Načela napredne civilizacije

Načela napredne civilizacije

Śrīmad-Bhāgavatam 1.17.24.

tapah śaucam dayā satyam
iti pādāh krte krtāh
adharmāmśais trayo bhagnāh
smaya-sanga-madais tava

tapah — strogost; śaucam — čistoća; dayā — milosrđe; satyam — istinoljubivost; iti — tako; pādāh — noge; krte — u dobu Satya; krtāh — čvrste; adharma — bezbožnost; amśaih — dijelovima; trayah — tri spojena; bhagnāh — slomljene; smaya — ponos; sanga — pretjerano druženje sa ženama; madaih — opijanje; tava — tvoje.

U Satya-yugi [dobu istinoljubivosti] stajao si čvrsto na svoje četiri noge utemeljene na načelima strogosti, čistoće, milosrđa i istinoljubivosti. Međutim, sada su ti tri noge slomljene zbog porasta bezbožnosti u obliku ponosa, požude prema ženama i opijanja.

Smisao: Obmanjujuća energija, materijalna priroda, može djelovati na živa bića razmjerno njihovom podlijeganju iluzornim čarima maye. Noćni su leptiri očarani blještavim sjajem svjetla i tako postaju žrtvom vatre. Slično tome, obmanjujuća energija uvijek mami uvjetovane duše da postanu žrtve vatre iluzije, a vedski ih spisi upozoravaju da ne postanu njezine žrtve već da je se oslobode. Vede nas upozoravaju da ne idemo u tamu neznanja već kročimo putem napretka i svjetla. Sam Gospodin također upozorava da je obmanjujuća moć materijalne energije previše snažna da bi se mogla nadvladati, ali onaj tko se potpuno preda Gospodinu može to lako učiniti. No predati se lotosolikim stopalima Gospodina također nije Iako.

Takvo je predavanje moguće za osobe koje slijede načela strogosti, čistoće, milosrđa i istinoljubivosti. Ova su četiri načela napredne civilizacije bila istaknuta u dobu Satya. U tom je dobu praktički svako ljudsko biće bilo kvalificirani brahmana najvišeg reda, a sa stajališta duhovnih redova života svi su bili paramahamse, najuzvišenije osobe u redu odricanja. S kulturnog stajališta, ljudska bića nisu bila nimalo podložna obmanjujućoj energiji. Takvi su ljudi snažnog karaktera bili sposobni da se izbave iz okova maye. No postupno, kako su se temeljna načela brahmanske kulture, strogost, čistoća, milosrđe i istinoljubivost, smanjivala razmjerno povećanju ponosa, vezanosti za žene i opijanja, put se spasenja ili put transcendentalnog blaženstva povukao daleko od ljudskog društva.
Nastavak teksta...

Odmicanjem doba Kali, ljudi postaju veoma ponosni i vezani za žene i opijanje. Pod njegovim utjecajem, čak je i siromah ponosan na svoj novčić, žene se uvijek odijevaju privlačno kako bi osvojile umove muškaraca, a muškarci se odaju vinu, pušenju, čaju, žvakanju duhana itd. Sve su te navike, ili takozvani napredak civilizacije, osnovni uzroci bezbožnosti i zato nije moguće spriječiti korupciju, mito i nepotizam. Čovjek ne može spriječiti sva ova zla jednostavno zakonskim odredbama i policijom, ali može izliječiti bolest uma pravim lijekom, podupiranjem načela brahmanske kulture ili načela strogosti, čistoće, milosrđa i istinoljubivosti. Suvremena civilizacija i gospodarski razvoj stvaraju novo siromaštvo i oskudicu što ima za posljedicu da se čak i osnovne potrepštine mogu nabaviti samo na crnom tržištu.

Ako vođe i bogataši društva milostivo odvoje pedeset posto svoga bogatstva za mase zavedenih ljudi i obrazuju ih u svjesnosti Boga, u znanju o Bhāgavatamu, doba Kali sigurno će biti poraženo u pokušaju zarobljavanja uvjetovanih duša. Moramo uvijek imati na umu da će lažni ponos ili preveliko isticanje vlastitih vrijednosti života, nedolična vezanost za žene ili druženje s njima i opijanje odvratiti ljudsku civilizaciju s puta mira, ma koliko ljudi glasno zahtijevali mir u svijetu. Propovijedanje načela Bhāgavatama automatski će ljude učiniti ozbiljnim, čistim iznutra i izvana, milostivim prema onima koji pate i istinoljubivim u svakodnevnom ponašanju. To je način ispravljanja pogrešaka ljudskoga društva, koje su veoma istaknute u današnje vrijeme.
Zatvori

(iz Śrīmad-Bhāgavatama, krunskog dragulja vedske književnosti; Prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)