Mrtav iako diše

Mrtav iako diše

Šrimad Bhagavatam 3.23.56

neha yat karma dharmaya
na viragaya kalpate
na tirtha-pada-sevayai
jivann api mrto hi sah

na — ne; iha — ovdje; yat — čije; karma — djelovanje; dharmaya — dostizanju savršenstva religioznog života; na — ne; viragaya — odvojenosti; kalpate — vodi; na — ne; tirtha-pada — Gospodinovih lotosolikih stopala; sevayai — predanom služenju; jivan — živeći; api — iako; mrtah — mrtav; hi — zaista; sah — on.

Onaj čije djelovanje nije namijenjeno uzdizanju do religioznog života, čiji ga religijski žrtveni obredi ne uzdižu do odvojenosti i tko je utemeljen u odvojenosti koja ne vodi predanom služenju Svevišnje Božanske Osobe, mora se smatrati mrtvim, iako diše.

SMISAO: Devahuti izjavljuje da budući da je bila vezana za život sa svojim mužem radi osjetilnog zadovoljenja, koje ne vodi do oslobođenja od materijalne zapletenosti, njen je život bio samo traćenje vremena. Bilo koja djelatnost koju osoba izvrši, a koja ne vodi do položaja religioznog života, beskorisna je. Svatko je po svojoj prirodi sklon određenoj vrsti posla i kada on vodi do religioznog života, religiozni život do odvojenosti, a odvojenost do predanog služenja, osoba dostiže savršenstvo života. Kao što je rečeno u Bhagavad-giti, svaki posao koji na kraju ne vodi do predanog služenja uzrok je ropstva u materijalnom svijetu.

yajñārthāt karmano ’nyatra loko ’yam karma-bandhanah

Ako se osoba postupno ne uzdigne do položaja predanog služenja, počevši od svoje prirodne djelatnosti, treba se smatrati mrtvim tijelom. Djelatnost koja ne vodi do razumijevanja svjesnosti Krišne smatra se besplodnom.

(iz Śrīmad-Bhāgavatama, krunskog dragulja vedske književnosti. Prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Mrtav iako diše

Mrtav iako diše

Šrimad Bhagavatam 3.23.56

neha yat karma dharmaya
na viragaya kalpate
na tirtha-pada-sevayai
jivann api mrto hi sah

na — ne; iha — ovdje; yat — čije; karma — djelovanje; dharmaya — dostizanju savršenstva religioznog života; na — ne; viragaya — odvojenosti; kalpate — vodi; na — ne; tirtha-pada — Gospodinovih lotosolikih stopala; sevayai — predanom služenju; jivan — živeći; api — iako; mrtah — mrtav; hi — zaista; sah — on.

Onaj čije djelovanje nije namijenjeno uzdizanju do religioznog života, čiji ga religijski žrtveni obredi ne uzdižu do odvojenosti i tko je utemeljen u odvojenosti koja ne vodi predanom služenju Svevišnje Božanske Osobe, mora se smatrati mrtvim, iako diše.

SMISAO: Devahuti izjavljuje da budući da je bila vezana za život sa svojim mužem radi osjetilnog zadovoljenja, koje ne vodi do oslobođenja od materijalne zapletenosti, njen je život bio samo traćenje vremena. Bilo koja djelatnost koju osoba izvrši, a koja ne vodi do položaja religioznog života, beskorisna je. Svatko je po svojoj prirodi sklon određenoj vrsti posla i kada on vodi do religioznog života, religiozni život do odvojenosti, a odvojenost do predanog služenja, osoba dostiže savršenstvo života. Kao što je rečeno u Bhagavad-giti, svaki posao koji na kraju ne vodi do predanog služenja uzrok je ropstva u materijalnom svijetu.

yajñārthāt karmano ’nyatra loko ’yam karma-bandhanah.

Ako se osoba postupno ne uzdigne do položaja predanog služenja, počevši od svoje prirodne djelatnosti, treba se smatrati mrtvim tijelom. Djelatnost koja ne vodi do razumijevanja svjesnosti Krišne smatra se besplodnom.

(iz Śrīmad-Bhāgavatama, krunskog dragulja vedske književnosti. Prijevod i tumačenja A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)