Caitanya-Caritamrita Adi lila – 2.knjiga – str-85-97

Caitanya-Caritamrita Adi lila – 2.knjiga – str-85-97

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”.

 

 

Pancha Tattva

Caitanya-Caritamrita Adi lila – 2.knjiga – str-76-85

Caitanya-Caritamrita Adi lila – 2.knjiga – str-76-85

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”.

 

 

Pancha Tattva

Lažno Predstavljanje

Lažno Predstavljanje

Caitanya-caritāmrita Antya 20.28

premera svabhava — yahan premera sambandha
sei mane, — ‘krsne mora nahi prema-gandha’

premera svabhava — priroda ljubavi prema Bogu; yahan — gdje; premera sambandha — odnos ljubavi prema Bogu; sei mane — on smatra; krsne — prema Gospodinu Krišni; mora — ja; nahi — nemam; prema-gandha — čak ni tračak ljubavi prema Bogu.

Prirodni simptom ljubavi prema Bogu je da bhakta ne smatra sebe bhaktom. Umjesto toga, uvijek misli da nema čak ni tračak ljubavi prema Krišni.

SMISAO: Šrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura objašnjava da se osobe koje su u stvari vrlo siromašne, jer ne posjeduju čak ni kap ljubavi prema Bogu ili čistog predanog služenja, lažno predstavljaju kao veliki bhakte, mada nikada ne mogu uživati u transcendentalnom blaženstvu predanog služenja. Tobožnji bhakte, poznati kao prakrta-sahajiye, ponekad ispoljavaju simptome devocije kako bi pokazali svoju sreću. Međutim, oni varaju jer su takvi simptomi devocije samo izvanjski. Prakrta-sahajiye ispoljavaju te simptome kako bi pokazali svoj navodni napredak u ljubavi prema Krišni, ali umjesto da ih hvale zbog njihovih simptoma transcendentalnog zanosa, čisti se bhakte ne vole s njima družiti. Savjetuje se da ne izjednačavamo prakrta-sahajiye s čistim bhaktama.

Kada je netko istinski napredan u zanosnoj ljubavi prema Krišni, ne pokušava sebe reklamirati. Umjesto toga, trudi se sve više i više služiti Gospodina. Prakrta-sahajiye ponekad kritiziraju čiste bhakte nazivajući ih filozofima, učenim ljudima, poznavateljima istine ili pažljivim promatračima, ali ne i bhaktama. S druge strane, sebe predstavljaju kao najnaprednije, transcendentalno blažene bhakte, duboko zaokupljene predanim služenjem i lude za kušanjem transcendentalnih draži. Također sebe opisuju kao najnaprednije bhakte u spontanoj ljubavi, poznavatelje transcendentalnih draži i najviše bhakte u bračnoj ljubavi prema Krišni itd.

Ne shvaćajući istinski transcendentalnu prirodu ljubavi prema Bogu, smatraju svoja materijalna osjećanja pokazateljem napretka. Na taj način zagađuju proces predanog služenja. Želeći postati pisci vaišnavskih djela, uvode svoja materijalna shvaćanja života u čisto predano služenje. Zbog svojih materijalističkih shvaćanja, reklamiraju sebe kao poznavatelje transcendentalnih draži, ali ne shvaćaju transcendentalnu prirodu predanog služenja.

(iz Caitanya-caritāmrite, krunskog dragulja vedske književnosti. Prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Dobra Prilika!

Dobra Prilika!

Caitanya-caritāmrita Madhya 20.123

‘sastra-guru-atma’-rupe apanare janana
‘krsna mora prabhu, trata’ — jivera haya jñana

sastra-guru-atma-rupe — u obliku vedske literature, duhovnog učitelja i Nad-duše; apanare janana — izvještava o Sebi; krsna — Gospodin Krišna; mora — moj; prabhu — Gospodin; trata — izbavlja; jivera — uvjetovane duše; haya — postoji; jñana — znanje.

Krišna educira zaboravnu uvjetovanu dušu kroz vedske spise, spoznatog duhovnog učitelja i Nad-dušu. Na taj način uvjetovana duša može shvatiti Svevišnju Božansku Osobu takvu kakva jest, shvaćajući da je Gospodin Krišna njen vječni Gospodar koji je može izbaviti iz okova maye. Tako može steći pravo znanje o svom uvjetovanom stanju života i shvatiti kako da dostigne oslobođenje.

