Unutarnja sreća

Unutarnja sreća

Bhagavad-gītā 5.24

yo ’ntah-sukho ’ntar-ārāmas
tathāntar-jyotir eva yah
sa yogī brahma-nirvānam
brahma-bhūto ’dhigacchati

yah — onaj tko; antah-sukhah — nalazi sreću u sebi; antah-ārāmah — aktivno uživa u unutarnjem zadovoljstvu; tathā — kao i; antah-jyotih — teži za unutarnjim ciljem; eva — zacijelo; yah — svatko; sah — on; yogī — mistik; brahma-nirvānam — oslobođenje u Svevišnjem; brahma-bhūtah — samospoznat; adhigacchati — dostiže.

Onaj tko nalazi sreću u sebi, tko aktivno uživa u unutarnjem zadovoljstvu i teži za unutarnjim ciljem savršen je mistik. Oslobođen je u Svevišnjem i na kraju dostiže Svevišnjeg.

Smisao: Ako netko ne može uživati u unutarnjoj sreći, kako može okončati vanjske djelatnosti namijenjene stjecanju površne sreće? Oslobođena osoba uživa u sreći kroz stvarno iskustvo. Zato može mirno sjesti bilo gdje i uživati u djelatnostima unutarnjeg života. Takva oslobođena osoba više ne želi vanjsku materijalnu sreću. To se stanje naziva brahma-bhūta. Kada ga osoba dostigne, može biti sigurna da će se vratiti kući, Bogu.

(iz Bhagavad-gīte kakva jest; prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)