Gdje prebiva Kali?

Gdje prebiva Kali?

Śrīmad-Bhāgavatam 1.17.38.

sūta uvāca
abhyarthitas tadā tasmai
sthānāni kalaye dadau
dyūtam pānam striyah sūnā
yatrādharmaś catur-vidhah

sūtah uvāca — Sūta Gosvāmī reče; abhyarthitah — budući da ga je tako zamolio; tadā — tada; tasmai — njemu; sthānāni — mjesta; kalaye — oličenju doba Kali; dadau — dopustio; dyūtam — kockanje; pānam — opijanje; striyah — nezakonito druženje sa ženama; sūnā — klanje životinja; yatra — gdje god; adharmah — grešne aktivnosti; catuh-vidhah — četiri vrste.

Suta Gosvami reče: Budući da ga je oličenje doba Kali tako zamolilo, Maharaja Pariksit dopustio mu je da boravi na mjestima gdje se kocka, opija, prostituira i gdje se kolju životinje.

Smisao: Temeljna načela bezbožnosti, kao što su ponos, prostitucija, opijanje i laž, uništavaju četiri načela religije, strogost, čistoću, milosrđe i istinoljubivost. Kali je dobio dopuštenje da živi na četiri mjesta koja je kralj odredio, na mjestu gdje se kocka, prostituira, opija i tamo gdje se kolju životinje. Śrīla Jīva Gosvāmī izjavljuje da je opijanje koje se protivi načelima spisa, kao što je sautrāmanī-yajña, druženje sa ženama izvan braka i ubijanje životinja, suprotno odredbama svetih spisa i bezbožno.

U Vedama postoje dvije vrste propisa, za pravrtte, osobe zaokupljene materijalnim uživanjem, i za nivrtte, one koji se pokušavaju osloboditi materijalnog ropstva. Vedski spisi nalažu pravrttama  da postupno reguliraju svoje djelatnosti i usmjere ih na put oslobođenja. Zato se onima koji se nalaze na najnižem stupnju neznanja i koji se odaju vinu, ženama i jedenju mesa katkada preporučuje pijenje vršenjem sautrāmanī-yajñe, druženje sa ženama putem ženidbe i jedenje mesa ponuđenog u obredu žrtvovanja. Takve su preporuke u vedskoj književnosti namijenjene određenom staležu ljudi, ne svima.

No budući da su ti nalozi Veda namijenjeni određenoj vrsti osoba, takve se djelatnosti ne smatraju adharmom. Hrana jednog čovjeka može biti otrov za druge; slično tome, ono što se preporučuje osobama u guni neznanja može biti otrov za osobe u guni vrline. Stoga Śrīla Jīva Gosvāmī Prabhu potvrđuje da se preporuke svetih spisa za određenu vrstu ljudi nikada ne smiju smatrati adharmom, bezbožnim. No takve su djelatnosti zapravo adharma i nikada se ne smiju poticati.

Preporuke svetih spisa nisu namijenjenje poticanju adharme već postupnom usmjeravanju nužne adharme na put dharme. Slijedeći stope Mahārāja Parīksita dužnost je svih vladara pobrinuti se da se u državi uspostave načela religije, strogost, milosrđe i istinoljubivost, a načela bezbožnosti, ponos, nezakonito druženje sa ženama ili prostitucija, opijanje i laganje, spriječe na svaki način. Da bi se izvukla dobit iz lošega posla, Kali se može preseliti na mjesta kockanja, opijanja, prostituiranja i klanja ako takva mjesta postoje.

Oni koji su odani tim bezbožnim navikama mogu se regulirati nalozima svetih spisa. Ni u kakvim okolnostima nijedna država ih ne smije poticati. Drugim riječima, država treba bezuvjetno spriječiti sve vrste kockanja, opijanja. prostitucije i laži.

(iz Śrīmad-Bhāgavatama, krunskog dragulja vedske književnosti. Prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)