Čudesne odlike Šri Krišne

Čudesne odlike Šri Krišne

Šrimad Bhagavatam 1.7.10.

suta uvaca
atmaramas ca munayo
nirgrantha apy urukrame
kurvanty ahaitukim bhaktim
ittham-bhuta-guno harih

sutah uvaca – Suta Gosvaml reče; atmaramah – oni koji nalaze zadovoljstvo u atmi (duhovnom jastvu); ca – također; munayah – mudraci; nirgranthah – oslobođeni sveg ropstva; api – unatoč tomu; urukrame – velikom pustolovu; kurvanti – obavljaju; ahaitukim – čisto; bhaktim – predano služenje; ittham-bhuta – čudesne; gunah -odlike; harih – Gospodina.

Sve vrste atmarama (onih koji nalaze zadovoljstvo u atmi ili duhovnom jastvu), osobito oni utemeljeni na putu samospoznaje, iako oslobođeni svih vrsta materijalnoga ropstva, žele čisto i predano služiti Božansku Osobu. To znači da Gospodin posjeduje transcendentalne odlike i zato može privući svakoga, uključujući oslobođene duše.

Smisao: … Hetu znači „uzročan”. Postoji mnogo uzroka osjetilnoga zadovoljstva, koji se mogu svrstati u kategoriju materijalnoga uživanja, mističnih moći ili oslobođenja, kojem obično teže napredne osobe. Što se tiče materijalnih užitaka, oni su bezbrojni, a materijalisti ih neprestano žele povećavati jer se nalaze pod utjecajem iluzorne energije. Nema kraja popisu materijalnih užitaka, niti ih itko u materijalnom svemiru može sve posjedovati. Što se tiče mističnih moći, njih ima osam vrsta (npr. postati najmanji, biti bez težine, imati sve što poželimo, vladati materijalnom prirodom, upravljati drugim živim bićima, stvoriti planete itd.) Te se mistične moći spominju u Bhagavatamu.

Postoji pet vrsta oslobođenja. Neokaljana predanost stoga znači služiti Gospodina bez želje za spomenutim osobnim dobicima. Takvi čisti bhakte, oslobođeni svih želja za osobnom dobiti, mogu potpuno zadovoljiti moćnu Božansku Osobu.

Čisto predano služenje Gospodina razvija se kroz različite stadije. Predano služenje na materijalnom polju posjeduje osamdeset jednu odliku, a uzvišenije od takvih djelatnosti je transcendentalno predano služenje, zvano sadhana-bhakti, koje je jedno. Kada čista sadhana-bhakti sazrije u transcendentalnu ljubav prema Gospodinu transcendentalno se služenje, puno ljubavi za Gospodina, počinje postupno razvijati kroz devet stupnjeva služenja – privrženost, ljubav, naklonost, osjećaje, privlačnost, odanost, slijeđenje, zanos i snažan osjećaj odvojenosti. Privrženost bhakte koji s Gospodinom ima pasivan odnos razvija se do stadija transcendentalne ljubavi prema Bogu. Privrženost aktivnog sluge razvija se do stadija odanosti, a privrženost bhakte u prijateljskom odnosu, kao i u roditeljskom odnosu, do stadija slijeđenja. Bhakte u bračnoj ljubavi razvijaju zanos do stadija snažnih osjećaja odvojenosti. To su neka od obilježja čistog predanog služenja Gospodina.
Nastavak teksta...

Prema Hari-bhakti-sudhodayi, riječ ittham-bhuta znači „potpuno blaženstvo”. Transcendentalno blaženstvo koje potječe od spoznaje neosobnog Brahmana može se usporediti s malo vode sadržane u otisku kravljega papka. Ono je beznačajno u usporedbi s oceanom blaženstva koje potječe od vizije Božanske Osobe. Osobni je oblik Šri Krišne tako privlačan da sadrži sve čari, svo blaženstvo i sve draži (rase). Te čari su tako snažne da ih nitko ne želi mijenjati za materijalno uživanje, mistične moći i oslobođenje.

