Inkarnacija Boga u dobu Kali

Inkarnacija Boga u dobu Kali

CC Madhya 11.100.

krsna-varnam tvisākrsnam
sāngopāngāstra-pārsadam
yajñaih sankīrtana-prāyair
yajanti hi su-medhasah

krsna-varnam — ponavljajući slogove krs-na; tvisā — sa sjajem; akrsnam — ne crnim (zlatnim); sa-anga — zajedno sa sljedbenicima; upānga — slugama; astra — oružjem; pārsadam — povjerljivim pratiocima; yajñaih — žrtvom; sankīrtana-prāyaih — koja se sastoji uglavnom od skupnog pjevanja; yajanti — obožavaju; hi — svakako; su-medhasah — inteligentne osobe.

“U dobu Kali, inteligentne osobe skupnim pjevanjem obožavaju inkarnaciju Boga koja neprestano pjeva ime Krišne. Mada Njegova put nije tamna, On je sam Krišna. Okružen je Svojim sljedbenicima, slugama, oružjem i povjerljivim pratiocima.”

“Kralj je rekao: „Prema svjedočanstvima izloženim u razotkrivenim spisima može se zaključiti da je Gospodin Śri Caitanya Mahāprabhu sam Gospodin Krišna. Zašto Ga onda učenjaci ponekad zanemaruju?”

Bhattācārya je odgovorio: „Samo onaj tko je dobio tračak Gospodinove milosti može shvatiti da je Gospodin Śri Caitanya Mahāprabhu Krišna. Nitko drugi to ne može.”

Smisao: Sankirtana pokret može širiti osoba kojoj je Gospodin Krišna posebno naklonjen (krsna-śakti vinā nahe tāra pravartana). Bez Gospodinove milosti nitko ne može širiti Gospodinovo Sveto Ime. Onaj tko može pronositi slave Gospodinovog Svetog Imena se prema riječima Bhaktisiddhānte Sarasvatija naziva labdha-caitanya. Labdha-caitanya je onaj tko je probudio svoju izvornu svjesnost Krišne. Utjecaj čistih bhakta svjesnih Krišne je takav da može odmah probuditi u drugima svjesnost Krišne i navesti ih da transcendentalno služe Krišnu s ljubavlju. Na taj se način povećava broj potomaka čistih bhakta, a Caitanya Mahāprabhu nalazi veliko zadovoljstvo u povećavanju broja Njegovih bhakta.

Riječ sumedhasah znači „vrlo inteligentan”. Kada je netko vrlo inteligentan, može povećati interes običnih ljudi za ljubav prema Caitanyi Mahāprabhuu i, kroz Njega, prema Radha-Krišni. Djelatnosti profesionalnih pjevača i plesača koji ne žele shvatiti Śri Caitanyu Mahāprabhua i koji pjevaju i plešu za novac su materijalne, uprkos njihovom tobožnjem umijeću. Ako netko nema punu vjeru u Śri Caitanya Mahāprabhua, ne može pravilno pjevati i plesati u sankirtana pokretu. Umjetno pjevanje i plesanje može biti uzrokovano nekim osjećajima ili uzbuđenošću, ali to ne može pomoći osobi da napreduje u svjesností Krišne.

Ako osoba ne dobije milost Śri Caitanye Mahāprabhua, ne može prihvatiti Gospodina kao Svevišnju Božansku Osobu, uprkos svojoj učenosti ili gledanju i slušanju.”

Smisao: Isti principi vrijede i za demonske osobe, čak i ako pripadaju samprādayi (učeničkom slijedu) Gospodina Śri Caitanye Mahāprabhua. Ako ne dobije Gospodinovu posebnu moć, osoba ne može propovijedati Njegove slave po cijelom svijetu. Mada netko može slaviti sebe kao učenog sljedbenika Śri Caitanye Mahāprabhua i može pokušati propovijedati Gospodinovo Sveto Ime po cijelome svijetu, ako nije stekao naklonost Śri Caitanye Mahāprabhua naći će greške u čistom bhakti i neće moći shvatiti kako je propovjednik dobio moć od Gospodina Caitanye. Smatra se da je onaj tko kritizira pokret svjesnosti Krišne koji se sada širi po cijelome svijetu ili nalazi greške pokretu ili vođi pokreta, lišen milosti Śri Caitanye Mahāprabhua.

(iz Caitanya-Caritamrite; autor A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)