Odvojene energije Boga

Odvojene energije Boga

Bhagavad-gītā 7.4

bhūmir āpo ’nalo vāyuh
kham mano buddhir eva ca
ahankāra itīyam me
bhinnā prakrtir astadhā

bhūmih — zemlja; āpah — voda; analah — vatra; vāyuh — zrak; kham — eter; manah — um; buddhih — inteligencija; eva — zacijelo; ca — i; ahankārah — lažni ego; iti — to; iyam — sve; me — Mojih; bhinnā — odvojenih; prakrtih — energija; astadhā — osam.

Zemlja, voda, vatra, zrak, eter, um, inteligencija i lažni ego Moje su odvojene materijalne energije.

Smisao: Nauk o Bogu raščlanjuje prirodni položaj Boga i Njegovih različith energija. Materijalna se priroda naziva prakrti, odnosno energija Gospodina u Njegovim različitim purusa inkarnacijama (ekspanzijama). To je opisano u Sātvata-tantri:

visnos tu trīni rūpāni
purusākhyāny atho viduh
ekam tu mahatah srastr
dvitīyam tv anda-samsthitam
trtīyam sarva-bhūta-stham
tāni jñātvā vimucyate

“Radi stvaranja materijalnog svijeta potpuna ekspanzija Gospodina Krišne poprima oblike triju Visnua. Prvi, Mahā-Visnu, stvara sveukupnu materijalnu energiju poznatu kao mahat-tattva. Drugi, Garbhodakaśāyī Visnu, ulazi u svaki svemir kako bi u njemu stvorio raznolikosti. Treći, Ksīrodakaśāyī Visnu, poznat kao Paramātmā, ekspandira se kao sveprožimajuća Nad-duša u svim svemirima. Nazočan je čak i u atomima. Onaj tko shvati ta tri Visnua može biti oslobođen materijalne zapletenosti.”

Materijalni je svijet privremeno očitovanje jedne od Gospodinovih energija. Svim djelatnostima materijalnog svijeta upravljaju spomenute tri Visnu ekspanzije Gospodina Krišne. Ti se puruse nazivaju inkarnacije. Onaj tko ne zna nauk o Bogu (Krišni) obično misli da je materijalni svijet stvoren za uživanje živih bića i da su živa bića puruse-uzroci, upravitelji i uživatelji materijalne energije. Prema Bhagavad-gīti taj je ateistički zaključak pogrešan. U navedenom je stihu rečeno da Je Krišna izvorni uzrok materijalnog svijeta. Śrīmad-Bhāgavatam to potvrđuje.

Sastojci materijalnog svijeta Gospodinove su odvojene energije. Čak je i brahmayoti, krajnji cilj impersonalista, duhovna energija koja se očituje na duhovnom nebu. U brahmajyotiju, kojeg impersonalisti smatraju krajnjim, vječnim ciljem, ne postoji duhovna raznolikost kao na Vaikunthalokama. Paramātmā je privremeni, sveprožimajući vid Ksīrodakaśāyī Visnua. Ona ne postoji vječno u duhovnom svijetu. Prema tome, prava Apsolutna Istina je Svevišnja Božanska Osoba Krišna.

On je potpun energetik i posjeduje različite, odvojene i unutarnje, energije. Materijalna se energija sastoji od osam glavnih očitovanja, koja su ovdje opisana. Prvih pet očitovanja-zemlja, voda, vatra, zrak i nebo – nazivaju se golemim ili grubim elementima, koji obuhvaćaju pet predmeta osjetila. Oni su očitovanja fizičkog zvuka, dodira, oblika, okusa i mirisa. Materijalna znanost proučava samo tih deset elemenata i ništa više. No materijalisti zanemaruju ostala tri elementa um, inteligenciju i lažni ego.

Filozofi koji proučavaju djelatnosti uma također nemaju savršeno znanje, jer ne poznaju krajnji izvor, Krišnu. Lažni ego (,,ja sam” i ,,ovo je moje”), koji predstavlja temeljno načelo materijalnog postojanja, obuhvaća deset osjetilnih organa za vršenje materijalnih djelatnosti. Inteligencija se odnosi na cjelokupnu materijalnu kreaciju, zvanu mahat-tattva. Tako se od Gospodinovih osam odvojenih energija očituju dvadeset četiri elementa materijalnog svijeta, koje proučava ateistička sānkhya filozofija. Oni su izvorno ogranci Krišnih energija i odvojeni su od Njega, ali ateistički sānkhya filozofi, koji nemaju veliko znanje, ne znaju da je Krišna uzrok svih uzroka. Predmet sānkhya filozofije samo je očitovanje Krišnine izvanjske energije, opisane u Bhagavad-gīti.

(iz Bhagavad-gite kakva jest, prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)