Nisu potrebni logički argumenti za podržavanje ove izjave, jer živo biće prirodno privlače odlike Šri Krišne. Moramo znati da Gospodinove odlike nemaju ništa zajedničko sa svjetovnim odlikama. Sve su pune blaženstva, znanja i vječnosti. Gospodin ima bezbroj odlika i nekoga privlači jedan, a nekoga drugi oblik. Velike mudrace, poput četvorice bhakta u celibatu, Sanake, Sanatane, Sanandane i Sanat-kumare, privukao je miris cvijeća i lišća tulasi premazanih sandalovom pomašću i ponuđenih lotosolikm stopalima Gospodina. Šukadevu Gosvamija privukle su Gospodinove transcendentalne zabave. On je već bio utemeljen na razini oslobođenja, no ipak su ga privukle Gospodinove zabave. To dokazuje da priroda Njegovih zabava nema ništa zajedničko s materijalnom privlačnošću. Mlade su pastirice privukla Gospodinova tjelesna obilježja, a Rukmini slušanje o Gospodinovim slavama. Šri Krišna privlači čak i um božice sreće. U posebnim slučajevima, privlači umove svih mladih djevojaka. Umove starijih gospođa privlači dražima roditeljske ljubavi, a umove muškaraca dražima služenja i prijateljstva. Riječ hari ima različita značenja, a glavno je da Gospodin uništava sve nepovoljno i osvaja um bhakte darujući mu čistu transcendentalnu ljubav.

Sjećanjem na Gospodina u velikoj nesreći osoba se može osloboditi svih vrsta bijeda i tjeskoba. Čistom bhakti Gospodin postupno čisti put predana služenja otklanjajući sve zapreke i očituje plod deveterostrukoga procesa predanog služenja – slušanje i pjevanje.

Svojim osobnim obilježjima i transcendentalnim osobinama, Gospodin privlači cijelo biće čistoga bhakle. Takva je privlačna moć Šri Krišne. Privlačnost je tako moćna da čisti bhakta nikad ne žudi ni za jednim od četiri načela religije. To su privlačna obilježja Gospodinovih transcendentalnih osobina. Dodajući tome riječi api i ca, značenje se može neograničeno povećati. Prema sanskrtskoj gramatici postoji sedam sinonima za riječ api. Tumačeći svaku pojedinu riječ ove strofe možemo uvidjeti bezbrojne odlike Šri Krišne, koje privlače um čistoga bhakte.
Zatvori

(iz Śrīmad-Bhāgavatama, krunskog dragulja vedske književnosti. Prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Čudesne odlike Šri Krišne

Čudesne odlike Šri Krišne

Šrimad Bhagavatam 1.7.10.

suta uvaca
atmaramas ca munayo
nirgrantha apy urukrame
kurvanty ahaitukim bhaktim
ittham-bhuta-guno harih

sutah uvaca – Suta Gosvami reče; atmaramah – oni koji nalaze zadovoljstvo u atmi (duhovnom jastvu); ca – također; munayah – mudraci; nirgranthah – oslobođeni sveg ropstva; api – unatoč tomu; urukrame – velikom pustolovu; kurvanti – obavljaju; ahaitukim – čisto; bhaktim – predano služenje; ittham-bhuta – čudesne; gunah -odlike; harih – Gospodina.

Sve vrste atmarama (onih koji nalaze zadovoljstvo u atmi ili duhovnom jastvu), osobito oni utemeljeni na putu samospoznaje, iako oslobođeni svih vrsta materijalnoga ropstva, žele čisto i predano služiti Božansku Osobu. To znači da Gospodin posjeduje transcendentalne odlike i zato može privući svakoga, uključujući oslobođene duše.

Smisao: … Hetu znači „uzročan”. Postoji mnogo uzroka osjetilnoga zadovoljstva, koji se mogu svrstati u kategoriju materijalnoga uživanja, mističnih moći ili oslobođenja, kojem obično teže napredne osobe. Što se tiče materijalnih užitaka, oni su bezbrojni, a materijalisti ih neprestano žele povećavati jer se nalaze pod utjecajem iluzorne energije. Nema kraja popisu materijalnih užitaka, niti ih itko u materijalnom svemiru može sve posjedovati. Što se tiče mističnih moći, njih ima osam vrsta (npr. postati najmanji, biti bez težine, imati sve što poželimo, vladati materijalnom prirodom, upravljati drugim živim bićima, stvoriti planete itd.) Te se mistične moći spominju u Bhagavatamu.

Postoji pet vrsta oslobođenja. Neokaljana predanost stoga znači služiti Gospodina bez želje za spomenutim osobnim dobicima. Takvi čisti bhakte, oslobođeni svih želja za osobnom dobiti, mogu potpuno zadovoljiti moćnu Božansku Osobu.

