Zašto dolaze Avatari?

Zašto dolaze Avatari?

Šrimad-Bhagavatam 1.19.23.

samagatah sarvata eva sarve
veda yatha murti-dharas tri-prsthe
nehatha namutra ca kascanartha
rte paranugraham atma-silam

samagatah — okupljeni; sarvatah — sa svih strana; eva — zacijelo; sarve — svi vi; vedah — vrhovno znanje; yatha — kao; murti-dharah — utjelovljeno; tri-prsthe — na Brahminom planetu (smještenom iznad tri planetarna sustava, viših, srednjih i nižih svjetova); na — ne; iha — u ovome svijetu; atha — zatim; na — niti; amutra — u drugome svijetu; ca — također; kascana — neki drugi; arthah — interes; rte — osim; para — ostali; anugraham — čineći dobro; atma-silam — vlastita priroda.

O veliki mudraci, došavši iz svih krajeva svemira, milostivo ste se okupili ovdje. Svi ste jednako dobri kao utjelovljenje vrhovnoga znanja koje prebiva na planetu iznad triju svjetova [Satyaloki]. Zato ste prirodno skloni činiti dobro drugima i nemate drugih interesa, ni u ovom niti u sljedećem životu.

SMISAO: Šest vrsta obilja – bogatstvo, snaga, slava, ljepota, znanje i moć odricanja, izvorno su različite osobine Apsolutne Božanske Osobe. Živa bića, sastavni djelići Vrhovnoga Bića, djelomično posjeduju sve ove osobine i do sedamdeset osam posto.

U materijalnom svijetu, ove su osobine (do sedamdeset osam posto Gospodinovih osobina) prekrivene materijalnom energijom, kao što je sunce prekriveno oblakom. U usporedbi s izvornim sjajem, moć prekrivenog sunca vrlo je slaba. Slično tome, izvorna boja živoga bića s takvim osobinama gotovo iščezava.

Postoje tri planetarna sustava, niži, srednji i viši svjetovi. Ljudska bića na Zemlji smještena su na početku srednjih svjetova, a živa bića kao što su Brahma i njegovi suvremenici žive u višim svjetovima, od kojih je najviši Satyaloka. Na Satyaloki stanovnici su potpuno upućeni u vedsku mudrost i tako je raspršen mistični oblak materijalne energije. Zato su poznati kao utjelovljene Vede.

Potpuno svjesne i svjetovnog i transcendentalnog znanja, takve osobe ne zanimaju ni materijalni ni transcendentalni svjetovi. Oni su bhakte bez želja. U materijalnom svijetu nemaju što postići, a u transcendentalnom su svijetu potpuni u sebi. Zašto onda dolaze u materijalni svijet? Po naredbi Gospodina, silaze na različite planete kao mesije kako bi izbavili pale duše. Dolaze na Zemlju i čine dobro ljudima svijeta u različitim okolnostima i različitim klimatskim uvjetima. Nemaju što činiti u ovome svijetu osim da spašavaju pale duše koje trunu u materijalnom postojanju, obmanute materijalnom energijom.

(iz Śrīmad-Bhāgavatama, krunskog dragulja vedske književnosti. Prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Zašto dolaze Avatari?

Zašto dolaze Avatari?

Šrimad-Bhagavatam 1.19.23.

samagatah sarvata eva sarve
veda yatha murti-dharas tri-prsthe
nehatha namutra ca kascanartha
rte paranugraham atma-silam

samagatah — okupljeni; sarvatah — sa svih strana; eva — zacijelo; sarve — svi vi; vedah — vrhovno znanje; yatha — kao; murti-dharah — utjelovljeno; tri-prsthe — na Brahminom planetu (smještenom iznad tri planetarna sustava, viših, srednjih i nižih svjetova); na — ne; iha — u ovome svijetu; atha — zatim; na — niti; amutra — u drugome svijetu; ca — također; kascana — neki drugi; arthah — interes; rte — osim; para — ostali; anugraham — čineći dobro; atma-silam — vlastita priroda.

O veliki mudraci, došavši iz svih krajeva svemira, milostivo ste se okupili ovdje. Svi ste jednako dobri kao utjelovljenje vrhovnoga znanja koje prebiva na planetu iznad triju svjetova [Satyaloki]. Zato ste prirodno skloni činiti dobro drugima i nemate drugih interesa, ni u ovom niti u sljedećem životu.

SMISAO: Šest vrsta obilja – bogatstvo, snaga, slava, ljepota, znanje i moć odricanja, izvorno su različite osobine Apsolutne Božanske Osobe. Živa bića, sastavni djelići Vrhovnoga Bića, djelomično posjeduju sve ove osobine i do sedamdeset osam posto.

U materijalnom svijetu, ove su osobine (do sedamdeset osam posto Gospodinovih osobina) prekrivene materijalnom energijom, kao što je sunce prekriveno oblakom. U usporedbi s izvornim sjajem, moć prekrivenog sunca vrlo je slaba. Slično tome, izvorna boja živoga bića s takvim osobinama gotovo iščezava.

Postoje tri planetarna sustava, niži, srednji i viši svjetovi. Ljudska bića na Zemlji smještena su na početku srednjih svjetova, a živa bića kao što su Brahma i njegovi suvremenici žive u višim svjetovima, od kojih je najviši Satyaloka. Na Satyaloki stanovnici su potpuno upućeni u vedsku mudrost i tako je raspršen mistični oblak materijalne energije. Zato su poznati kao utjelovljene Vede.

Potpuno svjesne i svjetovnog i transcendentalnog znanja, takve osobe ne zanimaju ni materijalni ni transcendentalni svjetovi. Oni su bhakte bez želja. U materijalnom svijetu nemaju što postići, a u transcendentalnom su svijetu potpuni u sebi. Zašto onda dolaze u materijalni svijet? Po naredbi Gospodina, silaze na različite planete kao mesije kako bi izbavili pale duše. Dolaze na Zemlju i čine dobro ljudima svijeta u različitim okolnostima i različitim klimatskim uvjetima. Nemaju što činiti u ovome svijetu osim da spašavaju pale duše koje trunu u materijalnom postojanju, obmanute materijalnom energijom.

(iz Śrīmad-Bhāgavatama, krunskog dragulja vedske književnosti. Prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)