Bez straha od smrti

Bez straha od smrti

Śrimad-Bhagavatam 1.19.15

tam mopayatam pratiyantu vipra
ganga ca devi dhrta-cittam ise
dvijopasrstah kuhakas taksako va
dasatv alam gayata visnu-gathah

tam — zbog toga; ma — ja; upayatam — uzeo utočište; pratiyantu — prihvatite me; viprah — o brahmane; ganga — majka Ganga; ca — također; devi — izravni predstavnik Gospodina; dhrta — stavio; cittam — u srce; ise — Gospodina; dvija-upasrstah — koju je stvorio brahmana; kuhakah — neka čarolija; taksakah — krilata zmija; va — ili; dasatu — neka ugrize; alam — bez odlaganja; gayata — molim vas nastavite pjevati; visnu-gathah — o djelima Višnua.

O brahmane, prihvatite me kao potpuno predanu dušu i neka me majka Ganga, Gospodinov predstavnik, također prihvati na taj način, jer sam već stavio Gospodinova lotosolika stopala u svoje srce! Neka me krilata zmija ili neko magično stvorenje koje je brahmana stvorio odmah ugrize! Jedino želim da svi nastavite pjevati o djelima Šri Višnua.

SMISAO: Čim se netko potpuno preda lotosolikim stopalima Svevišnjega, više se ne boji smrti. Ozračje stvoreno prisutnošću Gospodinovih velikih bhakta na obali Gange i kraljevo potpuno prihvaćanje Gospodinovih lotosolikih stopala bili su dovoljno jamstvo da će se Maharaja Pariksit vratiti Bogu. Tako se kralj oslobodio sveg straha od smrti.

(iz Śrīmad-Bhāgavatama, krunskog dragulja vedske književnosti. Prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Bez straha od smrti

Bez straha od smrti

Śrimad-Bhagavatam 1.19.15

tam mopayatam pratiyantu vipra
ganga ca devi dhrta-cittam ise
dvijopasrstah kuhakas taksako va
dasatv alam gayata visnu-gathah

tam — zbog toga; ma — ja; upayatam — uzeo utočište; pratiyantu — prihvatite me; viprah — o brahmane; ganga — majka Ganga; ca — također; devi — izravni predstavnik Gospodina; dhrta — stavio; cittam — u srce; ise — Gospodina; dvija-upasrstah — koju je stvorio brahmana; kuhakah — neka čarolija; taksakah — krilata zmija; va — ili; dasatu — neka ugrize; alam — bez odlaganja; gayata — molim vas nastavite pjevati; visnu-gathah — o djelima Višnua.

O brahmane, prihvatite me kao potpuno predanu dušu i neka me majka Ganga, Gospodinov predstavnik, također prihvati na taj način, jer sam već stavio Gospodinova lotosolika stopala u svoje srce! Neka me krilata zmija ili neko magično stvorenje koje je brahmana stvorio odmah ugrize! Jedino želim da svi nastavite pjevati o djelima Šri Višnua.

SMISAO: Čim se netko potpuno preda lotosolikim stopalima Svevišnjega, više se ne boji smrti. Ozračje stvoreno prisutnošću Gospodinovih velikih bhakta na obali Gange i kraljevo potpuno prihvaćanje Gospodinovih lotosolikih stopala bili su dovoljno jamstvo da će se Maharaja Pariksit vratiti Bogu. Tako se kralj oslobodio sveg straha od smrti.

(iz Śrīmad-Bhāgavatama, krunskog dragulja vedske književnosti. Prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Bez straha od smrti

Bez straha od smrti

Śrimad-Bhagavatam 1.19.15

tam mopayatam pratiyantu vipra
ganga ca devi dhrta-cittam ise
dvijopasrstah kuhakas taksako va
dasatv alam gayata visnu-gathah

tam — zbog toga; ma — ja; upayatam — uzeo utočište; pratiyantu — prihvatite me; viprah — o brahmane; ganga — majka Ganga; ca — također; devi — izravni predstavnik Gospodina; dhrta — stavio; cittam — u srce; ise — Gospodina; dvija-upasrstah — koju je stvorio brahmana; kuhakah — neka čarolija; taksakah — krilata zmija; va — ili; dasatu — neka ugrize; alam — bez odlaganja; gayata — molim vas nastavite pjevati; visnu-gathah — o djelima Višnua.

O brahmane, prihvatite me kao potpuno predanu dušu i neka me majka Ganga, Gospodinov predstavnik, također prihvati na taj način, jer sam već stavio Gospodinova lotosolika stopala u svoje srce! Neka me krilata zmija ili neko magično stvorenje koje je brahmana stvorio odmah ugrize! Jedino želim da svi nastavite pjevati o djelima Šri Višnua.

SMISAO: Čim se netko potpuno preda lotosolikim stopalima Svevišnjega, više se ne boji smrti. Ozračje stvoreno prisutnošću Gospodinovih velikih bhakta na obali Gange i kraljevo potpuno prihvaćanje Gospodinovih lotosolikih stopala bili su dovoljno jamstvo da će se Maharaja Pariksit vratiti Bogu. Tako se kralj oslobodio sveg straha od smrti.

(iz Śrīmad-Bhāgavatama, krunskog dragulja vedske književnosti. Prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)