Pitanja o Bogu

Pitanja o Bogu

Śrīmad-Bhāgavatam 1.3.39.

atheha dhanyā bhagavanta ittham
yad vāsudeve ’khila-loka-nāthe
kurvanti sarvātmakam ātma-bhāvam
na yatra bhūyah parivarta ugrah

atha — tako; iha — u ovom svijetu; dhanyāh — uspješan; bhagavantah — savršeno spoznat; ittham — takav; yat — što; vāsudeve — Božanskoj Osobi; akhila — sveobuhvatan; loka-nāthe — vlasniku svih svemira; kurvanti — pobuđuje; sarva-ātmakam — sto posto; ātma — duh; bhāvam — zanos; na — nikada; yatra — gdje; bhūyah — ponovno; parivartah — ponavljanje; ugrah — užasno.

Samo raspitujući se o Gospodinu Krišni osoba može u ovomu svijetu postići uspjeh i dostići savršenu spoznaju, jer takva pitanja pobuđuju transcendentalnu zanosnu ljubav prema Božanskoj Osobi, vlasniku svih svemira, i jamče potpuno oslobođenje od strahota neprestana rađanja i umiranja.

Smisao: Sūta Gosvāmī ovdje hvali pitanja mudraca, predvođenih Śaunakom, zbog njihove transcendentalne prirode. Kao što smo već zaključili, Svevišnjega mogu pravilno spoznati samo Njegovi bhakte i nitko drugi. Zato su bhakte potpuno svjesni sveg duhovnog znanja. Božanska je Osoba najviši vid Apsolutne Istine. Znanje o Božanskoj osobi obuhvaća znanje o neosobnom Brahmanu i lokaliziranoj Paramatmi (Nadduši). Tko poznaje Božanskoga Gospodina može, samim tim, znati sve o Njemu, o Njegovim mnogobrojnim moćima i ekspanzijama. Zato se bhaktama odaje priznanje na sveuspješnosti. Bhakta koji je u potpunosti predan Gospodinu zaštićen je od užasnih bijeda uzastopnog rađanja i umiranja.

(iz Śrīmad-Bhāgavatama, krunskog dragulja vedske književnosti; Prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)