zanemarivanja religijskih načela i porasta bezbožnosti, o potomče Bharate, Ja se pojavljujem.

Smisao: U ovom je stihu značajna riječ srjāmi. Srjāmi se ne može odnositi na stvaranje, jer prema prethodnom stihu Gospodinov oblik ili tijelo nisu stvoreni, budući da svi oblici vječno postoje. Stoga srjāmi znači da se Gospodin očituje takav kakav jest. Premda se pojavljuje po utvrđenu redu, na kraju Dvāpara-yuge u dvadeset osmom mileniju sedmoga Manua u danu Brahme, nije dužan pridržavati se takvih pravila i propisa, jer može potpuno slobodno djelovati na razne načine po Svojoj volji. Tako se pojavljuje po vlastitoj volji kad god prevladava bezbožnost i nestaje prava religija.

Načela su religije postavljena u Vedama i svako odstupanje od pravilna slijeđenja uputa Veda čini osobu bezbožnom. U Bhāgavatamu je rečeno da su takva načela Gospodinovi zakoni. Samo Gospodin može stvoriti sustav religije. Vede se prihvaćaju kao spisi koje je Gospodin prvobitno izložio Brahmi u njegovu srcu. Zato su načela dharme, odnosno religije, izravne naredbe Svevišnje Božanske Osobe (dharmaṁ tu sāksād bhagavat-pranītam). Na ta načela jasno se upućuje u čitavoj Bhagavad-gīti: Svrha je Veda uspostaviti takva načela po naredbi Svevišnjega Gospodina, koji otvoreno izjavljuje na kraju Gīte da je najviše načelo religije predati se samo Njemu i ništa više. Vedska načela vode osobu k potpunu predavanju Njemu i kad god demonske osobe ometaju slijeđenje takvih načela, Gospodin se pojavljuje.
nastavak teksta...

Iz Bhāgavatama saznajemo da je Buddha Krišnina inkarnacija koja se pojavila kada je materijalizam uzeo maha i kada su materijalisti opravdavali svoje postupke autoritetom Veda. Iako u Vedama postoje određene odredbe koje propisuju ograničeno žrtvovanje životinja u određenu svrhu, ljudi su demonskih sklonosti žrtvovali životinje ne pridržavajući se vedskih načela. Buddha se pojavio da bi to prekinuo i uspostavio vedsko načelo nenasilja. Tako svaki avatāra, Gospodinova inkarnacija, ima određenu misiju koja je upisana u razotkrivenim spisima. Nikoga ne bismo trebali prihvatiti kao avatāra ako nije spomenut u spisima.

Nije točno da se Gospodin pojavljuje samo na tlu Indije. On se može pojaviti gdje god i kad god to želi. U svakoj inkarnaciji govori o religiji, koliko to određeni ljudi u određenim okolnostima mogu shvatiti. No misija je ista-dovesti ljude do svjesnosti Boga i pokoravanja načelima religije. Katkada se osobno pojavljuje, a katkada šalje Svoga vjerodostojnog predstavnika u obliku Svoga sina ili sluge ili dolazi sam u prerušenu obliku. Načela Bhagavad-gīte bila su objašnjena Arjuni, kao i drugim veoma naprednim osobama, jer je Arjuna bio veoma napredan u usporedbi s običnim osobama u drugim dijelovima svijeta.

Matematičko načelo po kojem su dva i dva četiri vrijedi i u početničkoj i u naprednoj aritmetici. Ipak, postoji viša i niža matematika. Tako sve Gospodinove inkarnacije poučavaju ljude istim načelima, ali ona se u različitim okolnostima smatraju višim ili nižim načelima. Viša načela religije počinju s prihvaćanjem podjele društva na četiri staleža i četiri reda duhovnog života, kao što će kasnije biti objašnjeno. Jedina misija inkarnacija leži u buđenju svjesnosti Krišne svugdje. Takva se svjesnost očituje, ili ne očituje, samo u određenim okolnostima.
Zatvori

(iz Bhagavad-gīte kakva jest; prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Misija inkarnacije

Misija inkarnacije

Bhagavad-gītā 4.7

yadā yadā hi dharmasya
glānir bhavati bhārata
abhyutthānam adharmasya
tadātmānam srjāmy aham

yadā yadā — kad god i gdje god; hi — zacijelo; dharmasya — u religiji; glānih —nepravilnost; bhavati —očituju se; bhārata — o potomče Bharate; abhyutthānam — prevladava; adharmasya — bezbožnost; tadā —tada; ātmānam — Sebe; srjāmi — očitujem; aham — Ja.

