Ništa dodao – ništa oduzeo

Ništa dodao – ništa oduzeo

CC Madhya 2.93.

vandon sabāra śrī-carana
chota bada bhakta-gana,
sabe more karaha santosa
rūpa-raghunātha jāne yata
svarūpa-gosāñira mata,
tāi likhi’ nāhi mora dosa

chota — male; bada — velike; bhakta-gana — bhakte; vandon — obožavam; sabāra — svih njih; śrī-carana — lotosolika stopala; sabe — svi vi; more — sa mnom; karaha — molim vas budite; santosa — zadovoljni; svarūpa-gosāñira mata — gledište Svarūpa Dāmodara Gosvāmīja; rūpa-raghunātha — Rūpe i Raghunāthe; jāne — znam; yata — sve; tāi — što je; likhi’ — napisano; nāhi — nema; mora — moje; dosa — greške.

Obožavam lotosolika stopala svih bhakta, i naprednih i početnika. Molim sve bhakte da budu zadovoljni sa mnom. Ja sam bezgrešan, jer sam ovdje napisao sve što sam saznao od Svarūpa Dāmodare Gosvāmīja i Rūpe i Raghunāthe Goswamija. Ništa nisam dodao ili oduzeo od njihovog prikaza.

Smisao: Prema Śrīla Bhaktisiddhānti Sarasvatī Thākuri, postoje tri vrste bhakta: bhajana-vijña (eksperti u predanom služenju), bhajana-śīla (bhakte koji predano služe), krsna-nāme dīksita krsna-nāma-kārī (inicirani bhakte koji pjevaju i mantraju). Pisac Caitanya-caritāmrite moli za milost sve te bhakte, moleći ih da budu zadovoljni s njim. On kaže: “Neka bhakte početnici – bhakte koji veoma vješto raspravljaju, iako nemaju nikakvu predstavu o naprednom predanom služenju, koji smatraju da su veoma napredni zato što oponašaju smārta-brāhmane – neka takvi bhakte ne budu nezadovoljni sa mnom, misleći da sam počinio neke greške. S velikom poniznošću ih molim za oproštaj, ali mogu reći da osobno nisam imao nikakvu želju da bilo što dodam ili oduzmem. Napisao sam samo ono što sam čuo u učeničkom nasljeđu, jer sam se predao lotosolikim stopalima prethodnih acarya kao što su Svarūpa Dāmodara, Raghunātha dāsa Gosvāmī i Rūpa Gosvāmī. Napisao sam samo ono što sam čuo od njih.”

(iz Caitanya-caritamrite; prijevod i komentari A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)