Otkud inteligencija?

Otkud inteligencija?

Bhagavad-gītā 7.10

bījam māṁ sarva-bhūtānām
viddhi pārtha sanātanam
buddhir buddhimatām asmi
tejas tejasvinām aham

bījam — sjeme; mām — Ja; sarva-bhūtānām — svih živih bića; viddhi — znaj; pārtha — o Prthin sine; sanātanam — izvorno, vječno; buddhih — inteligencija; buddhi-matām — inteligentnih; asmi — Ja sam; tejah — moć; tejasvinām — moćnih; aham — Ja sam.

U svakom slučaju sjeme je njihova života Krišna. Prema vedskim spisima Vrhovna Apsolutna Istina (Brahman) Onaj je iz koga sve emanira. Krišna je Parabrahman, Vrhovni Duh. Parabrahman je o

O Prthin sine, znaj da sam izvorno sjeme sveg postojanja, inteligencija inteligentnih i moć svih moćnika.

Smisao: Bījam znači sjeme; Krišna je sjeme svega. Postoje razna živa bića, pokretna i nepokretna. Ptice, zvjeri, ljudi i mnoga druga živa stvorenja pokretna su živa bića, a drveće i biljke nepokretna – ne mogu se kretati, već samo stajati. Svako biće ima jedan od 8 400 000 oblika života; neka su od njih pokretna, a neka nepokretna. soba, a Brahman nije. Neosobni Brahman počiva na osobnom vidu – to je rečeno u Bhagavad-giti. Prema tome, Krišna je prvobitni izvor svega. On je korijen. Kao što korijen drveta održava čitavo drvo, tako Krišna, izvorni korijen svega, održava sve u materijalnom svijetu. To je potvrđeno u vedskoj književnosti (Katha Upanisada 2.2.13):

nityo nityānām cetanaś cetanānām
eko bahūnām yo vidadhāti kāmān

On je vrhovno vječno biće među svim vječnima. On je najviše od svih živih bića i sam održava sav život. Bez inteligencije ne možemo ništa učiniti, a Krišna kaže da je korijen sve inteligencije. Onaj tko nije inteligentan ne može shvatiti Svevišnju Božansku Osobu, Krišnu.

(iz Bhagavad-gīte kakva jest; prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)