Kad god i gdje god dođe do zanemarivanja religijskih načela i porasta bezbožnosti, o potomče Bharate, Ja se pojavljujem.

Smisao: U ovom je stihu značajna riječ srjāmi. Srjāmi se ne može odnositi na stvaranje, jer prema prethodnom stihu Gospodinov oblik ili tijelo nisu stvoreni, budući da svi oblici vječno postoje. Stoga srjāmi znači da se Gospodin očituje takav kakav jest. Premda se pojavljuje po utvrđenu redu, na kraju Dvāpara-yuge u dvadeset osmom mileniju sedmoga Manua u danu Brahme, nije dužan pridržavati se takvih pravila i propisa, jer može potpuno slobodno djelovati na razne načine po Svojoj volji. Tako se pojavljuje po vlastitoj volji kad god prevladava bezbožnost i nestaje prava religija.

Načela su religije postavljena u Vedama i svako odstupanje od pravilna slijeđenja uputa Veda čini osobu bezbožnom. U Bhāgavatamu je rečeno da su takva načela Gospodinovi zakoni. Samo Gospodin može stvoriti sustav religije. Vede se prihvaćaju kao spisi koje je Gospodin prvobitno izložio Brahmi u njegovu srcu. Zato su načela dharme, odnosno religije, izravne naredbe Svevišnje Božanske Osobe (dharmaṁ tu sāksād bhagavat-pranītam). Na ta načela jasno se upućuje u čitavoj Bhagavad-gīti: Svrha je Veda uspostaviti takva načela po naredbi Svevišnjega Gospodina, koji otvoreno izjavljuje na kraju Gīte da je najviše načelo religije predati se samo Njemu i ništa više. Vedska načela vode osobu k potpunu predavanju Njemu i kad god demonske osobe ometaju slijeđenje takvih načela, Gospodin se pojavljuje.
nastavak teksta...

Iz Bhāgavatama saznajemo da je Buddha Krišnina inkarnacija koja se pojavila kada je materijalizam uzeo maha i kada su materijalisti opravdavali svoje postupke autoritetom Veda. Iako u Vedama postoje određene odredbe koje propisuju ograničeno žrtvovanje životinja u određenu svrhu, ljudi su demonskih sklonosti žrtvovali životinje ne pridržavajući se vedskih načela. Buddha se pojavio da bi to prekinuo i uspostavio vedsko načelo nenasilja. Tako svaki avatāra, Gospodinova inkarnacija, ima određenu misiju koja je upisana u razotkrivenim spisima. Nikoga ne bismo trebali prihvatiti kao avatāra ako nije spomenut u spisima.

Nije točno da se Gospodin pojavljuje samo na tlu Indije. On se može pojaviti gdje god i kad god to želi. U svakoj inkarnaciji govori o religiji, koliko to određeni ljudi u određenim okolnostima mogu shvatiti. No misija je ista-dovesti ljude do svjesnosti Boga i pokoravanja načelima religije. Katkada se osobno pojavljuje, a katkada šalje Svoga vjerodostojnog predstavnika u obliku Svoga sina ili sluge ili dolazi sam u prerušenu obliku. Načela Bhagavad-gīte bila su objašnjena Arjuni, kao i drugim veoma naprednim osobama, jer je Arjuna bio veoma napredan u usporedbi s običnim osobama u drugim dijelovima svijeta.

Matematičko načelo po kojem su dva i dva četiri vrijedi i u početničkoj i u naprednoj aritmetici. Ipak, postoji viša i niža matematika. Tako sve Gospodinove inkarnacije poučavaju ljude istim načelima, ali ona se u različitim okolnostima smatraju višim ili nižim načelima. Viša načela religije počinju s prihvaćanjem podjele društva na četiri staleža i četiri reda duhovnog života, kao što će kasnije biti objašnjeno. Jedina misija inkarnacija leži u buđenju svjesnosti Krišne svugdje. Takva se svjesnost očituje, ili ne očituje, samo u određenim okolnostima.
Zatvori

(iz Bhagavad-gīte kakva jest; prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)