Razgovori s Božanstvom

Razgovori s Božanstvom

CC Madhya 5.97.

hāsiñā gopāla kahe, — “śunaha, brāhmana
tomāra pāche pāche āmi kariba gamana

hāsiñā — smješeći se; gopāla — Gospodin Gopāla; kahe — kaže; śunaha — samo saslušaj; brāhmana — dragi Moj brāhmana; tomāra — tebe; pāche pāche — iza; āmi — Ja; kariba—gamana — hodat ću.

Śrī Gopālajī se tada nasmješio i rekao: “Dragi Moj brahmana, saslušaj Me. Ja ću hodati za tobom i tako ću te pratiti.”

Smisao: Razgovor između Gospodina Šri Krišne i brahmane dokazuje da Gospodin u Svom arcā-mūrtiju, ili obliku načinjenom od materijalnih elemenata, nije materijalan, jer su materijalni elementi, kao što je rečeno u Bhagavad-gīti, također dio Gospodinove energije, mada su odvojeni od Gospodina. Budući da su elementi Gospodinova vlastita energija i budući da nema razlike između energije i energetika, Gospodin se može pojaviti u bilo kojem elementu. Kao što sunce može djelovati kroz sunčevu svjetlost i tako širiti toplinu i svjetlost, tako se Krišna Svojom nepojmljivom moći može pojaviti u Svom izvornom duhovnom obliku u bilo kojem materijalnom elementu, kao što su kamen, drvo, slika, zlato, srebro i dragulji, jer su svi materijalni elementi Njegova energija. Śāstre (vedski spisi) upozoravaju – arcye visnau śilā-dhīh nārakī sah: nikada ne bismo mjeli misliti da je arcā-mūrti, Božanstvo u hramu, kamen, drvo ili bilo koji drugi materijalni element.

Budući da je bio utemeljen na naprednom nivou devocije, mladi brahmana je znao da Božanstvo Gopale nije bilo kamen, iako je tako izgledalo, već sin Nande Mahārāja, sam Vrajendra-nandana. Kao takvo Božanstvo može djelovati na isti način kao Gospodin u Svom izvornom obliku Krišne. Gospodin Krišna je razgovarao s mladim brahmanom samo da bi provjerio njegovo znanje o arcā-vigrahi. Drugim riječima, oni koji su shvatili nauk o Krišni – Krišninom imenu, obliku i odlikama – mogu također razgovarati s Božanstvom. Međutim, običnoj osobi će se činiti da je Božanstvo napravljeno od kamena, drveta ili nekog drugog materijala. U višem smislu, ništa nije zaista materijalno, jer svi materijalni elementi izvorno emaniraju iz vrhovnog duhovnog bića. Budući da je svemoćan, sveprisutan i sveznajući, Krišna sa Svojim bhaktama može uspostaviti odnos u bilo kom obliku bez ikakvih poteškoća. Gospodinovom milošću, bhakta savršeno dobro shvaća Gospodinovo ponašanje. On može razgovarati s Gospodinom licem u lice.

(iz Caitanya-caritamrite; prijevod i komentari A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)