SMISAO: Budući da je zaboravila svoj pravi položaj, uvjetovana duša može prihvatiti pomoć šastra, gurua i Nad-duše u srcu. Krišna se nalazi u srcu svih živih bića kao Nad-duša. U Bhagavad-giti je rečeno:

isvarah sarva-bhutanam hrd-dese ’rjuna tisthati
bhramayan sarva-bhutani yantrarudhani mayaya

“Svevišnji se Gospodin nalazi u svačijem srcu, o Arđuna, i upravlja lutanjima svih živih bića, koja su smještena u stroju sačinjenom od materijalne energije.” (Bg. 18.61)

U obliku šaktyaveša-avatare (književne inkarnacije) Vyasadeve, Krišna poučava uvjetovanu dušu kroz vedske spise. Krišna se izvana pojavljuje kao duhovni učitelj i poučava uvjetovanu dušu kako da postane svjesna Krišne. Kada probudi svoju izvornu svjesnost Krišne, uvjetovana se duša oslobađa materijalnih okova. Tako Svevišnja Božanska Osoba uvijek pomaže uvjetovanoj duši na tri načina – kroz spise, duhovnog učitelja i Nad-dušu u srcu. Gospodin je izbavitelj uvjetovane duše i prihvaća se kao vrhovni Gospodar svih živih bića. Krišna u Bhagavad-giti (18.66) kaže:

sarva-dharman parityajya mam ekam saranam vraja
aham tvam sarva-papebhyo moksayisyami ma sucah

Istu uputu nalazimo u svim vedskim spisima. Sadhu, šastra i guru djeluju kao Krišnini predstavnici, a pokret svjesnosti Krišne prisutan je u cijelom univerzumu. Svatko tko iskoristi tu priliku biva oslobođen.

(iz Caitanya-caritāmrite, krunskog dragulja vedske književnosti. Prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Svrha Vedskih Spisa

Svrha Vedskih Spisa

Caitanya-caritāmrita Madhya 20.122

maya-mugdha jivera nahi svatah krsna-jñana
jivere krpaya kaila krsna veda-purana

maya-mugdha — opčinjena iluzornom energijom; jivera — uvjetovana duša; nahi — nema; svatah — samim tim; krsna-jñana — znanje o Krišni; jivere — prema uvjetovanoj duši; krpaya — iz samilosti; kaila — predstavio; krsna — Gospodin Krišna; veda-purana — vedsku literaturu i Purane (dopunske vedske spise).

“Uvjetovana duša ne može oživjeti svoju svjesnost Krišne vlastitim naporima, ali Gospodin Krišna je iz bezuzročne milosti sastavio vedske spise i njihove dopune, Purane.”

SMISAO: Uvjetovana je duša zbunjena Gospodinovom iluzornom energijom (mayom). Dužnost maye je da uvjetovanu dušu, koja je zaboravila svoj odnos s Krišnom, drži u tom stanju zaborava. Tako živo biće zaboravlja svoj pravi identitet duhovne duše, brahmana, i umjesto da spozna svoj pravi položaj, smatra sebe tvorevinom materijalne energije. U Šrimad-Bhagavatamu (1.7.5.) je rečeno:

yaya sammohito jiva atmanam tri-gunatmakam
paro ’pi manute ’nartham tat-krtam cabhipadyate

“Pod utjecajem vanjske energije, živo biće, mada je transcendentalno prema gunama materijalne prirode, smatra sebe materijalnom tvorevinom i tako biva izloženo posljedicama materijalnih bijeda.” U ovom je stihu opisano kako maya djeluje na uvjetovanu dušu. Smatrajući sebe tvorevinom materijalne energije, uvjetovana duša služi materijalnu energiju na toliko mnogo načina i postaje sluga požude, gnjeva, pohlepe i zavisti. Na taj način u potpunosti postaje sluga iluzorne energije. Kasnije, zbunjena duša postaje sluga umne spekulacije, ali u svakom slučaju, jednostavno biva prekrivena iluzornom energijom.

Iz Svoje bezuzročne milosti i samilosti, Krišna se inkarnirao kao Vyasadeva da bi sastavio različite vrste vedskih spisa. Vyasadeva je saktyavesa-avatara Gospodina Krišne, koji je veoma milostivo predstavio te spise kako bi osvijestio uvjetovane duše. Na žalost, u današnje vrijeme uvjetovane duše vode demoni, koji ne mare za vedske spise. Mada postoji neizmjerna riznica znanja, ljudi čitaju beskorisnu literaturu koja im neće dati nikakva obavještenja o tome kako da se oslobode okova maye

(iz Caitanya-caritāmrite, krunskog dragulja vedske književnosti. Prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Caitanya-Caritamrita Adi lila – 2.knjiga – str-59-76

Caitanya-Caritamrita Adi lila – 2.knjiga – str-59-76

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”.

 

 

Pancha Tattva

Caitanya-Caritamrita Adi lila – 2.knjiga – str-40-59

Caitanya-Caritamrita Adi lila – 2.knjiga – str-40-59

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”.

 

 

Pancha Tattva

Caitanya-Caritamrita Adi lila – 2.knjiga – str-14-40

Caitanya-Caritamrita Adi lila – 2.knjiga – str-14-40

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”.

 

 

Pancha Tattva

Caitanya-Caritamrita Adi lila – 2.knjiga – str-1-14

Caitanya-Caritamrita Adi lila – 2.knjiga – str-1-14

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”.

 

 

Pancha Tattva

Caitanya-Caritamrita Adi lila – 1.knjiga – str-401-434

Caitanya-Caritamrita Adi lila – 1.knjiga – str-401-434

Svako čitanje možete poslušati na samoj stranici ili ga skinuti na svoje računalo u MP3 formatu klikom na “Download”.

 

 

Pancha Tattva