Promjena srca

Trebamo dobro primjetiti da se u prva tri poglavlja Drugog pjevanja opisuje postupni proces razvoja predanog služenja. U prvom poglavlju naglašava se prvi korak predanog služenja Gospodina u svjesnosti Krišne pomoću slušanja i mantranja, i za početnike se preporučuje grubo shvaćanje o Božanskoj Osobi u Njegovom kozmičkom obliku.

Pročitaj više…

Promjena srca

Promjena srca Śrīmad-Bhāgavatam 2.3.24 tad asma-saram hrdayam batedam yad grhyamanair hari-nama-dheyaih na vikriyetatha yada vikaro netre jalam gatra-ruhesu harsah tat — to; asma-saram — okovano čelikom; hrdayam — srce; bata idam — svakako tako; yat — koji; grhyamanaih — uprkos pjevanju i mantranju; hari-nama — Svetog Imena Gospodina; dheyaih — usredotočivanjem uma; na — ne; ikriyeta — promjena; atha — tako; yada — kada; vikarah — posljedica; netre — u očima; jalam — suze; gatra-ruhesu — u porama; harsah — izlijevi ushićenja. To srce zasigurno je okovano čelikom koje se, unatoč pjevanju Gospodinova Svetoga Imena s usredotočenošću, ne mijenja, a…

Pročitaj više…