Nektar za smrtna bića

Nektar za smrtna bića

Śrīmad-Bhāgavatam 1.18.11.

rsaya ūcuh
sūta jīva samāh saumya
śāśvatīr viśadam yaśah
yas tvam śamsasi krsnasya
martyānām amrtam hi nah

rsayah ūcuh — dobri mudraci rekoše; sūta — o Sūta Gosvāmī; jīva — želimo da živiš; samāh — mnogo godina; saumya — dostojanstven; śāśvatīh — vječan; viśadam — posebno; yaśah — u slavi; yah tvam — jer ti; śaṁsasi — lijepo govoriš; krsnasya — Śrī Krišne; martyānām — onih koji umiru; amrtam — vječnost života; hi — zacijelo; nah — naš.

Dobri mudraci rekoše: O dostojanstveni Sūta Gosvāmī! Poživi mnogo godina i budi vječno slavan jer vrlo lijepo govoriš o djelatnostima Šri Krišne, Božanske Osobe! To je nektar za smrtna bića kao što smo mi.

Smisao: Kada slušamo o transcendentalnim odlikama i djelatnostima Božanske Osobe, možemo se uvijek sjećati Gospodinovih riječi u Bhagavad-gīti (4.9). Čak i kada djeluje u ljudskom društvu, sva su Njegova djela transcendentalna jer ih očituje Njegova duhovna energija koja se razlikuje od Njegove materijalne energije. Kao što je rečeno u Bhagavad-gīti, takva se djela nazivaju divyam. To znači da Gospodin ne djeluje niti se rada kao obično živo biće pod nadzorom materijalne energije, niti je Njegovo tijelo materijalno ili promjenjivo kao tijelo običnih živih bića.

Tko shvati ovu činjenicu, od Gospodina ili osobe koju je On opunomoćio, po napuštanju sadašnjega materijalnog tijela više se ne rađa. Takvoj se prosvijetljenoj duši dopušta ulazak u duhovno carstvo Gospodina u kojem se zaokuplja transcendentalnim služenjem punim ljubavi za Gospodina. Stoga, što više slušamo o transcendentalnim djelatnostima Gospodina, opisanim u Bhagavad-gīti i Śrīmad-Bhāgavatamu, to više spoznajemo Njegovu transcendentalnu prirodu i tako sigurno napredujemo na putu povratka Bogu.

(iz Śrīmad-Bhāgavatama, krunskog dragulja vedske književnosti. Prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)