Tri vida Apsolutne Istine

Tri vida Apsolutne Istine

Śrīmad-Bhāgavatam 1.2.11

vadanti tat tattva-vidas
tattvam yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate

vadanti — kažu; tat — to; tattva-vidah — učene duše; tattvam — Apsolutna istina; yat — koja; jñānam — znanje; advayam — nepodvojena; brahma iti — poznata kao Brahman; paramātmā iti — poznata kao Paramātmā; bhagavān iti — poznata kao Bhagavān; śabdyate — naziva se.

Učeni transcendentalisti koji su spoznali Apsolutnu Istinu nazivaju tu nepodvojenu bit Brahmanom, Paramātmom ili Bhagāvanom.

Smisao: Apsolutna je Istina i subjekt i objekt, i u Njoj nema kvalitativne razlike. Stoga su Brahman, Paramātmā i Bhagāvan kvalitativno istovjetni. Istu tu bit proučavatelji Upaniṣada spoznaju kao neosobni Brahman, hiranyagarbe ili yogīji kao lokaliziranu Paramātmu, a bhakte kao Bhagāvana. Drugim riječima, Bhagāvan, Božanska Osoba, predstavlja Najviši vid Apsolutne Istine. Paramātmā je djelomična predstava Svevišnjeg Gospodina, a neosobni je Brahman Njegov blistavi sjaj, kao što su sunčeve zrake sjaj boga sunca. Manje razboriti predstavnici spomenutih škola katkada nastoje dokazati superiornost vlastite spoznaje, no oni koji savršeno vide Apsolutnu Istinu dobro znaju da su ta tri vida jedne Apsolutne Istine plod različitih kutova gledanja.

(iz Śrīmad-Bhāgavatama, krunskog dragulja vedske književnosti. Prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Tri vida Apsolutne Istine

Tri vida Apsolutne Istine

Śrīmad-Bhāgavatam 1.2.11

vadanti tat tattva-vidas
tattvam yaj jñānam advayam
brahmeti paramātmeti
bhagavān iti śabdyate

vadanti — kažu; tat — to; tattva-vidah — učene duše; tattvam — Apsolutna istina; yat — koja; jñānam — znanje; advayam — nepodvojena; brahma iti — poznata kao Brahman; paramātmā iti — poznata kao Paramātmā; bhagavān iti — poznata kao Bhagavān; śabdyate — naziva se.

Učeni transcendentalisti koji su spoznali Apsolutnu Istinu nazivaju tu nepodvojenu bit Brahmanom, Paramātmom ili Bhagāvanom.

Smisao: Apsolutna je Istina i subjekt i objekt, i u Njoj nema kvalitativne razlike. Stoga su Brahman, Paramātmā i Bhagāvan kvalitativno istovjetni. Istu tu bit proučavatelji Upaniṣada spoznaju kao neosobni Brahman, hiranyagarbe ili yogīji kao lokaliziranu Paramātmu, a bhakte kao Bhagāvana. Drugim riječima, Bhagāvan, Božanska Osoba, predstavlja Najviši vid Apsolutne Istine. Paramātmā je djelomična predstava Svevišnjeg Gospodina, a neosobni je Brahman Njegov blistavi sjaj, kao što su sunčeve zrake sjaj boga sunca. Manje razboriti predstavnici spomenutih škola katkada nastoje dokazati superiornost vlastite spoznaje, no oni koji savršeno vide Apsolutnu Istinu dobro znaju da su ta tri vida jedne Apsolutne Istine plod različitih kutova gledanja.

(iz Śrīmad-Bhāgavatama, krunskog dragulja vedske književnosti. Prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)