Čisto predano služenje Gospodina razvija se kroz različite stadije. Predano služenje na materijalnom polju posjeduje osamdeset jednu odliku, a uzvišenije od takvih djelatnosti je transcendentalno predano služenje, zvano sadhana-bhakti, koje je jedno. Kada čista sadhana-bhakti sazrije u transcendentalnu ljubav prema Gospodinu transcendentalno se služenje, puno ljubavi za Gospodina, počinje postupno razvijati kroz devet stupnjeva služenja – privrženost, ljubav, naklonost, osjećaje, privlačnost, odanost, slijeđenje, zanos i snažan osjećaj odvojenosti. Privrženost bhakte koji s Gospodinom ima pasivan odnos razvija se do stadija transcendentalne ljubavi prema Bogu. Privrženost aktivnog sluge razvija se do stadija odanosti, a privrženost bhakte u prijateljskom odnosu, kao i u roditeljskom odnosu, do stadija slijeđenja. Bhakte u bračnoj ljubavi razvijaju zanos do stadija snažnih osjećaja odvojenosti. To su neka od obilježja čistog predanog služenja Gospodina.
Nastavak teksta...

Prema Hari-bhakti-sudhodayi, riječ ittham-bhuta znači „potpuno blaženstvo”. Transcendentalno blaženstvo koje potječe od spoznaje neosobnog Brahmana može se usporediti s malo vode sadržane u otisku kravljega papka. Ono je beznačajno u usporedbi s oceanom blaženstva koje potječe od vizije Božanske Osobe. Osobni je oblik Šri Krišne tako privlačan da sadrži sve čari, svo blaženstvo i sve draži (rase). Te čari su tako snažne da ih nitko ne želi mijenjati za materijalno uživanje, mistične moći i oslobođenje.

Nisu potrebni logički argumenti za podržavanje ove izjave, jer živo biće prirodno privlače odlike Šri Krišne. Moramo znati da Gospodinove odlike nemaju ništa zajedničko sa svjetovnim odlikama. Sve su pune blaženstva, znanja i vječnosti. Gospodin ima bezbroj odlika i nekoga privlači jedan, a nekoga drugi oblik. Velike mudrace, poput četvorice bhakta u celibatu, Sanake, Sanatane, Sanandane i Sanat-kumare, privukao je miris cvijeća i lišća tulasi premazanih sandalovom pomašću i ponuđenih lotosolikm stopalima Gospodina. Šukadevu Gosvamija privukle su Gospodinove transcendentalne zabave. On je već bio utemeljen na razini oslobođenja, no ipak su ga privukle Gospodinove zabave. To dokazuje da priroda Njegovih zabava nema ništa zajedničko s materijalnom privlačnošću. Mlade su pastirice privukla Gospodinova tjelesna obilježja, a Rukmini slušanje o Gospodinovim slavama. Šri Krišna privlači čak i um božice sreće. U posebnim slučajevima, privlači umove svih mladih djevojaka. Umove starijih gospođa privlači dražima roditeljske ljubavi, a umove muškaraca dražima služenja i prijateljstva. Riječ hari ima različita značenja, a glavno je da Gospodin uništava sve nepovoljno i osvaja um bhakte darujući mu čistu transcendentalnu ljubav.

Sjećanjem na Gospodina u velikoj nesreći osoba se može osloboditi svih vrsta bijeda i tjeskoba. Čistom bhakti Gospodin postupno čisti put predana služenja otklanjajući sve zapreke i očituje plod deveterostrukoga procesa predanog služenja – slušanje i pjevanje.

Svojim osobnim obilježjima i transcendentalnim osobinama, Gospodin privlači cijelo biće čistoga bhakle. Takva je privlačna moć Šri Krišne. Privlačnost je tako moćna da čisti bhakta nikad ne žudi ni za jednim od četiri načela religije. To su privlačna obilježja Gospodinovih transcendentalnih osobina. Dodajući tome riječi api i ca, značenje se može neograničeno povećati. Prema sanskrtskoj gramatici postoji sedam sinonima za riječ api. Tumačeći svaku pojedinu riječ ove strofe možemo uvidjeti bezbrojne odlike Šri Krišne, koje privlače um čistoga bhakte.
Zatvori

(iz Śrīmad-Bhāgavatama, krunskog dragulja vedske književnosti. Prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)