Um – prijatelj & neprijatelj

Um – prijatelj & neprijatelj

Bhagavad-gītā 6.5

uddhared ātmanātmānam
nātmānam avasādayet
ātmaiva hy ātmano bandhur
ātmaiva ripur ātmanah

uddharet — mora se izbaviti; ātmanā — umom; ātmānam — uvjetovana duša; na — nikada; ātmānam — uvjetovanu dušu; avasādayet — degradira; ātmā — um; eva — zacijelo; hi — doista; ātmanah — uvjetovane duše; bandhuh — prijatelj; ātmā — um; eva — zacijelo; ripuh — neprijatelj; ātmanah — uvjetovane duše.

Uvjetovana se duša uz pomoć svoga uma mora izbavítí, a ne degradirati. On je njezin prijatelj, ali i njezin neprijatelj.

Smisao: Ovisno o različitim okolnostima, riječ ātmā odnosi se na tijelo um ili dušu. U sustavu yoge, um i uvjetovana duša posebno su važni. Um je središnja točka procesa yoge i stoga se ātmā u ovom stihu odnosi na um. Svrha sustava yoge je ovladati umom i odvojiti ga od vezanosti za predmete osjetila. Ovdje se naglašava da um mora biti ovladan kako bi uvjetovanu dušu mogao izbaviti iz mulja neznanja. U materijalnom postojanju, živo je biće podložno utjecaju uma i osjetila.

Ustvari, čista je duša zapletena u materijalnom svijetu jer se njezin um nalazi pod utjecajem lažna ega, koji želi vladati materijalnom prirodom. Stoga um treba biti ovladati kako ga ne bi privuklo blještavilo materijalne prirode. Na taj način uvjetovana duša može biti spašena. Ne bismo se trebali degradirati privlačnošću koju osjećamo prema predmetima osjetila. Što nas više privlače predmeti osjetila, to se više zaplećemo u materijalno postojanje. Um treba uvijek biti zaokupljen svjesnošću Krišne. To je najbolji način na koji se možemo osloboditi zapletenosti. Riječ hi upotrijebljena je kako bi se to naglasila, odnosno istaknulo da to moramo učiniti. Također je rečeno:

mana eva manusyānām
kāranam bandha-moksayoh
bandhāya visayāsango
muktyai nirvisayam manah

„Za čovjeka je um uzrok i ropstva i oslobođenja. Um koji počiva na predmetima osjetila uzrok je ropstva, a um odvojen od predmeta osjetila uzrok je oslobođenja.” (Amrta-bindu Upanisada 2). Tako je um koji je uvijek zaokupljen svjesnošću Krišne uzrok najvišeg oslobođenja.

(iz Bhagavad-gīte kakva jest; prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)